Sdružení Calla
  Dnes je 8. října 2015  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Anglická vlajka

Aktuality

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Aktuality:

seminář
  7. 10. 2015 - Seminář - setkání starostů a občanských sdružení z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů, kterým se nelíbí, jakým způsobem stát hledá řešení problému jaderného odpadu, se pod názvem "Hlubinné úložiště za našimi humny?" konal ve středu 30. září 2015 od v Barevné kavárně v Praze. Do programu pořádající Calla - Sdružení pro záchranu prostředí zařadila řadu témat, před kterými již veřejnost stojí a k nimž se bude muset postavit v následujících měsících. Najdete je v prezentacích zde.
pobřežní linie
  6. 10. 2015 - Už čtvrtým rokem pokračují biologické průzkumy v pískovně Cep II, které provádí tým převážně jihočeských biologů z Přírodovědecké fakulty JU, Biologického centra AV ČR, Cally a dalších institucí. Pískovna se stala unikátní terénní laboratoří, v níž se spojuje vědecký výzkum s ochranou přírody. Přírodě blízká obnova na Cepu II skvěle funguje a navíc přitahuje jako magnet desítky ohrožených druhů živočichů a rostlin, o čemž se můžete přesvědčit na našem Facebookovém profilu.
Zelený čtvrtek
  4. 10. 2015 - Říjnová beseda z cyklu Zelené čtvrtky, kterou tentokráte pořádá Hnutí Duha ve spolupráci s Callou, se bude týkat zajímavého tématu "Splavnění Vltavy, ano či ne?" s Ing. Pavlem Vránou, Ph.D. Otázky, které Vás dozajista k tomuto záměru napadají, například zda potřebujeme Vltavu splavňovat, zdali se tato investice vyplácí a na mnoho dalších dostanete odpověď ve čtvrtek 15. října 2015 od 18 hodin v galerii Měsíc ve dne v Českých Budějovicích. Více informací najdete v pozvánce.
Cesta
  4. 10. 2015 - Cesta na nejbezpečnější místo Země je název filmu Edgara Hagena, který se věnuje problematice radioaktivního atomového odpadu. Ve světě se ho dosud nashromáždilo více než 350 000 tun vysoce a každým rokem přibývá dalších více než 10 000 tun. Je to ten nejnebezpečnější odpad, který byl kdy vyprodukován a na příští stovky tisíce let je nutné ho bezpečně uskladnit a ochránit tak před zkázou nejen životní prostředí, ale celé lidstvo. Smíme prosadit konečné úložiště oproti vůli rezidentů? Do jaké míry může finanční faktor hrát roli při určení místa? Existuje vůbec konečné úložiště anebo jsou všechna řešení pouze dočasná? Odpovědi hledá zmíněný film, který můžete vidět i s českými titulky. Jak můžete film získat?
pěnkava
  30. 9. 2015 - Sezónu přírodovědných vycházek zakončíme letos tradičně s ornitologem Petrem Veselým, který pozve zájemce o přírodu na "Kroužkování v polích u Kaliště". Podzimní vycházka bude spojená s pozorováním, poznáváním, odchytem a kroužkováním ptáků. Začíná v sobotu 17. října od 9:30 na zastávce českobudějovické MHD Kaliště. Více informací najdete v pozvánce.
Ďáblík
  30. 9. 2015 - Na Svatého Václava vyšlo 147 číslo měsíčníku Cally Ďáblík. Najdete v něm první díl šumavské PR kuchařky od Jaromíra Bláhy, seznámíme Vás s vývojem v našich dlouhodobých aktivitách - od pískoven přes těžbu uranu až po jaderný odpad. Vláda hodlá rozhodovat o limitech těžby hnědého uhlí, proto i několik stránek argumentů, proč usilujeme o jejich zachování. A samozřejmě pozvánky na zajímavé akce. Archiv starších čísel Ďáblíka najdete zde.
Pískovna
  29. 9. 2015 - Ve čtvrtek 19. listopadu pořádá Calla v Českých Budějovicích seminář "Ochrana pískoven: neživá příroda a legislativa". Jde o čtvrtý a závěrečný díl série seminářů věnovaných ochraně a přírodě blízké obnově pískoven a dalších těžebních prostorů. Tématicky bude seminář zaměřený na ochranu neživé přírody a legislativní aspekty obnovy a ochrany těžebních prostorů. Bližší informace naleznou zájemci v pozvánce. Akce je součástí Jihočeských dnů s Krascem.
Poradna
  29. 9. 2015 - Od 1. října měníme čtvrteční poradenské hodiny pro veřejnost, které jsou zaměřené především na ochranu přírody a obnovu území po těžbě nerostných surovin. Nově nás můžete navštívit každý čtvrtek od 13 do 15 hodin. Další informace o naší poradně najdete na našem webu.
Placka Slunce
  15. 9. 2015 - V novém čísle newsletteru Chytrá energie zavítáte do Velké Británie a zjistíte co dělá na poli úspor energie a jaké má možnosti obnovitelných zdrojů. Aktuální studie Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy odhaluje, že prolomit limity těžby hnědého uhlí se nemůže vyplatit a celosvětově se nevyplácí ani jaderná energetika, jak dokládá další zpráva o stavu jaderného průmyslu. Ve Spojených státech konečně nastal potřebný obrat v ochraně klimatu a tak se zvýšila naděje, že v Paříži dojde k nové celosvětové dohodě na snížení emisí skleníkových plynů.
  10. 9. 2015 - Aktuální díl pořadu "Nedej se!" je věnován ochraně hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo a na jeho vzniku a natáčení se podílela také Calla. Pořad mimo jiné reaguje i na prohlášení "Nezneužívejme broukoviště proti broukům!". Video si již můžete přehrát na webu ČT - hledejte film s názvem "Mezi dřevem a zemí". Další informace k tématu najdete i na našem webu "Stromy a hmyz".
smog
  7. 9. 2015 - Ekonomické škody způsobené prolomením limitů těžby hnědého uhlí by čtyřnásobě převýšily ekonomické přínosy. Vyplývá to ze studie aktuálně zveřejněné ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO). Studie, kterou zpracovalo Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy, analyzuje externí náklady těžby hnědého uhlí v severních Čechách. Podle expertů UK by vyšly na 25 miliard korun. Více v tiskové zprávě.
Poradna
  3. 9. 2015 - Ekopradna Cally je Vám od 1. září opět k dispozici i včetně návštěvních hodin. Ty jsou pro energetickou problematiku každé pondělí od 10 do 14 hodin a pro problematiku ochrany přírody a obnově území po těžbě surovin každý čtvrtek od 14,30 do 16,30. Domluvit se ale můžeme i individuálně, viz naše kontaktní údaje.
Těžba uranu a zdroví
  26. 8. 2015 - Calla vydala informační list Dopady těžby a zpracování uranu na lidské zdraví. Jedním z argumentů pro rozhodnutí začít chystat nový uranový důl u Brzkova bylo zachování pracovních míst ve státním podniku DIAMO a nová pracovní místa v okolí dolu. Mince má i druhou stranu - v letech 1991 až 2009 bylo v ČR ohlášeno 1 038 případů profesních nádorových onemocnění, převažoval zhoubný nádor průdušek a plic, přičemž 77 % postižených pracovalo při těžbě nebo úpravě uranové rudy. Více v tiskové zprávě anebo v infolistu.
Svižník
  17. 8. 2015 - Pozitivní ohlasy zatím sklízejí naše "kešky" s ochranářským podtextem, a to jako od vyznavačů geocachingu, tak od ochránců přírody. Lovci "kešek" mohou díky nim poznat několik přírodovědně zajímavých pískoven v jižních Čechách a zároveň sešlapem vegetace udržovat vzácná společenstva písčin a pomáhat ohroženým druhům. "Krabičky" najdete v pískovně Lžín na Soběslavsku a v pískovnách minisérie Borovanské pískovny, bliží informace o nich také v tiskové zprávě.
lokality
 

29. 7. 2015 - Obce a spolky na pěti lokalitách, kde ministr životního prostředí odmítl jejich odvolání a povolil průzkumná území pro geologické práce pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů, se brání jeho rozhodnutí žalobami. Calla podala tři z nich. Důvody a další informace v tiskové zprávě. Žaloby jsou ke stažení na webu www.nechcemeuloziste.cz.

pobřežní linie
  17. 7. 2015 - Možný rozsah a dopady uvažovaného konečného hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů na třech místech v Kraji Vysočina, které si vybrala státní Správa úložišť vyhořelého jaderného paliva, představujeme místním obyvatelům na informačních letácích pod shrnujícím názvem "Radioaktivní odpady za našimi humny?". Letáky vyšly v rámci projektu Cally "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště", který byl je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Stáhněte si je: lokalita Horka, lokalita Hrádek a lokalita Kraví hora.
pobřežní linie
  12. 7. 2015 - Na začátku července v "našich" pískovnách Lžín a Cep II natáčel tým Epicture. Tentokrát má vzniknout film o projektech podpořených Fondem NNO prostřednictvím Nadace Partnerství. Náš projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" byl vybrán pro prezentaci Fondu NNO spolu s projekty Sdružení Krajina a Pražských matek.
JODN
  4. 7. 2015 - Dle obrovské energie lidí účastnících se besed v lokalitě Hrádek, Horka, Kraví hora a celostátní dubnové akce Den proti úložišti, ke kterým se vracíme v novém čísle zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!", lze vidět, že potřeba změnit zavedený způsob výběru úložiště nezadržitelně vzrůstá. V Pracovní skupině pro dialog se podařilo v červnu vzkřísit návrh na zákon na posílení pravomocí obcí. Lidé chtějí rozhodovat o své budoucnosti a nechtějí jaderný odpad jen tak "zakopat a zapomenout". Proč? I o tom je rozhovor se švýcarským režisérem Edgarem Hagenem, jehož film "Cesta na nejbezpečnější místo na Zemi" bude v ČR ke zhlédnutí na podzim 2015. Dočtete se také, že ani ve Švýcarsku není výběr dvou finálních lokalit pro úložiště vítán a mnoho dalších informací k tématu. Dříve vydaná čísla zpravodaje.
Břehule
  3. 7. 2015 - Ve lžínské pískovně, kde jsme na jaře obnovili břehulí stěnu, je v plném proudu hnízdění. V minulých dnech už vylétla z nor i první mláďata břehulí. Ve stěně jsou ve velkém počtu k vidění také nory samotářských včel, především ohrožené ploskočelky šestipásé. Další informace, včetně zjištění vysokého věku u jedné ze lžínských břehulí, najdete v aktuální tiskové zprávě.

Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »

smog
  30. 6. 2015 - Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek dnes navrhl další odklad v rozhodnutí o územně-ekologických limitech těžby hnědého uhlí na lomu ČSA a to do roku 2020. Budoucí prolomení podmínil bezkonfliktní přípravou výstavby nových reaktorů. Organizace Calla a Aliance pro energetickou soběstačnost vnímají takto postavenou volbu mezi bouráním domů v Horním Jiřetíně a stavbou neekonomických jaderných elektráren je nesmyslnou a účelovou. Proč se dozvíte z tiskové zprávy.
Fotovoltaika
 

29. 6. 2015 - Víte co je energetická chudoba a co s ní? Dočtete se v červnovém newsletteru Chytrá energie. Vrátíte se v něm také k vládnímu jadernému plánu, který by nám mohl pořádně provětrat peněženky, podívíte se zoufalým snahám ministerstva průmyslu odůvodnit prolomení limitů těžby hnědého uhlí studií plnou chyb, necháte se inspirovat příklady rozvoje čisté energetiky v Rakousku a před blížící se klimatickou konferencí v Paříži se ujistíte, jak je to s růstem teploty Země.

Debata Drahonín
 

23. 6. 2015 - Panelová debata "Radioaktivní odpady za našimi humny?" 18. června v Drahoníně byla třetí v pořadí, kterou uspořádala Calla ve spolupráci se spolkem Nechceme úložiště Kraví hora v rámci projektu "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště". Moderované diskuse se zúčastnil ředitel SÚRAO Jiří Slovák, právník Pavel Doucha z AK Šikola, ředitel Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU v Brně Josef Zeman, Edvard Sequens za Callu a Martin Schenk za místní spolek Nechceme úložiště Kraví hora. Plakátek či tisková zpráva k akci. Zde najdete prezentace a fotogalerii.

Listí
 

22. 6. 2015 - Přijďte ve středu 24. června v 18 hodin diskutovat o záměru protipovodňových opatření na Malši, o kácení stromů a bagrování nábřeží. Více informací najdete na www.zachranmemalak.cz. Další informace o cause protipovodňových opatření si můžete přečíst i na webu Cally.

Třezalka
 

18. 6. 2015 - Calla zkouší letos využít geocaching pro ochranu přírody, konkrétně pro udržování cenných míst v pískovnách sešlapem. Ve spolupráci s entomologem Oldřichem Nedvědem jsme připravili minisérii "kešek" s názvem Borovanské pískovny a "kešku" v pískovně Lžín. Přijdete nám také pískovny podupat a přispět k ochraně ohrožených druhů? Další informace najdete v tiskové zprávě.

lokality
 

18. 6. 2015 - Ve spolupráci s týmem právníků z Frank Bold připravila Calla pro občany, jejich spolky i samosprávy obcí právní pomoc pro úspěšnější zapojení do povolování v jednotlivých fázích vyhledávání hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů. V podobě metodických rad a vzorů ji zájemci najdou na webových stránkách www.nechcemeuloziste.cz/cs/pravo. Více v tiskové zprávě.

Calla
  16. 6. 2015 - Vydali jsme výroční zprávu Cally za rok 2014, v níž naleznete shrnutí našich aktvit v uplynulém roce, výsledek hospodaření, donory a další informace. Stáhněte si ji zde.
stěna
  14. 6. 2015 - Na stanici Českého rozhlasu Dvojka jste si mohli v sobotu poslechnout půlhodinový časosběrný dokument "Náš domov". Pořad je součástí cyklu Dobrá vůle a věnuje se snahám místních občanů a neziskovek o ochranu údolí Rudolfovského potoka. Pokud jste sobotní vysílání nestihli, můžete si "Náš domov" pustit na internetu Českého rozhlasu.
CVVM
 

9. 6. 2015 - Právě zveřejněný průzkum CVVM z května 2015 ukázal, že plány české vlády na přípravu nových reaktorů v Dukovanech a v Temelíně nemají podporu mezi veřejností. Větší podíl jaderné energetiky by chtělo pouhých 22 % procent dotázaných, přičemž rozhodně je o tom přesvědčeno jen šest lidí ze sta. Oproti loňskému květnu navíc výrazně poklesla podpora vládních jaderných vizí o 7 %. Více v tiskové zprávě.

nuclear
  3. 6. 2015 - Vláda dnes schválila Národní akční plán pro rozvoj jaderné energetiky v ČR. Je mrzuté, že ministerstvo průmyslu nevěnuje větší pozornost strategiím energetické efektivnosti a rozvoje obnovitelných zdrojů. Skutečnou energetickou bezpečnost a soběstačnost České republiky si lze bez využití nemalého potenciálu pro úspory energie a využití místně dostupných obnovitelných zdrojů jen stěží představit. Více v tiskovém prohlášení.
nuclear
  2. 6. 2015 - Národní akční plán pro rozvoj jaderné energetiky v ČR počítá s přípravou čtyř nových reaktorů - po dvou v Dukovanech a v Temelíně. Kritickým problémem, jehož řešení vláda odsouvá do budoucna, je zajištění smysluplné ekonomiky projektu. Podle AliES, Calla a Hnutí DUHA tak jaderný plán vtáhne budoucí vládu v roce 2025 do jaderné pasti, neboť právě na ní by mělo zůstat rozhodnutí o pokračování projektu či jeho finanční podpoře z veřejných zdrojů. Podrobnější výhrady sdružení v tiskové zprávě.
Bezjaderná vysočina
  1. 6. 2015 - V druhém čísle zpravodaje Bezjaderná vysočina se podrobněji věnujeme okolí Budišova na Třebíčsku (tzv. lokalita Horka) a zároveň v něm rezonuje ohlas dubnového Dne proti úložišti. Přidaly se stovky lidí z celé republiky. Vzkaz ze všech sedmi prozatím "bezjaderných" míst je jasný: lidé na venkově uvažují v širších souvislostech a používají zdravý rozum. Neradi by měnili svůj domov za peníze. Přejí si žít v krajině bez stigmat, zdravá krajina je jejich domov. Stáhněte si jej.
nuclear
  31. 5. 2015 - Úsilí nevládních organizací o ochranu údolí Rudolfovského potoka před další zástavbou podpořilo několik významných institucí i jednotlivců. Důležitá je zejména oficiální podpora města Rudolfov a několika obcí, které leží v blízkosti údolí. Další letošní novinkou v této kauze je biologický průzkum, který v údolí probíhá a do něhož se může zapojit i laická veřejnost. Více informací najdete v tiskové zprávě.
zasedání
 

27. 5. 2015 - Přípravy na prosincové 21. zasedání konference smluvních stran Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu v Paříži jsou v plném proudu. Calla se rozhodla podpořit kampaň FUTURE IS CLEAN. Spolu s ostatními iniciátory, organizacemi a partnery chceme konkrétní opatření pro čistou budoucnost a větší rozvoj úsporných a obnovitelných technologií, jejichž prostřednictvím ji dosáhneme. Budoucnost může být čistá, šanci na změnu máme. Nedosáhneme ji ale bez vás. Přidáte se?

Money
  25. 5. 2015 - Nevládní a ekologické organizace z České republiky, Rakouska a Bruselu ve společné výzvě oslovily v předvečer Evropského jaderného fóra (ENEF, koná se v Praze 26.-27. května) předsedu vlády ČR Bohuslava Sobotku, který nad ENEF převzal záštitu. Upozorňují jej na stinné stránky jaderné energetiky v podobě ekonomických rizik pro spotřebitele elektřiny, stále neřešený problém jaderného odpadu i nové otázky jaderné bezpečnosti vycházející z technologického stárnutí reaktorů. Obdobnou výzvu s evropským kontextem adresovali také Maroši Šefčovičovi, místopředsedovi Evropské komise odpovědnému za Energetickou unii. Více v tiskové zprávě.
nuclear
  19. 5. 2015 - Vláda po letech odkladů schválila Aktualizaci Státní energetické koncepce ČR. Koncepce sice ukazuje některé příležitosti české energetiky, ale jako celek je špatná - úmyslně se vyhýbá klíčové otázce limitů těžby hnědého uhlí a výrazně podceňuje tuzemský potenciál čistých zdrojů energie a energetických úspor. Vláda by také ráda stavěla nové jaderné reaktory. Nenavrhuje ovšem, kdo zaplatí stamiliardové náklady, které by jejich stavba stála. Více v tiskové zprávě.
Břehule
  17. 5. 2015 - Počátkem května se do lžínské pískovny vrátily břehule a začaly hrabat nory. Aktuálně pracují asi na osmdesáti norách, jejich počet však dosud není konečný. Calla se o stěnu stará již několik let. Zároveň i letos pokračujeme v důkladném přírodovědném průzkumu pískovny, který už v loňském roce přinesl některá velká překvapení (více např. v loňské tiskové zprávě).
Rys
  13. 5. 2015 - Evropské nevládní organizace odstartovaly kampaň "Klenoty přírody v ohrožení". Reagují tak na záměr Evropské komise oslabit evrospké směrnice na ochranu přírody. Prostřednictvím webové stránky kampaně se může kdokoli zúčastnit veřejných konzultací k připravovaným změnám a dát politikům najevo, že si přeje zachovat ochranu přírody na dnešní úrovni. Více informací najdete v tiskové zprávě českých neziskovek.
nuclear
  5. 5. 2015 - Vláda projedná Aktualizaci Státní energetické koncepce ČR a Národní akční plán pro rozvoj jaderné energetiky. Ekologické organizace požadují dopracování obou dokumentů před schválením vládou. Energetická koncepce bez vyřešení otázky územních limitů těžby hnědého uhlí neplní svůj účel. Zahájení přípravy stavby nových jaderných reaktorů s odkladem rozhodnutí o finančním podpůrném mechanismu pak hrozí bilionovým jaderným tunelem. Více v tiskové zprávě.
pobřežní linie
  26. 4. 2015 - Calla odstartovala dva nové projekty podporující přírodě blízkou obnovu po těžbě surovin. První projekt se jmenuje "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" a byl podpořen v grantovém řízení Fondu NNO, druhý s názvem "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" uspěl v grantovém řízení ministerstva životního prostředí. Cílem projektů je zvýšení podílu přírodě blízké obnovy a zlepšení podmínek pro ohrožené druhy vázané na tato místa. Více informací v tiskové zprávě.
Budišov
 

23. 4. 2015 - Calla ve spolupráci se spolkem Zdravý domov Vysočina a městysem Budišov uspořádaly panelovou debatu "Radioaktivní odpady za našimi humny?". Diskuse se 16. 4. 2015 v Budišově zúčastnil ředitel SÚRAO J. Slovák, právník P. Doucha z AK Šikola, E. Sequens za Callu a O. Svoboda za místní Zdravý domov Vysočina. Plakátek k akci. Prohlédněte si fotogalerii a dvě prezentace.

husy
 

19. 4. 2015 - "ZTV Bavorovice", jinak též záměr na výstavbu rozsáhlého obytného satelitu v těsné blízkosti Vrbenských rybníků, musí projít celým procesem EIA. Rozhodl o tom krajský úřad, který tak vyhověl připomínkám ochránců přírody, architektů nebo města České Budějovice. Zdaleka nejde jen o divoké husy, které dnes mají pastviště v místě plánovaného satelitu. Stavba by měla vliv na dopravní poměry, ovzduší, krajinný ráz apod. Závěry zjišťovacího řízení si můžete přečíst zde.

sud
 

18. 4. 2015 - Den proti úložišti. Na všech místech po celé České republice, kde Správa úložišť radioaktivních odpadů hledá místo pro trvalé hlubinné úložiště, se v rámci společného protestu uskutečnily pochody, koncerty a další akce. Obyvatelé dotčených obcí tímto chtěli veřejně upozornit na svůj zásadní nesouhlas, který není státem respektován. Podrobnosti k jednotlivým akcím najdete na www.nechcemeuloziste.cz.

hnízdní stěna
  13. 4. 2015 - Obnovená hnízdní stěna v pískovně Lžín už čeká na břehule a samotářské včely, aby do ní začaly hrabat nory. Pískovna je dlouhodobě jedním z nějvětších hnízdišť břehulí v jižních Čechách a také významnou lokalitou pro pískomilný hmyz. Ochraně břehulí a pískoven se letos Calla může věnovat díky podpoře drobných dárců v projektu "Adoptujte břehuli!", Fondu NNO a ministerstva životního prostředí.
věž
  7. 4. 2015 - Ministr životního prostředí Richard Brabec definitivně zamítl odvolání firmy Urania Mining, která chtěla zkoumat zásoby uranu v oblasti Osečná - Kotel na Liberecku a potvrdil tak předchozí rozhodnutí svého úřadu, který žádost o průzkumné území zamítl. Jedním z hlavních důvodů zamítnutí byl rozpor se státní surovinovou politikou České republiky. Paradoxně však vláda v prosinci 2014 rozhodla o přípravě nového uranového dolu u obce Brzkov na Vysočině. O dvojím metru více v tiskové zprávě.
ČIŽP
 

31. 3. 2015 - Personální zemětřesení, snížení akceschopnosti inspekce a mediální náznaky znečišťovatelům, že se nemusejí bát pokut, vytýkají řediteli České inspekce životního prostředí Eriku Geussovi ekologické organizace. Přestože některé kroky inspektorů byly v minulosti terčem kritiky ochranářů, dosáhla inspekce řady pozitivních výsledků, a současné změny vnímá Arnika, Calla, Společnost pro trvale udržitelný život a Centrum pro životní prostředí a zdraví jako ohrožení její odborné, kontrolní a preventivní role. Své obavy sdělili otevřeným dopisem řediteli ČIŽP Eriku Geussovi i ministrovi životního prostředí Brabcovi. Více v tiskové zprávě.

Husa
 

29. 3. 2015 - Calla poslala kritické vyjádření k oznámení EIA na záměr "ZTV Bavorovice". Pod tímto nenápadným názvem se skrývá nová obytná zóna v blízkosti PR Vrbenské rybníky, která vpouští zástavbu do dosud neurbanizované krajiny, naruší pastviště hus velkých a ovlivní dopravní zatížení přilehlé části Českých Budějovic. Navrhujeme proto, aby byl záměr podroben celému procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Rohozná
 

16. 3. 2015 - Calla ve spolupráci se spolkem Bezjaderná vysočina uspořádaly 12. března veřejnou panelovou debatu "Hlubinné úložiště u Dolní Cerekve?" v kině v Dolní Cerekvi. Moderované diskuse se zúčastnili E. Sequens za Callu, ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů J. Slovák, právník P. Doucha z AK Šikola, geolog J. Šourek z firmy GEOMIN s.r.o., J. Vitnerová za místní Bezjadernou vysočinu a Zdeněk Dvořák, místostarosta Dolní Cerekve. Prohlédněte si fotogalerii a dvě prezentace.

Drahé jádro
 

13. 3. 2015 - Národní akční plán pro rozvoj jaderné energetiky v ČR má na návrh ministerstva průmyslu projednat vláda 16. 3.. V jaderném plánu navrhuje ministr Mládek zahájit přípravu k výstavbě dvou nových reaktorů v Temelíně a dalších dvou v Dukovanech. Budoucí dotace pro rozšíření jaderné elektrárny Temelín o dva reaktory mohou stát (podle nezávislých analýz společnosti Candole Partners) spotřebitele až bilion korun. Více v tiskové zprávě. K problémům financování nových reaktorů i diskutovaných investičně-obchodních modelů jsme vydali nový informační list Cally a Hnutí DUHA "Přespříliš drahé jaderné plány".

Placka Slunce
  9. 3. 2015 - Víte, že od léta budete moci získat dotaci v rámci Zelené úsporám i na vlastní střešní fotovoltaiku? Přečtěte si nové číslo Newsletteru Chytrá energie. Dále v něm porovnáme konkrétní výsledky evropského energetického směřování s tuzemskými plány, zaměříme se na Mládkovu strategii rozvoje jaderné energetiky a další kapitolu příběhu o snaze zbourat obce kvůli spálení hnědého uhlí. Zakončíme pohledem, jestli jsme se přeci jen neocitli o krok blíže nezbytné mezinárodní dohodě o ochraně klimatu.
  5. 3. 2015 - Už v pátek 13. března startujeme "Sovím houkáním ve Čtyřech Dvorech" další ročník přírodovědných vycházek s Callou. Toho loňského se zúčastnilo rekordních 412 milovníků přírody. Jako letošní novinku jsme vytvořili k přírodovědným vycházkám novou webovou stránku, kde najdou zájemci nejen aktuální informace, ale také fotogalerii ze všech dosavadních vycházek. Více se dozvíte také z tiskové zprávy.
lokality
 

4. 3. 2015 - Každý, kdo potřebuje informace o hledání místa pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice, má nyní šanci na přepracovaném internetovém portále www.nechcemeuloziste.cz. Představeno je tu všech sedm vybraných lokalit, jednotlivé právní kroky, aktivity občanů i starostů, výsledky referend, tiskoviny vydávané místními spolky i odborné studie Správy úložišť. Webové stránky ukazují na dlouhotrvající konflikt mezi postupem státních úřadů a zájmy vybraných obcí i jejich obyvatel, kterým se po více než deset let dařilo držet si průzkumy pro úložiště dále od svých domovů. Více v tiskové zprávě.

Poradna
  27. 2. 2015 - Již více než deset let občanům pomáhá a radí naše ekoporadna. V roce loňském roce jsme zodpověděli 265 dotazů. Nejčastěji se v poradně zabýváme energetikou, ochranou přírody, obnovou území po těžbě surovin nebo právními aspekty ochrany životního prostředí. Informace o naší ekoporadně (včetně formuláře pro dotazy) jsou k dispozici na našem webu. K tématu si můžete přečíst také aktuální tiskovou zprávu.
Castor
 

20. 2. 2015 - Občanské sdružení Zdravý domov Vysočina ve spolupráci s Callou uspořádalo cyklus besed k problematice možného hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva na Třebíčsku. Konaly se 12. 2. v Budišově, 19. 2. v Náramči a 20. 2. v Rudíkově. Vystoupil Edvard Sequens z Cally. Prezentace z besed.

Iris
  19. 2. 2015 - Krajský úřad vyhověl námitkám veřejnosti a poslal záměr na výstavbu tzv. jižní tangenty do kompletního procesu EIA. Obce, některé státní orgány, místní obyvatelé i neziskovky požadují v dalších fázích procesu podrobně vyhodnotit podceněné vlivy stavby na obyvatelstvo či povodňové poměry, posoudit varianty silnice nebo zpracovat řádný biologický průzkum a migrační studii. Více v závěrech zjišťovacího řízení.
bezjaderná vysočina
  15. 2. 2015 - Calla ve spolupráci s aktivními obyvateli míst, které stát vytipoval jako vhodné pro hlubinné úložiště vyhořelého paliva na Českomoravské vysočině začala vydávat zpravodaj Bezjaderná vysočina. Psát budeme hlavně o místech, kterým se místo "domovy" říká "lokality pro úložiště". V každém čísle podrobněji představíme jednu z nich. V prvním je to Hrádek, místo mezi Dolní Cerekví a Rohoznou. Zpravodaj si můžete stáhnout zde.
větrníky
  10. 2. 2015 - Čerstvě zveřejněné statistiky o vývoji evropské energetiky ukazují na zásadní a dlouhodobé změny, kterými tento klíčový obor prochází. Zaměření na energetickou efektivitu snižuje spotřebu, v elektrárenském mixu rychle ubývají fosilní, ale i jaderné zdroje a jsou nahrazovány využíváním obnovitelných energií, zejména větrné a sluneční. Návrh tuzemské státní energetické koncepce proti tomu vsází na růst spotřeby, další těžbu hnědého uhlí a mnohamiliardovou veřejnou podporu pro investory nových jaderných reaktorů. Více v tiskové zprávě.
Kam s ním?
 

3. 2. 2015 - Vyhořelé palivo z jaderných elektráren patří mezi nejnebezpečnější materiály vůbec. Je nutné ho izolovat od všeho živého po statisíce let. Jak chceme tento problém řešit v České republice? Může byt hlubinné úložiště bezpečné? Nebo můžeme vyhořelé palivo využít jinak? Proč odpad neodvezeme za hranice? Jaké dopady může mít úložiště na vybraný region a co s tím mohou dotčené obce udělat? Jen několik málo otázek z řady, kterým se věnuje nový informační list vydaný Callou "Kam s ním? Otázky, které byste si měli položit v souvislosti s hledáním místa pro konečné hlubinné úložiště radioaktivních odpadů". Stáhněte si jej.

JETE
  22. 1. 2015 - Sdružení Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a Calla podaly ve spolupráci s právní kanceláří Frank Bold Legal žalobu vůči rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), kterým bylo povoleno umístění nových reaktorů v Temelíně. Žalují nejen vady rozhodnutí SÚJB, ale zejména postup Ministerstva životního prostředí pod vedením tehdejšího ministra Tomáše Chalupy. Přestože souhlasné stanovisko MŽP na závěr hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA) bylo vydáno už v lednu 2013, umožňují české zákony právní ochranu zúčastněným obcím a spolkům až v následujícím správním řízení. Více v tiskové zprávě.
nuclear
  20. 1. 2015 - O ochranu údolí Rudolfovského potoka se stále více zajímají média. Reportáž o VKP Rudolfovský lom, územním plánu a podivných prodejích pozemků v obci Jivno odvysílala Česká televize v pořadu Nedej se!, další reportáž natočil také štáb Jihočeské televize. Zastánci výstavby v údolí se odmítli ukázat před kamerami.
nuclear
  19. 1. 2015 - Ministerstva průmyslu a financí připravily "Národní akční plán rozvoje jaderné energetiky v ČR". Podle něj má být zahájena příprava výstavby až 4 nových reaktorů v Temelíně a v Dukovanech, ale rozhodnutí o formě a výši nezbytných garancí pro investora, které uhradí spotřebitelé elektřiny nebo daňoví poplatníci, bude odsunuto až k horizontu roku 2025. Do té doby však bude utraceno až 32 miliard korun za přípravu a získání povolení obou projektů. Více v tiskové zprávě.
Kalkulačka
  11. 1. 2015 - Víte že pro Vás Calla již před časem připravila Kalkulačku vaší uhlíkové stopy? Výsledek si můžete porovnat s českým průměrem, ale také s uhlíkovou stopou běžného Evropana či obyvatele Země. Na stránkách kalkulačky rovněž najdete rady, jak své emise snížit. Kalkulačku připomněl ve svém blogu "Jak žiju, jak baštím, jak se myju a jak emituju" Jiří Papoušek.
Jaderný odpad
  8. 1. 2015 - Nové číslo zpravodaje "Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!" Vám přináší nejen novinky z lokalit, ale také otevírá některé zásadní otázky. Je koncept trvalého hlubinného ukládání správný? Nebylo by vhodnější orientovat se na tzv. předávané správcovství? Máme ale řešení našeho odpadu přenechat dětem, vnukům či jejich vnukům? Ukazuje se, že za zvýšeným počtem případů leukémie u dětí v blízkosti jaderných elektráren mohou být radioaktivní plyny uniklé při výměně palivových článků. V areálu úložiště se bude vyhořelé palivo překládat mezi kontejnery, nebude riziko podceňováno? Za rozhovorem jsme se tentokrát vydali do krajiny plné smolince, kde žije Martin Schenk ze spolku Nechceme úložiště Kraví hora. Dříve vydaná čísla zpravodaje.
stěna
  6. 1. 2015 - Krajský úřad zrušil několik částí územního plánu obce Jivno. Stalo se tak v přezkumném řízení, k němuž dala podnět Calla, Jihočeské matky a někteří vlastníci pozemků. Zrušení se týká stavebních parcel ve VKP Rudolfovský lom a pod hrází rybníka Mrhal a také nové vodní nádrže na Rudolfovském potoce. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě. Ochránci údolí Rudolfovského potoka tak slaví v krátké době druhý významný úspěch, protože už v listopadu byla potvrzena registrace VKP Rudolfovský lom.
  5. 1. 2015 - Calla se účastnila zjišťovacího řízení EIA na obchvat Srubce. Ve svých připomínkách navrhovala hlavně posouzení různých variant záměru a také podrobnější zpracování biologického průzkumu, protože trasa navrhovaného obchvatu prochází po severní hranici místního odkaliště, důležité lokality z hlediska výskytu ohrožených druhů. I proto jsme žádali, aby na tento záměr proběhl celý proces posuzování vlivů na životní prostředí, s čímž se ztotožnil i krajský úřad. Závěry řízení najdete zde.
pobřežní linie
  3. 1. 2015 - Prosincová vydání časopisů Živa a Vesmír se věnují ochraně postindustriálních stanovišť. Ve Vesmíru vyšel článek Kláry a Jiřího Řehounkových "Pískovny pro biodiverzitu aneb Rekreací za lepší ochranu ohrožených druhů". V Živě se tématu věnují Robert Tropek a Jiří Řehounek v příspěvku "Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutím".
reaktor
  2. 1. 2015 - Průzkumné práce pro vyhledávání hlubinného úložiště vysokoradioaktivních odpadů nezačaly v roce 2014 ani v jediném státem vybraném místě. Důvodem jsou nejen odvolání obcí a spolků ve všech lokalitách proti rozhodnutím Ministerstva životního prostředí, kterým byla povolena průzkumná území. Správa úložišť radioaktivních odpadů také kvůli vlastním chybám zrušila veřejnou zakázku na zpracování projektu a provedení geologických prací. Nemá tak připraveny projekty těchto prací a nemůže o jejich povolení požádat. Více v tiskové zprávě.
PF 2015
  30. 12. 2014 - PF 2015 - Mnoho trpělivosti na vaší cestě životem v roce příštím přeje CALLA.
Ploskočenka
  30. 12. 2014 - Projekt "Pískovna Lžín - pískovna pro biodiverzitu", který jsme mohli realizovat díky podpoře MŽP ČR, pomalu končí. Díky němu víme mnohem víc o ohrožených druzích v pískovně. Odhalil např. výskyt vzácné mouchy, která má zatím pouhých patnáct známých lokalit, několika ohrožených druhů blanokřídlých, pískomilných střevlíků a obojživelníků. Díky němu se můžeme o lžínskou pískovnu do budoucna lépe starat. Zajímá-li vás biodiverzita pískovny podrobněji, podívejte se do zprávy o biologickém průzkumu.
  29. 12. 2014 - Vláda se chystá schválit českou energetickou koncepci s výhledem do roku 2040, která je ale jen o malinko lepší, než byl scénář Wuppertalského institutu "Vše při starém". Tématu se věnujeme v poslední letošním čísle newsletteru Chytrá energie. V dalších textech se podíváme na základě jakých argumentů vláda rozhodla o přípravě nové těžby uranu, jak moc mohou evropské fondy pomoci energetické soběstačnosti, co přinese klimatická dohoda mezi USA a Čínou a proč si již nemůžeme dovolit těžit další uhlí.
pískovna Cep
  28. 12. 2014 - V pískovně Cep II na Třeboňsku běží už třetím rokem unikátní projekt přírodě blízké obnovy, který realizuje tým jihočeských biologů pod vedením Kláry Řehounkové (PřF JU) ve spolupráci se společností Českomoravský štěrk. Projekt před dvěma lety zvítězil v mezinárodní soutěži Quarry Life Award a podílí se na něm také Calla. Podívejte se na video, které bylo o projektu letos natočeno, nebo na fotografie na našem Facebooku.
Těžba uranu
  22. 12. 2014 - Vláda se poprvé od roku 1989 rozhodla zcela zásadně změnit kurz v oblasti těžby a zpracování uranu. Přijala plán ministra průmyslu Mládka na zahájení schvalovacího procesu, na jehož konci má být nový uranový důl mezi Brzkovem a Věžnicí na Českomoravské vrchovině. Bez toho, aby byla schválena nová surovinová politika státu – platná počítá s postupným útlumem těžby uranové rudy a sanací nemalých následků té minulé. Více v tiskové zprávě.
nuclear
  22. 12. 2014 - Vláda přerušila projednávání Aktualizace Státní energetické koncepce. Ta potvrzuje, že se klidně obejdeme bez uhlí za limity těžby i rozšiřování jaderných elektráren a že závislost na fosilních palivech by šlo výrazně srazit. Jeden z navržených scénářů možného vývoje české energetiky totiž počítá se zachováním hnědouhelných limitů a současným nerozšiřováním jaderných elektráren. A to i přesto, že koncepce promarňuje většinu příležitostí ke snížení energetické náročnosti ekonomiky i výrobě domácí čisté energie. Vládou tlačený scénář ale preferuje nové jaderné reaktory. Podrobněji v tiskové zprávě.
uran
  16. 12. 2014 - Vláda v pondělí 15. prosince projednávání návrhu na přípravu nového uranového dolu přerušila do 22. 12. Starostové nejbližších sídel - Přibyslavi, Polné, Brzkova a Věžnice vydali své prohlášení, kde s těžbou zásadně nesouhlasí.
  14. 12. 2014 - Calla mezi 6. a 10. prosincem uspořádala pro spolky a dalších aktivní jedince z vybraných míst pro hlubinné úložiště na Vysočině tři plánovací a školící setkání. Stáhněte si prezentaci "Proč a jak pracovat s médii" od Vratislava Vozníka. Může být k užitku i Vám.
Uran
  12. 12. 2014 - Vláda 15. 12. rozhodne o plánu ministra Mládka na přípravu stavby nového uranového dolu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice na Českomoravské vrchovině. Důl by se měl začít budovat v roce 2019 a uran se má těžit od roku 2022. Rozhodnutí, které poprvé od roku 1989 otočí kormidlem v přístupu státu k těžbě uranu má padnout na základě chybných argumentů. Více se o nich dočtete v tiskové zprávě Cally a spolku Nechceme úložiště Kraví hora.
Břehule
  9. 12. 2014 - Zatímco břehule právě zimují někde v Africe, Calla už začíná shánět prostředky na obnovu jejich hnízdních stěn v roce 2015. Pokud nám chcete pomoci, můžete se i letos stát adoptivními rodiči jihočeských břehulí nebo věnovat břehulí adopci svým blízkým jako netradiční vánoční dárek. Na darovací certifikát napíšeme jméno podle vašeho přání. Podrobnosti se dozvíte na webu "Adoptujte břehuli!" nebo v aktuální tiskové zprávě.
Nedej se
  24. 11. 2014 - Aktivity Cally týkající se hrozby nového uranového dolu na Vysočině, zejména vernisáž výstavy Tváře uranu v Polné můžete vidět v díle Občanských novin nazvaném Obavy ze zářných zítřků. Předcházel mu pořad Zářivá budoucnost v cyklu Nedej se plus, který se věnuje snaze prosazovat jádernou energetiku v České republice bez ohledu na následky. Najdete v něm záběry z besedy o jaderném závodě v Bystřici nad Pernštejnem, kterou jsme spolupořádali.
kytka
  18. 11. 2014 - Krajský úřad potvrdil registraci významného krajinného prvku (VKP) Rudolfovský lom. S existencí VKP nesouhlasí vlastníci některých pozemků, kteří by chtěli v údolí další zástavbu a rozhodnutí patrně opět napadnou u soudu. Za zachování údolí v současném stavu se staví Calla, Jihočeské matky a rudolfovské sdružení Náš domov, stejně jako stovky dalších občanů. Podrobnosti si můžete přečíst v tiskové zprávě.
  18. 11. 2014 - Sezónu přírodovědných vycházek s Callou pro letošek ukončila listopadová akce "Krmítka v Branišovském lese" spojená s odchytem a kroužkováním ptáků. Rekordních devět vycházek (z toho "Výprava do Ortů" proběhla pro velký zájem dvakrát) navštívilo celkem 412 zájemců o přírodu. Široký tématický záběr sahal tentokrát od geologických zajímavostí přes rostliny, motýly, obojživelníky a ptáky až k netopýrům.
věž
  11. 11. 2014 - Ministerstvo průmyslu navrhne vládě, aby státní podnik DIAMO mohl začít připravovat těžbu na ložisku Brzkov a Horní Věžnice. Nový uranový důl by se tak mezi Polnou a Přibyslaví na Českomoravské vrchovině měl začít hloubit již v roce 2019. Návrh ministra Mládka se rozhodně nelíbí obyvatelům dotčeným obcím, ale i Calle. Proč najdete v tiskové zprávě.
stěna
  10. 11. 2014 - Ochránci údolí Rudolfovského potoka z Našeho domova, Cally a Jihočeských matek nevzdali snahu o zachování této lokality. Aktivně se účastní probíhajícího řízení o registraci VKP Rudolfovský lom. Na jejich návrh také krajský úřad zahájil přezkumné řízení k novému územnímu plánu obce Jivno, který počítá s novou zástavbou v údolí. Více informací se dozvíte z tiskové zprávy.
osvětlení
  12. 11. 2014 - Seminář "Ekologicky a ekonomicky šetrné osvětlení pro jihočeské obce", který 11. listopadu uspořádala Calla na Krajském úřadu Jihočeského kraje v Č.Budějovicích představil možnosti, jak pomocí nových technologií a vhodného managementu snížit náklady za veřejné osvětlení a šetřit i životní prostředí. Prezentace ke stažení najdete na stránce semináře.
Schneider
  9. 11. 2014 - Heinrich-Böll-Stiftung Praha ve spolupráci s Callou uspořádaly 30. října v Praze expertní kulatý stůl "Jaderná energetika ve světě a v zemích Visegrádu". Mycle Schneider prezentoval svou "Zprávu o stavu jaderného průmyslu ve světě 2014", za země Visegrádu své postoje k jaderné energetice vyjadřovali Jan Ondřich (Candole Partners), Peter Mihók (Univerzita Mateje Bela a CEPTA, Slovensko), András Perger (Energiaklub, Maďarsko) a Michal Wilczynski (energetický poradce, Polsko). Fotografie z akce.
VTE
  4. 11. 2014 - V říjnovém čísle newsletteru Chytrá energie se ohlédneme za nedávným klimatickým summitem v New Yorku, podíváme se na pracovní místa které vznikají díky obnovitelným zdrojům ve zprávě Worldwatch Institute, jak je na tom Nová zelená úsporám nebo o pokračující potřebě finančních dotací pro jadernou energetiku.
Smrčina
  3. 11. 2014 - Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko EIA k záměru lanovky a sjezdovky na šumavský Hraničník. Ministerstvo na základě zpracovaných posudků muselo dojít k závěru, který říkáme od počátku - dopady na životní prostředí by byly tak zásadní a v rozporu s českými i evropskými předpisy na ochranu přírody, že stavbu nelze povolit. Oproti tomu jsou úvahy samospráv, že lanovka by nastartovala rozvoj šumavských obcí, jen spekulacemi. Více v tiskové zprávě.
Uran
 

2. 11. 2014 - Od 24. září do 31. října 2014 jsme nabídli výstavu fotografií Václava Vašků "Tváře uranu" v průchodu Knihkupectví Kuba a Pařízek v Polné. Výstava upozornila na dopady těžby uranu na životní prostředí a zdraví lidí žijících v jejím okolí v období, kdy se uvažuje o novém uranovém dole v Brzkově. Společně s Callou a Knihkupectvím Kuba a Pařízek pořádal brzkovský spolek Naše budoucnost bez uranu. Více v tiskové zprávě k výstavě.

fotka
  30. 10. 2014 - Entomologové zabývající se ochranou hmyzu sepsali výzvu "Nezneužívejme broukoviště proti broukům", v níž reagují na aktuální situaci v ČR. Vypočítávají v ní rizika a omezení broukovišť z hlediska ochrany ohrožených druhů hmyzu. Autoři se obracejí především na kolegy, kteří se na různých úrovních zabývají ochranou či kácením starých stromů. Výzva se stala také oficiálním stanoviskem výboru České společnosti entomologické.
smog
  26. 10. 2014 - Hlavy vlád a států EU - včetně Bohuslava Sobotky - se dnes v Bruselu domluvily na cílech pro evropskou energetiku a ochranu klimatu do roku 2030: snížení emisí skleníkových plynů o minimálně 40 %, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů na minimálně 27 % a zvýšení energetické účinnosti o minimálně 27 %. Cíle pro přechod na čistou energii a energetické úspory jsou natolik slabé, že ve skutečnosti klopýtají za přirozeným tempem zvyšování energetické účinnosti i již probíhajícím rozvojem obnovitelných zdrojů. Snížení emisí o 40 % do roku 2030 zdaleka není dostačující pro to, abychom zmírnili dopady katastrofální změny klimatu. Tisková zpráva ekologických organizací.
Placka Slunce
  22. 10. 2014 - Ekologické organizace napsaly premiéru Sobotkovi před summitem EU kvůli prosazování odvážnějších klimaticko-energetických cílů pro rok 2030. Česká vláda se totiž připojila k Polsku, Slovensku a Maďarsku jak pozicí, tak rétorikou, a závazné cíle pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje odmítá. Odmítá tak modernizaci české ekonomiky a hraje podle not, které připravil y velké energetické firmy. Celý otevřený dopis.
Money
  8. 10. 2014 - Odcházející Evropská komise učinila bezprecedentní rozhodnutí a umožnila Velké Británii a firmě EDF postavit dva bloky jaderné elektrárny Hinkley Point za pomoci garantovaných cen elektřiny. Rozhodnutí Evropské komise bude deformovat evropský trh s elektřinou po desítky let. Poškozeny budou všechny ostatní nízkouhlíkové zdroje – nejen obnovitelné, ale i plynové. Více v tiskové zprávě.
Uran
  6. 10. 2014 - Většina lídrů kandidátek do nadcházejících komunálních voleb v obcích ve třech lokalitách vytipovaných pro konečné hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v Kraji Vysočina si myslí, že o takto zásadních stavbách by měli spolurozhodovat především obyvatelé těchto obcí. A převážná část těch, kteří zareagovali na dotazníkový průzkum, bude ochotna aktivně prosazovat takovou změnu zákonů, jež dotčeným obcím zajistí možnost stavbu odmítnout. Vyplývá to z průzkumu mezi lídry kandidátek, kterou uskutečnila Calla a Bezjaderná vysočina. Více v tiskové zprávě, jejíž přílohou jsou kompletní získané odpovědi.
Motýl
  4. 10. 2014 - U pískovny Lžín na Soběslavsku instalovala Calla novou informační tabuli, která informuje o zdejších přírodních zajímavostech. Jedná se o další z výstupů letošního projektu, jehož cílem je zpracovat v pískovně biologický průzkum a provést zásahy na ochranu ohrožených druhů. Pokud se chcete dozvědět více, podívejte se na grafický náhled informační tabule nebo si přečtěte tiskovou zprávu.
Radiace
  1. 10. 2014 - Beseda k závodu na výrobu jaderného paliva a slévání ochuzeného uranu v Bystřici nad Pernštejnem, kterou pořádal spolek Bystřice bez radiace ve spolupráci s Callou - Sdružením pro záchranu prostředí a spolkem Nechceme úložiště Kraví hora, se konala v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem večer 1. října. Vystoupil na ní odborný konzultant na mezinárodní problematiku těžby a zpracování uranu Peter Diehl z Německa a odborník na jadernou energetiku Dalibor Stráský. Videozáznam přednášky zde. Fotografie a další informace najdete zde.
Zelený čtvrtek
  18. 9. 2014 - První poprázdninová beseda z cyklu Zelených čtvrtků se pod názvem "Doprava ve městě – jak ulehčit Českým Budějovicím?" konala 18. září. Pozvali jsme na ni zkušeného dopravního experta Tomáše Otepku, abychom využili jeho zahraniční zkušenosti a diskutovali, jak je možné uvolnit České Budějovice od houstnoucího provozu a cestovat pohodlně a rychle.
stěna
  18. 9. 2014 - Ochránci údolí Rudolfovského potoka vydali tiskové prohlášení, v němž se ohrazují proti nepravdivým výrokům starosty Obce Jivno Josefa Makovce v médiích. Vypočítávají v něm stručně důležité argumenty proti další zástavbě v údolí, které jivenská radnice prosadila do nového územního plánu.
STOP těžbě
  10. 9. 2014 - Pochodu proti možné těžbě uranu u Brzkova na Českomoravské vysočině, který se konal v neděli 7. září 2014, se zúčastnili i zástupci Cally. Na 200 lidí vyjádřilo svůj jasný názor na vládní plány. Akci uspořádaly spolek Naše budoucnost bez uranu, z.s. a obec Brzkov. Prohlédněte si fotogalerii z akce.
CHE
  7. 9. 2014 - Vyšlo nové číslo newsletteru Chytrá energie, ve kterém se snažíme zachytit žádoucí trendy v proměnách světové i české energetiky. Poohlédneme se, kam se poděla státní energetická koncepce, k sousedům na vlastnictví obnovitelných zdrojů a na šířený mýtus o výpadcích proudu kvůli větrným či solárním elektrárnám. Budou evropské miliardy do zvyšování energetické efektivity v budovách utraceny efektivně? Budeme jako jediní v Evropě otevírat nové uranové doly. Závěrem se zmíníme o velké mezinárodní akci, při níž na osm tisíc lidí vytvořilo živý řetěz proti otevírání nových hnědouhelných dolů.
fond pro NNO
  5. 9. 2014 - Calla zahajuje projekt "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště". Cílem projektu trvajícího od září 2014 do února 2016 je posílit roli obyvatel obcí v procesu výběru úložiště v Kraji Vysočina. Možnosti starostů a veřejnosti hájit své zájmy jsou totiž velmi omezené a neodpovídají požadavkům na účinnou účast, jak ji chápou moderní evropské přístupy. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. Více v tiskové zprávě.
Přírodovědné vycházky
  1. 9. 2014 - Po prázdninové přestávce pokračuje cyklus přírodovědných vycházek s Callou, který Calla pořádá už od roku 2008. Již tento pátek se můžete vypravit "Za netopýry na Vrbenské rybníky", v sobotu 20. září nás čeká "Výprava k Tůním u Špačků" a sezónu zakončíme tradičním kroužkováním ptáků. Další informace najdete v tiskové zprávě.


Kontakt:

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Kancelář:
Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
Tel.: 384 971 930, 387 311 381
Fax: 384 971 939
E-mail: calla(zavinac)calla.cz
Internet: www.calla.cz

Poslední aktualizace: 7. 10. 2015
Váš prohlížeč: Secret

nahoru

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz  a  www.eeagrants.cz
Fond NNO podporuje projekty "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště" a "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství


Partnerské servery:
kalkulacka.zmenaklimatu.cz Econnect logo Atlas OZE logo EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Enviport logo JETE petice logo Energetika.cz Změna klimatu logo Via Iuris logo EKO poradenství logo Nazeleno.cz - úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie ekobrana.cz - brána k ochraně životního prostředí na Jižní Moravě csve.cz www.res-league.eu www.solarniliga.cz Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Více jak 100 ekocenter na jednom místě.
Tato stránka je umístěna na serveru Econnectu
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz