Sdružení Calla
  Dnes je 11. června 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »
» Energetické poradenství

O autorech

O autorech:

Antony Froggatt

Autor pracuje jako nezávislý evropský energetický konzultant. Od roku 1997 působí jako konzultant na volné noze pro otázky energetiky a jaderné energie v EU a sousedních zemích. Zpracoval řadu studií o evropských i globálních energetických otázkách pro různé organizace (Financial Times, výbor Zelených v Evropském parlamentu, Eurosafe, Greenpeace International, Friends of the Earth a WWF). Zpracovával také podklady pro jednání parlamentu v Rakousku, Německu a na úrovni EU. Spolupracoval rovněž s ekologickými organizacemi ve východní Evropě na projektech podporujících zlepšování energetické efektivnosti. Je pravidelným řečníkem na konferencích a lektorem na kurzech ve východní Evropě i v EU.

Stephen Thomas

Autor působí jako vedoucí vědecký pracovník v oblasti energetické politiky na University of Greenwich v Londýně. Na univerzitě v Bristolu získal titul BSc v oboru chemie. Jako nezávislý výzkumník se energetickou politikou zabývá více než dvacet let. V letech 1979 - 2000 byl členem Programu energetické politiky na University of Sussex a v roce 2001 strávil 10 měsíců na Federal University of Rio de Janeiro jako hostující výzkumník v Programu energetického plánování. Je členem sboru editorů v časopisech Energy Policy (od roku 2000), International Journal of Regulation and Governance (od 2001), Energy and Environment (od 2002) a Utilities Policy (od 2003). Je také zakládajícím členem sítě akademických pracovníků severoevropských zemí (skupina REFORM), která zkoumá aspekty liberalizace energetických trhů. V roce 1997 byl členem týmu ustanoveného Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj, jehož úkolem bylo vypracovat oficiální ekonomickou studii povinné péče pro projekt nahrazující černobylskou jadernou elektrárnu. V letech 2001 - 2002 byl členem mezinárodního týmu ustanoveného jihoafrickým Ministerstvem pro minerály a energii s úkolem vypracovat studii technické a ekonomické životaschopnosti nového typu jaderné elektrárny - modulárního reaktoru s kuličkovým keramickým palivem.

Dr. jur. Dörte Fouquet

V letech 1982 až 1985 autorka pracovala jako výzkumná asistentka na právnické fakultě univerzity v Hamburku, kde také získala doktorát. V období 1998 až 2002 pracovala jako právnička pro město Hamburk se zaměřením na problematiku energetiky. Od začátku roku 1993 je podílníkem firmy Kuhbier a Fouquet (dnes Právnická kancelář Kuhbier). Dr. Fouquet se specializuje na evropské a mezinárodní právo v oblasti energetiky a hospodářské soutěže s důrazem na na rovnoprávný přístup na trh. Zastupuje především nezávislé výrobce výrobce a firmy, jejichž předmětem podnikání jsou obnovitelné zdroje energie a energetická efektivnost. Od roku 1999 zastupuje Evropskou federaci pro obnovitelné energie (EREF) v Bruselu. EREF je asociace výrobců energie z obnovitelných zdrojů.

Peter Diehl

Autor se věnuje problematice těžby uranu od roku 1982, kdy začal spolupracovat s lokálním sdružením, které bránilo otevření nového uranového dolu v jihozápadním Německu. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let koordinoval projekty evropských ekologických organizací zaměřené na těžbu uranu. Od roku 1995 vede projekty související s těžbou uranu ve Světovém energetickém informačním servisu (WISE), amsterodamské nevládní organizaci, která poskytuje zázemí protijaderným skupinám z celého světa.

Ing. Jindřich Kalous

Autor absolvoval Vysokou školu chemickotechnologickou v Pardubicích (1979). Praxe v českém papírenském a chemickém průmyslu ve středních technických a řídících funkcích, od roku 2000 obchodní zástupce v oboru papírenských obalových materiálů u české pobočky velké nadnárodní společnosti. Člen Mensy ČR. Od července 2005 člen občanského sdružení Trast pro ekonomiku a společnost, které je nově vzniklým think-tankem pro rozvíjení a prosazování alternativních myšlenek v ekonomice a politice. Systematicky se zabývá tématem ropného zlomu.

zpět na stránku o konferenci
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz