Dnes je 31.3.2017  Hlavní stránka -Calla  | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

  • Jak se v pískovnách chovat?

    Pohyb lidí a narušování vegetace pískovnám a jejich ohroženým obyvatelům obvykle prospívá (vítány jsou obvykle i jednorázové akce s pobytem více lidí). Dodržujte však prosím několik jednoduchých pravidel:
    1. Nerušte hnízdící ptáky. Během hnízdění se nezdržujte dlouho v blízkosti hnízdních stěn břehulí. V místech s výskytem kulíka říčního dávejte pozor na jeho vajíčka a mláďata, abyste je nezašlápli.
    2. Neprojíždějte tůněmi se snůškami a larvami obojživelníků (pokud možno ponechte tuto zábavu až po období jejich rozmnožování).
    3. Neodhazujte odpadky.
    4. Respektujte omezení vyplývající z pobytu ve zvláště chráněných územích (CHKO Třeboňsko, přírodní památky).
    Přejeme vám mnoho nezapomenutelných zážitků při pozorování přírody v pískovnách.


  • Facebook Profil Cally na Facebooku

    Kontakt

    Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
    Jiří Řehounek
    Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
    telefony: +420 384 971 934
    fax: +420 384 971 939
    Mobil: 605 066 898
    E-mail: RehounekJ@seznam.cz

     

    Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz
    Fond NNO podporuje projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

    Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

    Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí,
    projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

    MŽP
     © 2006 - 2017 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel.: 384 971 934, fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
    TOPlist