Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »


workshop

"Větrné elektrárny a životní prostředí"

10. března 2009, Jindřichův Hradec

Větrné elektrárny vyvolávají asi nejvíce negativních reakcí ze strany ochrany přírody a krajiny ze všech obnovitelných zdrojů energie. Nejinak v Jihočeském kraji, přestože vcelku neoplývá velkým větrným potenciálem. Na místech, kde ho lze ekonomicky využít, se již ale projednávalo několik projektů na energetické využití větru. Cílem workshopu je pokusit se oddělit předsudky od faktů a v debatě odborníků definovat takové podmínky, které umožní využití větrné energie s minimalizací dopadů na životní prostředí.

 

Prezentace z workshopu:

Vývoj ve využití větrné energetiky v ČR a ve světě, Ing. Edvard Sequens, Calla;
ke stažení (pdf, 362 kB)

 

1. blok - Krajinný ráz

Větrné elektrárny a charakter, ráz a identita kulturní krajiny, Doc. Ing. Arch. Ivan Vorel, katedra urbanismu a územního plánování ČVUT v Praze, fakulta stavební;
ke stažení (pdf, 829 kB)

Větrná energie v ČR a potenciál rozvoje v Jihočeském kraji, Mgr. Michal Janeček, Česká společnost pro větrnou energii;
ke stažení (pdf, 1 071 kB)

 

2. blok - Ochrana ptáků a netopýrů

K aktuálním problémům VTE z pohledu obratlovců, Mgr. Radim Kočvara, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého;
ke stažení (pdf, 1 246 kB)

Větrné elektrárny vs. ochrana ptáků a netopýrů, Ing. Jan Šíma, oddělení druhové ochrany MŽP;
ke stažení (pdf, 161 kB)

 

3. blok - Hluk

Hluk VE, Ing. Aleš Jiráska, Národní referenční laboratoř pro měření a posuzování hluku;
ke stažení (pdf, 2 234 kB)

Větrnný park Břežany, Mgr. Josef Rebenda, starosta obce Břežany;
ke stažení (pdf, 410 kB)

 

foto z workshopu
foto z workshopu


Prezentace z ostatních workshopů z cyklu najdete zde:
"Bioplynové stanice a životní prostředí"
"Malé vodní elektrárny a životní prostředí"

Cyklus workshopů byl uzavřen exkurzí do Horního Rakouska na konkrétní zařízení, u kterých byl minimalizován vliv na životní prostředí. Více informací.

Závěrem jsme vydali informační list Větrné elektrárny a životní prostředí (ke stažení v pdf nebo Vám ho zašleme poštou).

Ekologické poradenství je podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
logo EEA
logo EEA
logo Nros

Akce byla dále podpořena Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz