( ! ) Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/www/htdocs/calla.ecn.cz/objevtesvoupiskovnu/wp-includes/pomo/plural-forms.php on line 210
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002353088{main}( ).../index.php:0
20.0006353472require( '/data/www/htdocs/calla.ecn.cz/objevtesvoupiskovnu/wp-blog-header.php ).../index.php:17
30.0011354464require_once( '/data/www/htdocs/calla.ecn.cz/objevtesvoupiskovnu/wp-load.php ).../wp-blog-header.php:13
40.0016355360require_once( '/data/www/htdocs/calla.ecn.cz/objevtesvoupiskovnu/wp-config.php ).../wp-load.php:37
50.0024356904require_once( '/data/www/htdocs/calla.ecn.cz/objevtesvoupiskovnu/wp-settings.php ).../wp-config.php:90
60.0237651528require( '/data/www/htdocs/calla.ecn.cz/objevtesvoupiskovnu/wp-includes/pomo/mo.php ).../wp-settings.php:102
70.0246654192require_once( '/data/www/htdocs/calla.ecn.cz/objevtesvoupiskovnu/wp-includes/pomo/translations.php ).../mo.php:10
Objevte svou pískovnu [Calla] » Geologické zajímavosti v pískovnách
  Dnes je 14.7.2024  Hlavní stránka -Calla  | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

 • Jak se v pískovnách chovat?

  Pohyb lidí a narušování vegetace pískovnám a jejich ohroženým obyvatelům obvykle prospívá (vítány jsou obvykle i jednorázové akce s pobytem více lidí). Dodržujte však prosím několik jednoduchých pravidel:
  1. Nerušte hnízdící ptáky. Během hnízdění se nezdržujte dlouho v blízkosti hnízdních stěn břehulí. V místech s výskytem kulíka říčního dávejte pozor na jeho vajíčka a mláďata, abyste je nezašlápli.
  2. Neprojíždějte tůněmi se snůškami a larvami obojživelníků (pokud možno ponechte tuto zábavu až po období jejich rozmnožování).
  3. Neodhazujte odpadky.
  4. Respektujte omezení vyplývající z pobytu ve zvláště chráněných územích (CHKO Třeboňsko, přírodní památky).
  Přejeme vám mnoho nezapomenutelných zážitků při pozorování přírody v pískovnách.


 • Facebook Profil Cally na Facebooku
  button enviroskop.cz

  Geologické zajímavosti v pískovnách

  Pískovny (nejen) v Jihočeském kraji nehostí jen zajímavá společenstva živočichů, rostlin a hub. Jsou také otevřenou kronikou geologické historie. Vybrali jsme pro vás proto několik zajímavých lokalit, kde můžete v pískovnách objevit zajímavé geologické fenomény.

  Na prvních fotografiích vidíte zajímavé jevy z pískoven, které se nedostaly do našeho užšího výběru, ale určitě stojí také za návštěvu. Železitý slepenec nebo zkamenělé dřevo navíc můžete najít i na jiných lokalitách.

  Foto vlevo: Šikmé vrstvy vzniklé na dně Lužnice ve starších čtvrtohorách (Cep II)

  Foto vpravo: Zkamenělé dřevo z pískovny Cep II

  Foto vlevo: Železitý slepenec z Pískovny Jitra u Borkovic

  Foto vpravo: Valoun silimanitu z Veselských pískoven

   

  Pískovna Lžín (49.2295700N, 14.7754244E)

  V Pískovně Lžín se stále občasně těží písek původem z mladších třetihor, nad kterým se nacházejí pravděpodobně kvartérní usazeniny složené z velmi jemného písku a občasných omletých valounů. Původ obou sedimentů je fluviální (vytvoření tekoucí povrchovu vodou). Geologicky nejzajímavější jsou v pískovně klínovité trhliny nejasného původu vyskytující se hojně v profilu pískovny. Tyto deskovité útvary pronikají 1 –2,5 m hluboko pod povrch. Klíny by mohly být tektonického původu, jako další možné příčiny se však nabízejí i vysychání říčních teras (tvorba útvarů typu bahenní praskliny), periodické zamrzání (tvorba mrazových klínů), nebo erozní rozšíření původních drobných puklin. Abychom zjistili, jak tyto zajímavé klíny vznikly, bude zapotřebí podrobné laboratorní i terénní studium sedimentů. Ať už však vznikly jakkoli, jsou velice nápadné a v pískovně je najde opravdu každý.

   

  Foto: Profil v Pískovně Lžín se záhadnými klíny

   

  Foto vlevo: Detail klínu ve stěně Pískovny Lžín

  Foto uprostřed: Štěrkopísek tmelený oxidy železa (oranžovo-hnědá barva) a manganu (černá barva), skrz který je po puklině proplavován jemný křemenný písek bez tmelu (bílá barva), pískovna Lžín na Soběslavsku

  Foto vpravo: Tmavá vrstva štěrkopísku tmelená oxidy manganu

   

  Pískovna Ledenice (48.9388689N, 14.6459006E)

  Lesní pískovna nedaleko Ledenic je vynikající pro pozorování erozních jevů. Písek je fluviální (říčního původu). Materiál je světlý a silně tmelený kaolinem, což způsobuje jeho vysokou soudržnost a umožňuje tvorbu široké palety erozních útvarů. Kromě působivých ronových rýh na svazích (až 30 cm hlubokých) můžeme na lokalitě v mikroměřítku pozorovat vznik různých ústí vodních toků, postup podemílání břehů a transportu sedimentu v rámci vodoteče (občasné a tudíž většinou vyschlé) a s trochou nadsázky i vznikající „stolovou horu“.

  Foto: Erozní rýhy na svazích Pískovny Ledenice

  Foto vlevo: Pískovna Ledenice je ovlivňována vodní erozí

  Foto vpravo: Dno pískovny s erozními a akumulačními tvary vytvořenými vodní erozí

   

  Bonus: Staňte se prospektory v pískovnách

  Co potřebujete? Jen rýžovací pánev a trpělivost.

  A jaký je správný postup? Písek nabereme na rýžovací pánev, vybereme velké kameny a pod vodou sediment promícháváme a tím vyplavíme kořínky a jemné jílové částice. Poté krouživým pohybem obvodem pánve opisujeme hladinu vody, čímž se nám odplavují minerály s nízkou hustotou (křemen, živec, slídy). Ve špičce pánve se usazují minerály s vysokou hustotou, jako je ilmenit, rutil, magnetit, spinel, zlato, korund, granát, zirkon a další.

  Co se dá vyrýžovat v jihočeských pískovnách?

  Pískovna u Žemličky (GPS 48.8922453N, 14.6980058E) – oxidy železa a titanu, granát, zirkon

  Pískovna Třebeč (GPS 48.8719917N, 14.6861658E) – oxidy železa a titanu, sporadicky zirkon, velmi vzácně modrý kyanit (vodu pro rýžování lze nabrat v rybníku)

  Pískovna Lžín (49.2295494N, 14.7754789E) – oxidy železa a titanu, zirkon, vzácně granát

  Cep I (GPS 48.9175481N, 14.8828403E) – oxidy železa a titanu, hojně zirkon, vzácně granát

  Výhodou je samozřejmě přítomnost vody na lokalitě. Alternativně si můžeme vzít písek na vyrýžování s sebou k blízkému zdroji vody nebo i domů, ale v takovém případě doporučujeme alespoň kyblík na pět kilogramů materiálu.

    

  Foto vlevo: Profil s osypovým kuželem udržovaný kvůli hnízdišti břehulí (Cep I)

  Foto vpravo: Pískovna u Žemličky

   

  Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
  Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

  Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

  Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
  projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

  MŽP
   © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
  TOPlist