Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ďáblík číslo 25 (červenec 2005)


Úvodník

Dálniční zákon definitivně zamítnut i díky Vám

Novela atomového zákona - poslední čas na činy!

Calla opět uspěla u Ústavního soudu!

Omluvou k demokracii

Evropské komisi byla odeslána první oficiální stížnost

Poslanče Vojíři, boží mlýny melou...

"Ropák 2004" - další do tuctu

Jihočeská síť ekologických poraden na startu

Dost už bylo jádra!

Ohlédnutí za červnovými výstavami

Proč se čtvrtky nezelenají?

Vegetariánství a zdraví

Besedy, akce a tentokrát i brigády

 

 

Úvodník

Milí čtenáři,

tímto číslem uzavíráme první čtvrtstovku našeho nyní už měsíčníku. V textu se mimo jiné sešlo hned pět příspěvků z "vyšších sfér": o pokračujícím senátním projednávání novely atomového zákona (věnovali jsme se mu i v minulém čísle), o vítaném poslaneckém zamítnutí návrhu zákona o dálnicích, o novém nálezu Ústavního soudu ve prospěch Cally, na příkladu jednoho z poslanců ukazujeme, že i ČEZ může být lidem užitečný, a konečně uveřejňujeme také protestní výzvu, jíž řada nevládních organizací reaguje na nevlídné mínění prezidenta republiky o neziskovém sektoru občanské společnosti. Těm z vás, kteří podlehli kouzlu všudypřítomné soutěživosti, snad přijde vhod přehled nejúspěšnějších borců z ankety Ropák roku (vítěz Martin Pecina, o němž jsme referovali minule, věnoval nedávno pozornost dokonce i našemu sdružení) a na výsledky Zelené perly si najdeme prostor zase příště. Léto je také časem prací v naší erbovní lokalitě Brouskův mlýn: pokud se chcete zapojit, najdete v čísle i pozvánku s podrobnostmi. Nechybějí ani informace o chystaných akcích jiných organizátorů, jen dva obsáhlejší články přesunujeme do srpnového čísla.

Tomáš Malina

Zpět na obsah

 

Dálniční zákon definitivně zamítnut i díky Vám

Milí přátelé, dnes slavíme velký úspěch. Poslanci definitivně zamítli zákon o dálnicích. Pro zákon hlasovalo 87 poslanců (většina klubu ČSSD, 2/3 klubu KSČM a 3 poslanci KDU-ČSL), kvórum bylo 101. poslanci stejně jako předtím senátoři zamítli zákon díky reakcím NNO, občanů, starostů a zastupitelů, které jsme iniciovali.

Pravdou je, že na poslance zapůsobily více argumenty o omezení vlastnických práv než o ochraně přírody. Bez naší kampaně by se však občané tolik neozývali a poslanci by zákon potichu schválili. Tak se to např. chystali udělat senátoři ODS při schvalování v Senátu. Každý z Vás, kdo poslancům napsal, přispěl k zamítnutí zákona. Velice Vám děkuji za Vaši pomoc. Dnešní výsledek je pro nás důkazem, že když se všichni spojíme, dokážeme prosadit správné věci. Šiřte prosím tuto informaci dále.

Ještě jednou všem děkuji za pomoc. Ing. Eva Tylová, Zelený kruh

Z tiskové zprávy Zeleného kruhu upravil Vladimír Molek

Zpět na obsah

 

Novela atomového zákona - poslední čas na činy!

Nekonečný příběh připomíná osud novely atomového zákona v Senátu. Ve čtvrtek 23. června se jí po téměř roce a půl od předložení skupinou senátorů reprezentovanou senátorkou Jitkou Seitlovou opětovně zabývalo plénum horní komory našeho Parlamentu. Proběhla poměrně obsáhlá debata a byly předloženy některé pozměňující návrhy. Zejména pozměňovací návrh předsedy Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátora Jiřího Brýdla (KDU-ČSL), který navrhuje ponechat účast obcí pouze při rozhodování o umístění jaderného zařízení, přidat účast krajů, ale odmítnout právo veta. K němu byl předložen návrh senátorky Seitlové, který účast obcí zpětně rozšiřuje i na řízení o povolení a dále likvidaci jaderných zařízení. Problematický a nebezpečný je návrh senátora Tomáše Julínka (ODS), který z celé novely zachovává pouze kompenzace obcím v blízkosti jaderných zařízení, a to formou platby ze státního rozpočtu. V případě jeho přijetí by se z novely stalo něco zcela jiného, než předkladatelé zamýšleli. Samozřejmě platí i novela v původním znění, pokud k ní neprojdou popsané pozměňovací návrhy.

Novela přestála návrh na zamítnutí, který předložil zpravodaj Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Robert Kolář (US). Ze 60 přítomných senátorek a senátorů při kvóru 31 se pro zamítnutí vyslovilo 11, proti pak 34. Nakonec došlo k přerušení jednání, a to až do další schůze Senátu. Ta se má konat ještě v červenci. Tento čas jistě využije jaderný průmysl k silnému lobbingu proti přijetí novely. Pokud nebude výslovně přijata, pak práce končí a novelou se budou zabývat pouze senátní archiváři a dále studenti ve svých odborných pracích. Hrozí i již zmíněné zúžení zákona na pouhé kompenzace, což se obcí postižených vyhledáváním úložiště v podaném znění ještě dlouho týkat nebude.

Prosím, chcete-li, aby novela prošla s účastí veřejnosti, jsou nezbytné Vaše další aktivity zaměřené na tu část Senátu, která s ní buď vůbec nesouhlasí nebo ji hodlá podpořit jen v onom nepřijatelném znění. Tedy zejména na klub ODS. Pro další informace jak konkrétně pomoci či pro spojení na senátory se můžete obrátit i na mne pomocí kontaktu uvedeného v tiráži zpravodaje.

Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Calla opět uspěla u Ústavního soudu!

Sdružení Calla opětovně uspělo u Ústavního soudu v Brně se svou stížností na postup Vrchního soudu v Praze. Ten zastavil řízení o žalobě na absurdní rozhodnutí tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra, kterým se v roce 2001 rozhodl utajit informace o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, na něž Calla měla právo. Ústavní soud rozhodnutí Vrchního soudu zrušil. Žaloba se tak vrací k novému projednání u Městského soudu v Praze, který v průběhu let převzal tuto agendu od Vrchního soudu.

Vrchní soud v Praze v případě Cally již dvakrát odmítl projednat žalobu proti rozhodnutí nejvyšších státních úředníků o tajení informací - ministra průmyslu a obchodu a před tím předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Vždy raději zvolil cestu umělé procesní překážky. V obou případech si svévolně vyložil stanovy sdružení tak, že neuznal právo statutárního zástupce poskytovat plné moci k právnímu zastupování ve správní žalobě. Takový postup Ústavní soud ohodnotil jako "nepřiměřeně tvrdý a formalistický", vedoucí k "odepření práva Sdružení Calla na soudní ochranu". Nyní také již podruhé; poprvé v této věci Calla uspěla v roce 2003.

Těší nás, že jsme se své pravdy u Ústavního soudu nakonec domohli. Protože těžce utrpěla naše důvěra v nestranný soudní systém, šlo nyní spíše o prosazení práva, než o vlastní utajené informace, které již po více než čtyřech letech nepřinesou nic nového. Konečně - vlastně o nich stále ještě není rozhodnuto. "Ústavní soud tvrdě odsoudil obstrukce bránící poskytování informací kolem jaderné energetiky a konstatoval porušení ústavního práva na spravedlivý a řádný proces", sdělil advokát František Korbel, který Sdružení Calla ve sporu zastupuje.

Edvard Sequens
Zpět na obsah

 

Omluvou k demokracii

89 neziskových organizací z celé České republiky se ohradilo proti nedávným výrokům prezidenta Václava Klause o nebezpečnosti neziskového sektoru pro demokracii. Signatáři prohlášení zároveň vyzvali prezidenta, aby se za svá unáhlená slova omluvil. Text prohlášení i výzvy podpořily malé i velké organizace napříč odborným zaměřením.

Výzvu iniciovalo občanské sdružení Oživení na základě mnoha podnětů z různých stran neziskového sektoru. Podporu textu během týdne vyjádřily zcela různorodé organizace z oblasti sociální, vzdělávací, ochrany přírody, kulturní, lidskoprávní nebo nadační. "Připojením k textu výzvy dali představitelé neziskových organizací jasně najevo, že nesouhlasí s názory prezidenta Klause. Hájí tak práva občanů zasahovat do veřejného dění a rozhodování," shrnul význam aktivity Jan Bouchal ze sdružení Oživení.

Text prohlášení a výzva zástupců neziskových organizací ze 6. 6. 2005

Další velkou ostudu utržil Václav Klaus svými výroky o nevládních neziskových organizacích jako hrozbě pro svobodu a demokracii. Pocit studu v nás vyvolává skutečnost, že naše republika má prezidenta, který bez skrupulí znehodnocuje a odsuzuje činnost tisíců občanů aktivních v neziskovém sektoru. Klaus se ve svých tezích o nebezpečnosti neziskového sektoru navíc otírá nejen o lidskoprávní a ekologické organizace. Prezidentovy útoky do řad občanů urazily také mnoho lidí z kulturních, sociálních i vzdělávacích "neziskovek". Těm všem a mnohým dalším totiž Klaus bere půdu pod nohama, ohrožuje důvěryhodnost jejich aktivit v očích ostatních občanů, nemluvě o znevažování hodnoty a prospěchu jejich práce.

Proč by ti, co se starají o handicapované, chrání přírodu, hrají divadlo, potírají korupci, vzdělávají děti nebo rozličným způsobem pomáhají lidem v nouzi, neměli mít právo zasahovat do věcí veřejných? Proč by nemohli kontrolovat, ovlivňovat a usměrňovat veřejné rozhodování? Václav Klaus by měl být rád, že jsou tu občané, kterým záleží na veřejném životě a kteří se chtějí svými zkušenostmi a znalostmi podílet na jeho formování. Neměl by před nimi varovat jako před nebezpečím pro demokracii.

Jen nepatrná část občanů v této zemi má mandát pocházející z voleb, který jim dává pravomoc spravovat věci veřejné. Avšak všichni občané mají mandát z titulu svého občanství, který je zavazuje k zájmu i k péči o věci veřejné. Je smutné, že se český prezident staví proti aktivní občanské společnosti, zatímco celý demokratický svět ji považuje za jeden ze svých základních pilířů a respektuje ji.

Vážený pane prezidente,
demokracie nespočívá jen v právu volit a být volen. Demokracie je naplňována zejména každodenní občanskou aktivitou a vysokou mírou využívání všech zákonných práv občanů zasahovat do správy věcí veřejných. Věříme, že víte, co je demokratická občanská společnost, a že máte zájem na jejím rozkvětu v naší zemi. Proto Vás žádáme, abyste se omluvil všem občanům, kterých se Vaše unáhlená slova osobně a velmi nepříjemně dotkla.

K výzvě se přihlásily např. tyto nevládky: Asistence o. s. (Praha), Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Moravskoslezský kraj), Calla - Sdružení pro záchranu prostředí (České Budějovice), Česko-německé fórum žen (Liberec), Děti Země (Brno), Econnect (Praha), Ekologická společnost (Praha), EkoWATT (Praha), Hnutí Brontosaurus (Brno), Nadace české architektury (Praha), Nadace Český literární fond (Praha), Oživení - Bohemian Greenway (Praha), Pražské matky (Praha), Sdružení Jihočeské matky (České Budějovice), Svoboda zvířat (Plzeň), Život bez bariér (Nová Paka). (Redakční poznámka: Pro nedostatek místa v našem zpravodaji uvádíme jen některé signatáře. Omlouváme se všem, na něž se nedostalo. T. M.)

Zpět na obsah

 

Evropské komisi byla odeslána první oficiální stížnost

Ekologická sdružení Arnika, Veronika, Ekologický právní servis a Calla odeslala v polovině června stížnost do Bruselu. Předmětem stížnosti je postup při schvalování ochrany evropsky významných přírodních lokalit. Závěrem prověrky, kterou tato sdružení provedla, bylo zjištění, že jedenadvacet návrhů lokalit bylo při schvalování územní soustavy Natura 2000 v prosinci loňského roku vyřazeno, případně výrazně omezeno, a to z politických i ekonomických důvodů. Přitom podle evropských směrnic nesmí být oblast z těchto důvodů zamítnuta. Jiné veřejné zájmy mohou být zvažovány teprve při povolování staveb. Česká vláda tak porušila již v těchto prvních krocích evropské směrnice! Za nejvážnější "přestupek" považujeme vypuštění lokality Labské údolí, Horní Opava a Slavíkovy ostrovy u Přelouče. Například Labské údolí bylo omezeno o více než osmdesát procent rozlohy kvůli plánované výstavbě jezů mezi Ústím nad Labem a státní hranicí. Horní Opava, která patří k pěti nejvýznamnějším oblastem pro ochranu mihule potoční v ČR, byla zase vyřazena kvůli plánované přehradě v Nových Heřmínovech.

Přestože situace v Jihočeském kraji není tak "tragická", pomineme-li dosud nevyhlášené návrhy ptačích oblastí Dehtář a Českobudějovické rybníky, došlo i u nás k některým plošným redukcím navrhovaných evropsky významných lokalit. Díky kvalifikovanému přístupu předjednávajících orgánů ochrany přírody bylo toto snížení rozlohy navržených ploch objasněno. Bohužel se jednalo v některých případech i o neobjektivní zařazení. Přesto se ale na černém seznamu objevila lokalita Žofínský prales, která byla oproti původnímu návrhu zmenšena o podpůrné botanické biotopy Jitronických luk a Huťského rybníka. Přestože sledovanými biotopy jsou bučiny, jedná se o logický celek vyžadující ochranu. Tento názor sdílí rovněž Agentura ochrany přírody a krajiny, takže doufáme, že se včas vše vyřeší.

Vladimír Molek

Zpět na obsah  

 

Poslanče Vojíři, boží mlýny melou...

Deník Mladá fronta DNES rozkryl, nakolik poslanec za ODS Oldřich Vojíř coby bývalý člen dozorčí rady společnosti ČEZ využil opčního programu a vydělal na akciích této firmy. Celkem si měl přijít na 15 miliónů Kč, podle přiznání "jen" na 13,5 milionu Kč a další akcie má stále v držení. Případ je pro nás zadostiučiněním, neboť už několik let u poslance Vojíře poukazujeme na tento fatální střet zájmů. Již před několika lety dostával od ČEZu více peněz než od státu za práci poslance.

Jen v tomto volebním období přitom byl Oldřich Vojíř sněmovním zpravodajem dvou různých zákonů, které regulují podnikání ČEZ a ekonomickou úspěšnost společnosti přímo ovlivňují: energetického a o obnovitelných zdrojích; v minulém období dalších tří - o hospodaření energií, o výkonu státní správy v energetických odvětvích a atomového zákona. Domníváme se, že už jen pozice zpravodaje znamená evidentní konflikt zájmů.

Navíc v několika případech výslovně podpořil nebo sám předkládal návrhy ve prospěch společnosti ČEZ. Při projednávání zákona o obnovitelných zdrojích energie navrhl a prosadil dodatečné zařazení velkých vodních elektráren mezi podporovaná odvětví. Přitom velké české hydrocentrály jsou už desítky let amortizovaná zařízení a potenciál k výstavbě dalších se prakticky rovná nule. Jejich začlenění do podpory určené k motivaci nových investic do moderních technologií je očividně zbytečné a nesmyslné. ČEZ tak ovšem získá masivní finanční podporu, aniž by musel cokoli udělat a aniž by to vedlo k jakémukoli zvýšení výroby čisté elektřiny. Ukázalo se, že Vojíř dokonce nechal proti jednacímu řádu Sněmovny hlasovat o zamítnutí zákona, které ale naštěstí neprošlo.

Ve druhém čtení zákona o hospodaření energií v roce 2000 navrhl - a prosadil - vypuštění § 14, takzvaného zeleného haléře: jednohaléřového poplatku z každé kilowatthodiny elektřiny, který by byl odváděn na podporu obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Taková klauzule je pochopitelně nevýhodná pro ČEZ, jehož portfolio je založeno na klasických uhelných a jaderných elektrárnách.

Ve sněmovní diskusi o vládním návrhu novely atomového zákona v říjnu 2000 se postavil proti úpravě, která by zvýšila finanční odpovědnost ČEZ za škody způsobené případnou havárii jaderného zařízení. Zákon omezuje odpovědnost provozovatele na šest miliard korun s tím, že zbytek případně uhradí daňoví poplatníci nebo zůstane na poškozeném: takové pravidlo, které nemá obdobu v jiných rizikových odvětvích, například chemickém průmyslu, dramaticky snižuje náklady ČEZ na pojistné a znamená tedy fakticky dotaci této společnosti.

V minulém volebním období byl Oldřich Vojíř navíc předsedou podvýboru pro energetiku, který má důležité slovo při regulaci odvětví, kde ČEZ podniká, i v parlamentním dohledu nad touto polostátní společností. Domníváme se, že je nutné, aby Poslanecká sněmovna předešla dalším situacím, ve kterých by se zpravodaj mohl dostat do konfliktu zájmů. Spolu s Hnutím DUHA jsme se tedy obrátili na předsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka i na Vojíře samého, aby již tento nebyl pověřován (případně ji nepřijímal) funkcí zpravodaje u zákonů, jež regulují energetiku.

Podle společného dopisu Hnutí DUHA a Sdružení Calla upravil Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

"Ropák 2004" - další do tuctu

O vítězi 13. ročníku ankety "Ropák roku", náměstku ministra průmyslu a obchodu Martinu Pecinovi, jsme přinesli informaci v minulém Ďáblíku. Nyní o slíbených dalších umístěných. Celkem 103 členů nezávislé komise rozhodlo o dalším pořadí v soutěži Ropák roku 2004 takto:

2) Jaroslav Foldyna, zástupce hejtmana Ústeckého kraje (ČSSD):

 • za vehementní podporu výstavby dvou vodních jezů v CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce na dolním Labi v Malém Březně a v Prostředním Žlebu za nejméně šest miliard korun, které mohou negativně ovlivnit poslední český úsek Labe s přirozeným tokem, s řadou mokřadů evropského významu a s výskytem desítek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, přičemž proti stavbě jezů je z ekologických důvodů Ministerstvo životního prostředí, obě CHKO, desítky občanských sdružení a nejméně patnáct tisíc signatářů protestní petice a z ekonomických důvodů i NKÚ a Světová banka,
 • za trvalou podporu výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří bez tunelu Kubačka délky 3,4 km, který by alespoň částečně ušetřil nejcennější část tohoto chráněného území.

3) Ing. Milan Šimonovský, ministr dopravy a senátor (KDU-ČSL):

 • za trvalou podporu výstavby dvou vodních jezů v CHKO České středohoří a CHKO Labské pískovce na dolním Labi v Malém Březně a v Prostředním Žlebu za nejméně šest miliard korun, které mohou negativně ovlivnit poslední český úsek Labe s přirozeným tokem a s řadou mokřadů evropského významu a s výskytem desítek zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů,
 • za spolupodíl při předložení návrhu usnesení české vlády dne 16. 11. 2004, podle kterého by byla paušálně deklarována výrazná převaha veřejného zájmu na výstavbu dvou jezů na dolním Labi nad veřejným zájmem ochrany přírody v obou CHKO bez ohledu na to, že by o tom mělo rozhodovat nezávislé správní řízení s možností odvolání a soudního přezkumu pro jeho účastníky,
 • za trvalou podporu výstavby dálnice D8 přes CHKO České středohoří bez tunelu Kubačka délky 3,4 km, který by alespoň ochránil nejcennější část tohoto chráněného území zařazeného do Evropské ekologické sítě,
 • za nezavedení jakýchkoliv účinných opatření proti očekávanému nárůstu tranzitní kamionové dopravy po vstupu ČR do Evropské unie 1. května, čímž neúměrně vzrostly její negativní účinky na obyvatele obcí a měst na mezinárodních silničních trasách (hluk, emise, prach, vyšší pravděpodobnost nehod) a současně pokračovala destrukce české silniční sítě.

4) Vlastimil Aubrecht, poslanec PS ČR (ČSSD):

 • za předložení poslaneckého návrhu na změnu § 43 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, kterým se pravomoc na povolení výjimky z tohoto zákona při prokázání výrazné převahy veřejného zájmu na realizaci nějaké stavby nad veřejným zájmem ochrany přírody přesunula z Ministerstva životního prostředí na českou vládu, přičemž přijatá usnesení v této věci se neřídí správním řádem se všemi právními důsledky, jak by se v právním státě očekávalo.

5) RNDr. Jan Zahradník, hejtman Jihočeského kraje (ODS):

 • za zodpovědnost při prosazování mamutího střediska zimních sportů Chlum s mnoha sjezdovkami, běžeckými tratěmi, lanovkami, parkovišti, hotely a dalšími stavbami v části stávajícího vojenského výcvikového prostoru Boletice a na vyhlášeném ptačím území soustavy NATURA 2000 za téměř dvě miliardy korun, přestože jde o přírodně cennou lokalitu s řadou lesních komplexů s výskytem mj. téměř padesáti zákonem chráněných druhů rostlin a více než stovkou druhů zanesených v Červeném seznamu,
 • za odpor proti vyhlášení území evropské soustavy NATURA 2000 v Jihočeském kraji.

6) Ing. Petr Duchoň, primátor města Brna a europoslanec (ODS):

 • za podporu stylu propagace odsunu hlavního železničního nádraží z centra města o osm set metrů na jih za nejméně dvacet miliard korun (spíše třicet) najatou reklamní agenturou, takže vznikla obava z toho, že by mohlo dojít ke snížení zájmu o používání ekologické železniční dopravy a navazující MHD ve prospěch automobilové dopravy se všemi jejími negativními důsledky pro obyvatele Brna, a na dlouhou dobu také k odlivu peněz z jiných důležitých plánovaných záměrů ve městě jako jsou opravy silnic a chodníků, výstavba cyklistických stezek, rozšíření a modernizace MHD, vyčištění Brněnské přehrady apod., přičemž nebyla věnována patřičná pozornost variantě s modernizovaným nádražím ve stávající poloze,
 • za podporu pokusů zpochybňovat účel institutu místního referenda o poloze hlavního železničního nádraží a účasti obyvatel Brna na tomto referendu dne 9. října argumentací, že schválením stávající polohy dojde ke stagnaci či ke zpomalení rozvoje města (referenda se zúčastnilo téměř 25 % oprávněných voličů, z nichž téměř 86 % bylo proti odsunu, přičemž výsledek se nestal pro nízkou účast právně závazný).

7) MUDr. Milada Emmerová, ministryně zdravotnictví (ČSSD):

 • za předložení návrhu na zrušení zákazu testování kosmetiky a jejich složek na zvířatech povolováním výjimek jako součásti vládní novely zákona o ochraně veřejného zdraví, s čímž kromě občanských sdružení na ochranu zvířecích práv nesouhlasila mj. i Státní veterinární správa jako "s krokem zpět".

8) Tomáš Babka, ředitel drogistického řetězce ROSSMANN, spol. s r. o.:

 • za prodej dětské alergenní kosmetiky ROSSMANN, která obsahovala silný kontaktní alergen methyldibromo glutaronitrile (MDGN),
 • za prodej "hypo-alergenní" kosmetiky ROSSMANN, která obsahovala silný kontaktní alergen MDGN, a kterou byla společnost nucena na základě zásahu pražského hygienika stáhnout z prodeje,
 • za plané sliby o rychlé náhradě nebezpečného alergenu MDGN ve výrobcích ROSSMANN, neboť společnost dala slib v lednu 2004, ale prodej pokračoval i během celého roku.

9) Ing. Milan Hejduk, starosta Turnova (Nezávislý blok):

 • za prosazování výstavby čtyřpruhové rychlostní silnice R35 v trase Turnov - Jičín v těsné blízkosti obou částí CHKO Český ráj, čímž může dojít k negativnímu ovlivnění okolní krajiny i turistiky.

10) Jarmila Alexandrová, vedoucí odboru ŽP a územního rozvoje MČ Prahy 4:

 • za soustavné formální povolování kácení zeleně a za schvalování kontroverzních staveb "bez připomínek" (např. na Pankrácké pláni či na Budějovickém náměstí), což lze charakterizovat jako selhání obhajoby veřejných zájmů, zejména v oblasti státní ochrany přírody.

11) Ing. Petr Vícha, starosta města Bohumína (ČSSD):

 • za prosazení výstavby průmyslové zóny Dolní Lutyně se zdůvodněním snížit tak vysokou místní nezaměstnanost na úkor plánované ptačí oblasti evropské soustavy ochrany přírody NATURA 2000 Heřmanský stav-Odra-Poolzí jako biotopu (tahová lokalita, loviště, zimoviště, hnízdiště) pro zvláště chráněné ptáky jako je moták pochop a další stovka ptáků, čímž může být ČR za porušení této evropské směrnice ze strany EU finančně postižena, přičemž efektivnost průmyslových zón zpochybnily i závěry NKÚ a dosavadní zkušenosti s jinými zónami, které investoři opustili poté, co se v některé z jiných zemí objevily výhodnější ekonomické a daňové podmínky, a přičemž se proti jejímu schválení postavilo dva a půl tisíce občanů ČR a kolem dvacítky občanských sdružení.

12) Ing. Petr Šilar, radní Pardubického kraje (US-DEU):

 • za propagaci výstavby ekonomicky, ekologicky i dopravně rizikové velkokapacitní spalovny komunálních i průmyslových odpadů v Opatovicích nad Labem pro asi sto tisíc tun odpadů ročně (později i dvakrát více) za asi dvě a půl miliardy korun namísto prosazení sběru, třídění a recyklaci odpadů a navzdory nesouhlasu řady obcí v okolí, včetně Hradce Králové, a téměř čtyř tisíc signatářů protestní petice.

O zbývajících Zelených perlách roku 2004 zase příště.

Podle tiskové zprávy Dětí Země připravil Edvard Sequens

"Hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v České republice je výmysl lidí, kteří jsou živi z toho, že škodí této zemi. Asi tak jako Vy. Skutečně nevím, proč bychom takovou myšlenku měli podporovat" ... náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina v odpovědi sdružení Calla

Zpět na obsah

Jihočeská síť ekologických poraden na startu

V úterý 14. června bylo v Českých Budějovicích slavnostně podepsáno rozhodnutí o udělení dotace z Evropského sociálního fondu (ESF) rozsáhlému projektu neziskových organizací v Jihočeském kraji. Realizace dvouletého projektu, podpořeného částkou přibližně 11,6 milionů korun, začne v druhé půlce června.

Partnery projektu, kteří budou plnit úlohu vlastních poradenských a informačních center, jsou českobudějovické organizace ROSA a Calla, Ekologický právní servis (Tábor), ČSOP Šípek (Český Krumlov), Dřípatka (Prachatice), INKANO - Občanská poradna (Písek) a Český nadační fond pro vydru (Třeboň). Přínosem je zapojení krajské samosprávy - Jihočeský kraj bude v projektu hrát roli zprostředkovatele kontaktů, garanta akcí a bude také pro některé akce poskytovat prostory. Dalším významným partnerem je Fakulta managementu veřejného sektoru VŠE v Jindřichově Hradci, která má na starost konzultace k metodice práce a sociologický průzkum potřeb cílových skupin.

V současnosti poskytují v kraji všeobecné ekoporadenství v plném rozsahu pouze dvě malá centra, další organizace nabízejí poradenství specializované nebo v omezeném rozsahu. Část okresů je dosud bez výraznějších aktivit. Cílem je, aby se k informacím o životním prostředí a udržitelném rozvoji dostalo co nejvíce lidí. Projekt mimo jiné podporuje také vytvoření rovných příležitostí pro venkovské obyvatelstvo - prostřednictvím distribuční sítě se budou informace dostávat i obyvatelům malých obcí, kteří v současné době mají jen obtížný přístup ke zdrojům informací.

Výsledkem projektu by měla být situace, kdy budou vyškolení poradci nabízet své služby ve všech okresech kraje. Vytvořená struktura, komunikační kanály a distribuční síť umožní pokračování činnosti i po skončení projektu, zvláště bude-li úspěšná práce fundraisera projektu (zajišťuje Český nadační fond pro vydru), který má v průběhu dvou let realizace projektu zajistit finanční podmínky pro udržitelnost vytvořené sítě do budoucna.

Výsledky sociologického průzkumu odborníků z jindřichohradecké fakulty a jimi navržená metodika pro práci s cílovými skupinami mohou být využitelné i za hranicemi kraje. Síť bude také vydávat vlastní časopis (čtvrtletník), který bude distribuovat mimo jiné do všech knihoven v kraji i na jiná veřejně přístupná místa, a dále propagační metodické materiály. Vzhledem k vysokému rekreačnímu potenciálu jižních Čech bude část kapacity sítě rozvíjet programy na podporu přírodně orientovaného turismu. Pro hledání cesty k udržitelnému rozvoji je podle autorů projektu nutná nejen změna osobních postojů a obecných vzorců chování, ale také budování partnerství a posilování schopnosti řešit místní problémy s využitím místních zdrojů. Zprostředkování těchto dovedností je obsahem nabízených programů pro cílové skupiny projektu.

Tisková konference k zahájení projektu zaujala novináře včetně televizních. Start byl příjemný, teď nás ale čeká hodně práce, abychom na podzim mohli nabízet již nové poradenské a osvětové produkty. Mimo jiné byste se měli dočkat i prvního čísla časopisu papírového čtvrtletníku

Podle tiskové zprávy MŽP a Rosy zpracoval Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Dost už bylo jádra!

Světový den životního prostředí si z rozhodnutí Valného shromáždění OSN připomínáme od roku 1972. Smyslem je rozšířit obecné povědomí o ekologických otázkách a upřít pozornost světové veřejnosti na zásadní ekologické výzvy současnosti. 5. červen byl zvolen jako připomínka dne, kdy začala ve Stockholmu v roce 1972 Konference OSN o životním prostředí, která vedla mimo jiné ke vzniku Programu OSN pro životní prostředí (UNEP). Téma letošního Světového dne životního prostředí znělo "Zelená města: Plán pro planetu!".

Členové Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí, Sdružení Jihočeské matky a Cally si tento den připomněli již v předstihu v pátek 3. června na Lannově třídě v Českých Budějovicích. Při této příležitosti zde měli po celý den umístěn informační stánek s tematickou výstavkou o obnovitelných zdrojích energie a o poškozování životního prostředí atomovým průmyslem. Zájemci si tu mohli vyzvednout informační materiály a též podepsat evropskou petici "Milión Evropanů požaduje ukončení výroby energie z jádra". A o tuto petici vlastně šlo především. Podařilo se nám pod ni nasbírat více než 250 podpisů. Dalších cca 80 lidí se přidalo pod petici proti dalším jaderným reaktorům v Temelíně.

Text evropské petice v různých jazycích včetně češtiny najdete na stránkách www.atomstop.com. Zde máte i možnost ji podpořit. Přidáte se tak ke dvěma stům tisícům lidí před Vámi, kteří se doposud k petici přímo podpisem či elektronicky přihlásili.

Podle společné tiskové zprávy upravil Edvard Sequens

Zpět na obsah

 

Ohlédnutí za červnovými výstavami

Červen byl pro CALLU bohatý na výstavy. Jak jsme informovali čtenáře v minulém čísle, pokračovalo putování výstavky Boletice - klenot přírody, kterou vhodně doplňujeme výstavkou Arniky o soustavě NATURA 2000. Výjimečný úspěch mělo "zastavení" v českokrumlovském kině "Na Špičáku", o čemž svědčí pečlivě vedená evidence majitele kina pana Jiřičky. Výstava zde byla zařazena do vhodného termínu, kdy kino navštěvovali kromě běžného promítání žáci místních škol, a proto také byla nakonec o týden prodloužena. Se zájmem ji shlédlo 273 žáků základních škol, 506 studentů a 1 300 dospělých.

Vzhledem k tomu, že se při pořádání výstavy osvědčila spolupráce se Správou CHKO Blanský les, rádi bychom v Českém Krumlově prezentovali i další naše výstavy. Z Českého Krumlova se Boletice s Naturou přesunuly do Chvalšin. Zde jsme nalezli v přízemí Muzea plavebního kanálu vhodné prostory nejen pro výstavu, ale i pro prezentování celé kauzy Boletice, včetně vyložení petičních archů. Díky pochopení i zájmu obce byla výstava kromě osobně vylepených plakátů propagována také v místních novinách. Její součástí byla i přednáška ing. Bohuslava Kloubce, člena České společnosti ornitologické.

Další červnovou výstavou, pořádanou ke Světovému dni životního prostředí, byly fotografie Jana Nového a Jana Ševčíka z NPR Brouskův mlýn. Nový partner ze sítě ekologických poraden, Šmidingerova knihovna ve Strakonicích, projevil o výstavu zájem a obratem se uskutečnila první společná akce (viz foto z vernisáže), Dalším spolupořadatelem byla místní organizace ČSOP, která má rovněž tradici v péči o chráněná území. Příjemné prostředí knihovny, sympatický okruh návštěvníků a osobnost vedoucího střediska Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Mgr. Josefa Albrechta vytvořily pohodovou atmosféru vernisáže. Osobně si zvláště cením pochvalných slov pana Albrechta oceňujícího záslužnou činnost CALLY, STROMU A GEMINI při managamentu v NPR Brouskův mlýn. Trochu mi to v souvislosti s letošním rozruchem kolem Brouskáče připomínalo labutí píseň.

Třetí výstavou Vydra - tajemná dáma vod a mokřadů, jsme ukončili "projektil" podpořený Českým nadačním fondem pro vydru nazvaný přiléhavě "S vydrou do Evropy". Jeho cílem bylo informovat veřejnost o soustavě Natura 2000, a zejména pak o evropsky významné lokalitě Stropnice. Takže jsme opět u Stropnice, neboť součástí tohoto území navrženého z důvodu ochrany biotopu vydry říčního, je NPR Brouskův mlýn. V době, kdy jsme výstavu prezentovali v Lišově, byla již lokalita schválena vládou ČR a stala se součástí národního seznamu zaslaného do Bruselu. Díky spolupráci s ČNF jsme mohli představit "tajemnou dámu vod a mokřadů" postupně v Českých Budějovicích, Borovanech, Nových Hradech a v Lišově. Stejně jako na předchozích štacích i v Lišově byla součástí vydřího zastavení přednáška pro veřejnost a výchovné pořady pro žáky základní školy. Povídání Majky Pacovské doplněné diapozitivy si získalo malé i velké posluchače. Vítaným doplněním se stalo non stop promítání večerníčků o Vydrýskovi přímo na výstavě, což se projevilo i tématickým vystoupením "broučků" při vernisáži.

Jsem rád, že tato forma ekologické výchovy a osvěty najde realizací projektu sítě ekologických poraden své místo v činnosti sdružení. Máme tak šanci působit poutavou a přijatelnou formu na veřejnost a zároveň prezentovat vlastní činnost a aktivity.

Vladimír Molek

Zpět na obsah

 

Proč se čtvrtky nezelenají?

Na tuto otázku hledáme v poslední době marně odpověď. Přes snahu pozvat do kavárny Měsíc ve dne zajímavé hosty a prezentovat poutavá (alespoň podle nás) témata, je zájem veřejnosti spíše mizivý. Výjimkou nejsou ani případy, kdy je posluchačů do desítky. A to jsme prosím rozšířili letákovou propagaci! Monika Koupilová našla další místa výlepu a ani tato změna se neprojevuje na návštěvnosti. Moje představa o pružnější reakci novinářů po vyhlášení projektu sítě ekologických poraden se zatím rovněž nenaplnila. Výjimku tvoří vysílání českobudějovického studia Českého rozhlasu, kde nám redaktor Dan Moravec pomáhá Zelené čtvrtky propagovat.

Přicházíme proto s anketou, kterou zpracovala Věra Soukupová z ROSY, a nabízíme ji k elektronickému vyplnění na naší internetové stránce. Pokud dáte přednost jejímu vytisknutí, můžete ji vyplněnou vrátit buď na Callu nebo na ROSU (anketní lístky nabízíme též návštěvníkům ZČ). Rádi bychom využili výsledků ankety k tomu, aby se Zelené čtvrtky více přiblížily veřejnosti.

Vladimír Molek

Zpět na obsah

 

Vegetariánství a zdraví

Jak někteří možná víte, strávil jsem nedávno tři týdny v nemocnici s netradičním druhem zápalu plic. A během tohoto pobytu se do mě pustila jedna doktorka, že tu chorobu způsobilo oslabení organismu vinou mého vegetariánství. Mluvila dost přesvědčivě, a tak jsem honem začal hledat argumenty. A díky Svobodě Zvířat jsem objevil Českou společnost pro výživu a vegetariánství. Tato společnost má kromě infocentra i webové stránky, na kterých najdete plno zajímavých článků k dané problematice.

Proto každému, kdo má pochybnosti o vegetariánství či veganství nebo kdo se chce o něm či o zdravé výživě dozvědět něco víc, můžu jen doporučit stránky www.csvv.cz.

Josef Polívka

Zpět na obsah

Besedy, akce a tentokrát i brigády- seřazeno chronologicky od nejbližších

* * *

Další ročník brigád v Národní přírodní rezervaci Brouskův mlýn: Šance i pro Vás.
Niva říčky Stropnice mezi Byňovem a Borovany patří k těm nemnoha místům našeho kraje, kde lze dosud spatřit ukázku volně a živě meandrujícího vodního toku. Zároveň zde příznivou shodou okolností zůstal zachován přirozený komplex vodní, mokřadní a luční vegetace s výskytem celé řady vzácných a ohrožených druhů rostlin i živočichů. Právem byla proto část tohoto území vyhlášena jako chráněné území. A od letošního roku i evropsky významnou lokalitou v rámci soustavy NATURA 2000.

Členové Sdružení CALLA a jeho příznivci pomáhají již od roku 1988 při údržbě NPR Brouskův mlýn. Činnost je v souladu s plánem péče chráněného území a představuje zejména ruční kosení rákosu a mokřadních luk. Tuto možnost nabízíme i ostatním zájemcům.

Kdy? V červnu - srpnu v týdenních turnusech nebo o víkendech
Kde? Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn u obce Třebíč nedaleko Borovan
Podmínky: Věk od 16 let, chuť pracovat a schopnost odolávat nepřízni počasí a komárům. Zvládnutí kosy je vítané, dobré obutí a oblečení nezbytné.
Co nabízíme: ubytování zdarma ve skromných podmínkách na Peškově mlýně přímo v rezervaci ve spacáku, ve stanu na zahradě u mlýna. Možnost společného vaření (k dispozici plynový vařič, kamínka na dřevo), mzda dle výkonu za kosení, hrabání, snášení a pálení 40 - 50 Kč/hod. Dle zájmu exkurzi do Novohradských hor, bližší poznání chráněného území, pracovní i mimopracovní aktivity v kolektivu.
Přihlášky na adresu: Sdružení CALLA, Fráni Šrámka 35, tel. 387 311 381 (Vladimír Molek) nebo mailem na calla@ecn.cz
Další Informace o NPR Brouskův mlýn zde na našich stránkách.

* * *

Občanské sdružení PERMAKULTURA (CS) Vás zve na praktický seminář "TÝDEN PERMAKULTURY PRO EKOLOGICKÉ VYTÁPĚNÍ", který se uskuteční v termínu 11. - 17.7. 2005 v objektu "PRÁDELNA" - samota pod hradem Veveří, Brno - Bystrc

PROGRAM SEMINÁŘE:

 • praktická výstavba různých typů finských akumulačních pecí na dřevo
 • práce s přírodními stavebními materiály
 • přednášky, besedy a konzultace

ODBORNÍ LEKTOŘI :

 • HEIKKI HYYTIAINEN (FINSKO): vývoj, výzkum, měření, konstrukce vysoce účinných finských akumulačních pecí na dřevo, vhodných pro vytápění běžných i nízkoenergetických domů, ohřev vody, pečení potravin.
 • JOHANNES RIESTERER (NĚMECKO-ŠVÉDSKO): stavby pecí, práce se dřevem a nepálenou hlínou.
 • TOM TROUT (USA): stavby pecí.
 • Dipl.ing.arch.VLADIMÍR INSTITORIS (SLOVENSKO): stavby pecí, české a slovenské právní předpisy.
 • Akad.arch. ALEŠ BROTÁNEK: nízkoenergetické a pasivní stavby, přírodní stavební materiály.
 • Doc. Ing. IVANA ŽABIČKOVÁ, CSc.: hliněné stavby.
 • MAREK VLČEK: technologie a zkušenosti z oprav a rekonstrukcí historických staveb z přírodních materiálů.

Počet účastníků je omezen kapacitou prostoru výstavby, proto neváhejte, včasné přihlášení bude zohledněno.

BLIŽŠÍ INFORMACE U KONTAKTNÍCH OSOB:

* * *

Poloviční život. Lidské osudy poznamenané jaderným odpadem.

Ekologická organizace Greenpeace Vás zve na výstavu fotografií Roberta Knotha, která se uskuteční od 18. do 30. července v Domě kultury Metropol v Českých Budějovicích. Vernisáž se koná 18. července v 17 hodin.

Nenápadné snímky výjimečných příběhů. Černobílé fotografie Roberta Knotha zachycují každodenní život obyvatel Musljumova a okolí, život poznamenaný jaderným odpadem zpracovávaným v továrně Majak nedaleko od jejich domovů. Výjevy z ulic a domovů nenápadným způsobem dokumentují lidské osudy. Pozoruhodné jsou především portréty, které v klasickém stylu staví člověka přímo do centra snímku. Připomínají tak slavné portréty německého fotografa počátku 20. století Augusta Sandera. Lidé, které Knoth fotografuje, však nežijí normálním životem. Dívka stojí před školní tabulí se svěšenýma rukama, protože jimi nemůže pohnout. Zemědělec stojící na svém poli sice pyšně vypíná hruď, musí se však opírat o berle, bez nichž nedokáže udělat ani krok...

Více informací o problematice Majaku, jaderných odpadů a také kde všude výstava v ČR bude naleznete na http://www.greenpeace.cz/majak.

* * *

Stavění ze slámy XII.

5. - 7. 8. 2005 (náhradní termín 12.-14.8.) ve Lčovicích u Čkyně (mezi Volyní a Vimperkem). Po roční přestávce navazujeme na tradici letních kurzů stavění ze slámy, tentokrát na ŠUMAVĚ v obci Lčovice uprostřed cyklostezkového ráje. Bude se odehrávat na přístavbě u původního staršího domu. Jde o přízemní dřevostavbu se zelenou střechou zakládanou na pilířcích nad zemi. Během kurzu bude probíhat organizačně nejnáročnější proces výstavby domu, zateplení střechy, které je náročné na zabezpečení před promoknutím slaměných balíků při aplikaci do konstrukce střechy.

Kurz bude od pátku 5. srpna (přijíždět je možno již ve čtvrtek odpoledne) do neděle 7. srpna. Náhradní termín pro případ nepříznivého počasí je 12. - 14.8.2005. Ubytování je možné zdarma ve vlastním stanu na zahradě, s vlastním spacákem a karimatkou v čajovně ve Čkyni (2 km od stavby) nebo v hotelu ve Čkyni cca 300 Kč/noc. Je zajištěna 3x denně strava na místě stavby. Každé ráno začíná základní přednáškou o technologií stavění ze slámy. Následuje praktická část kurzu ve skupinách, kde je možné se střídat v jednotlivých úkonech.

Organizační poplatek pro účastníky kurzů 100 Kč + 80 Kč na den. V ceně CD o stavění ze slámy, ukázky realizací v Čechách a realizace ze zahraniční. Sleva 50% pro platící členy Ekodomu a zasloužilé účastníky předešlých kurzů.
Kurz povede akad. arch. Aleš Brotánek (informace k obsahu kurzu tel. 604713426 a email: abrotanek@volny.cz).
Přihlášky a ubytování hlaste u pana Miroslava Kouby: Lčovice 78, 384 81 Čkyně, tel.: 388423246, email: mkservis@quick.cz.

Večery s doprovodným programem s přednáškami k tématům o významu a možnostech úspor neobnovitelných energií v obsluze budov, kde se spotřebovává 50% světové spotřeby energií a o možnostech a překážkách ve využití místních a přírodních materiálů.

Doporučené pomůcky: holínky, kleště, gumové rukavice, pracovní rukavice.
Více na www.ecn.cz/ekodum.

* * *

Oznamujeme vám, že i v letošním roce jsme vyhlásili soutěž O LIDECH S LIDMI - Cena za podporu místní demokracie. Cílem soutěže je podpořit aktivity věnující se účasti veřejnosti v regionálním rozvoji, ochraně životního prostředí a uplatňování principů Místní agendy 21 a trvale udržitelného rozvoje. Využijte příležitost představit postupy, jimiž jste umožnili veřejnosti podílet se na rozhodování. VYHRAJTE HLAVNÍ CENU SOUTĚŽE A ZJISTĚTE: Co si myslí občané?

Hlavní cenou je provedení průzkumu veřejného mínění společností SC&C pro Vaši instituci a následné besedy s občany nad výsledky průzkumu. Soutěž vyhlásily Centrum pro komunitní práci, týdeník Veřejná správa, EastWest Institute Praha a Nadace Partnerství. Sponzorem soutěže je společnost SC&C. Nejlepší projekty budou zveřejněny v časopise Veřejná správa a oceněny na slavnostní konferenci, která se uskuteční na konci října 2005. Vítězné projekty získají služby a věcné ceny od sponzorů soutěže.

Více na http://www.cpkp.cz/soutez.

* * *

Zpět na obsah
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz