Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 29. června 2022

Síkela ve stopách Havlíčka: stálý výbor pro nové reaktory i tajení informací

Vláda na svém jednání 29. června 2022 měla prodiskutovat a přijmout návrh aktualizace Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR.  Má tak dojít k obnovení práce výboru, jehož předsedou již nově nebude premiér, ale ministr průmyslu a obchodu.  Ministr Jozef Síkela v nastavení priorit v energetice prakticky navazuje na svého předchůdce v úřadu Karla Havlíčka, neboť i nadále chybí podobný koordinační orgán pro řešení energetické krize a celkové transformace sektoru. Podobně jako v minulosti se ministerstvo průmyslu staví k transparentnosti informací o chystaném novém reaktoru v Dukovanech. Informace z jednání výboru mají být nadále neveřejné. Úřad také odmítá zveřejnit ekonomické podklady týkající se přípravy výstavby nových jaderných reaktorů, které již dříve přijal stálý výbor.

   Potýkáme se s aktuální energetickou krizí v důsledku ruské agrese vůči Ukrajině, současně začínáme čelit rostoucím dopadům globálního klimatického rozvratu. Řešení je společné – co nejrychlejší ukončení spalování fosilních paliv.  K tomu potřebujeme transformovat celou energetiku i hospodářství napříč jednotlivými sektory. Pomoci nám může také chystaný evropský balík opatření REPowerEU [1] i již dříve navržená evropská ekologická transformace cestou konkrétních opatření v balíčku „Fit for 55“ [2].

    Česká státní správa je však dlouhodobě zatížená úzce rezortními přístupy, proto dobře fungující mezirezortní orgán se zastoupením politických parlamentních stran a příslušným mandátem by mohl být nástrojem, jak potřebné změny realizovat. Obnovení práce Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů usvědčuje nového ministra z pokračování orientace jen na úzký segment rozvoje jaderné energetiky.

    Podle návrhu aktualizace Statutu Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů v ČR má být zachováno ustanovení (článek 5, odstavec 5): „Výstupy výboru jsou považovány za nové a doporučující informace pro přípravu rozhodnutí vlády“.  To umožní ministerstvu i nadále odmítat zpřístupnění informací podle zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím.

   Přestože vláda již dávno rozhodla, odmítáMPO zveřejnit ekonomické podklady týkající se přípravy výstavby nových jaderných reaktorů, navzdory rozsudku Městského soudu v Praze, který potvrdil, že utajování „Analýzy investorských modelů výstavby nového jaderného zdroje“ a „Postupu přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín“ nemělo oporu v zákoně [3].  Calla vůči obstrukčnímu postupu MPO podala odvolání.

Edvard Sequens z Cally řekl: “Prioritní zaměření ministerstva průmyslu na nový jaderný reaktor v Dukovanech, který by mohl být spuštěn nejdříve v roce 2040, nám nezajistí naši energetickou nezávislost na agresivním Rusku a ani nám nepomůže v klimatické krizi. Jde zároveň o ekonomicky i bezpečnostně problematické řešení. Potřebujeme realističtější plán zajišťující využití dostupných potenciálů obnovitelných zdrojů energie, zateplování budov nebo energeticky efektivních technologií.”

 

Další informace může doplnit:

Ing. Edvard Sequens, Calla - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

 

Poznámky:

[1] Stručné shrnutí s odkazy na klíčové dokumenty „REPowerEU: cenově dostupná, bezpečná a udržitelná energie pro Evropu“
[2] Úvodní informace s odkazy na klíčové dokumenty k „Fit for 55“
[3] Rozsudek Městského soudu v Praze z 29. 11. 2021 o žalobě Cally proti rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu o odmítnutí zpřístupnit informace týkající se přípravy JE Dukovany © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz