Dnes je 18.7.2024  Hlavní stránka - Calla | Energetika | Ochrana přírody | Doprava | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE 

Vyhledávání


Facebook Profil Cally na Facebooku
Tato webová stránka byla vytvořena za finanční podpory SFŽP a MŽP.

button enviroskop.cz

Stupně rozpadu dřeva

Pro jednotlivé druhy hmyzu vázané na staré stromy je rozhodující, v jaké fázi odumírání se strom nachází. Stupeň rozpadu dřeva se přitom v rámci jednoho stromu může v různých částech lišit (např. dutina v živém stromu). U každého druhu, pro který je v rámci tohoto webu zpracována charakteristika, naleznete výčet stupňů, v rámci něhož se vyskytuje.

0 - oslabený strom
Živý strom, který může být oslaben, ale ne nenávratně. Nebude-li oslaben jinými vlivy, bude se normálně vyvíjet. Xylofágní hmyz, který je pro toto stádium typický, bývá specializovaný na vývoj v tlusté kůře či na rozhraní živého a mrtvého dřeva.

A - odumírající strom
Různými vlivy nenávratně oslabený strom (silně prosychající s velkým podílem suchých větví). Postupně odumírá a v průběhu roku či za několik let odumře úplně.

B - zavadající strom
Různými faktory usmrcený strom. Nějakou dobu však ještě trvá, než mu zaschne lýko. Patří sem také čerstvě pokácené stromy. Toto stádium časově odpovídá přibližně 1–2 letům po odumření či poražení stromu.

C - odumřelý strom
Dřevo stromu již nemá mízu ani zelené větve a listy. Kůra a lýko jsou vyschlé, dřevo je však ještě pevné bez větších náznaků hniloby. Tato fáze odpovídá období od 1–2 let do 3–4 let po odumření. Pokud zůstane dřevo vyschlé bez dotyku země, pak se tato fáze prodlužuje na neomezenou dobu.

D - mrtvý strom
Strom, jehož kůra se dá dobře odloupnout. Mezi kůrou a dřevem je vrstva surového humusu (detritu), místy kůra chybí. Dřevo má známky hniloby a není již tak pevné. Hniloby dřeva mohou být červené či bílé (tím se řídí druhy hmyzu, které strom obsazují). Jde o dřevo ležící na zemi a stojící pahýly, často i dutiny uvnitř živých stromů. Tato fáze odpovídá časovému úseku od 4 let do 6–7 let po odumření.

E - rozpadající se strom
Strom, jehož dřevo má měkkou hnilobu, není pevné, rozpadá se, je trouchnivé a hodně mokré. Pokud ještě zůstala kůra, je pod ní vrstva surového humusu. Pod kůrou a ve dřevě se objevují žížaly. Kmeny ležící na zemi mohou být porostlé vegetací. Toto stádium odpovídá časovému rozmezí zhruba od 6–7 let do 15–18 let od odumření.

 

a

 

 © 2006 - 2024 Calla  Calla Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice  tel./fax: 384 971 939 calla(at)calla.cz
TOPlist