Sdružení Calla
  Dnes je 23. června 2021  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Aktuality

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí

Aktuality:

Ďáblík
 

18. 6. 2021 - Obsah červnového, 210. čísla zpravodaje Cally Ďáblík by se dal shrnout hesly: stavební zákon, zákon na podporu atomových elektráren, změny mysliveckého zákona, kvetoucí trávníky, čmeláci, soutěž Alej roku, chystaná spalovna ve Vrátě, Platforma proti úložišti v Temelíně, svátek větrné energetiky, tipy a pozvánky na výlety, komentované akce, exkurze či koncert. Určitě si v něm počtěte. Archiv dosavadních čísel Ďáblíka najdete zde.

 

18. 6. 2021 - Poslanecká sněmovna dnes v závěrečném třetím čtení přijala vládní návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Hlasy především poslanců ANO, ČSSD a ODS odmítla zastropovat garantovanou výkupní cenu elektřiny z nových reaktorů, čímž by omezila negativní dopady na spotřebitele elektřiny. Ve stínu dohody poslanců demokratické opozice s ministrem Karlem Havlíčkem o vložení bezpečnostní pojistky vyřazující z podpory Rusko a Čínu, tak zůstaly zásadní dopady přijetí zákona pro státní rozpočet i peněženky spotřebitelů elektřiny. Více v tiskové zprávě.

Platforma proti úložišti
  12. 6. 2021 - Starostové a zástupci spolků z různých částí republiky sdružení v Platformě proti hlubinnému úložišti, se po pandemií vynucené pauze setkali v obci Temelín i se starosty z nově přidané lokality Janoch, s nimiž si vyměnili zkušenosti z jednání se státními úřady a názory na další postup. Diskutován byl také aktuální návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Více v tiskové zprávě.
  8. 6. 2021 - Calla a Správa CHKO Blanský les srdečně zvou všechny zájemce na přírodovědnou vycházku s názvem "Výprava na Vyšenské kopce". Do unikátní rezervace u Českého Krumlova se vypravíme v sobotu 19. 6. s ornitologem Petrem Veselým, malakologem Olegem Ditrichem, botaničkou Terezou Rejnkovou a entomologem Jiřím Řehounkem. Součástí vycházky bude i odchyt a kroužkování ptáků. Sraz účastníků bude na vlakovém nádraží v Českém Krumlově v 8:30. Dalši informace najdete v pozvánce.
  2. 6. 2021 - Calla a Česká společnost entomologická zvou všechny zájemce na přírodovědnou vycházku "Za brouky do Bavorovické aleje", která proběhne v pátek 11. června. Entomologové Lukáš Drag a Jiří Řehounek ukážou účastníkům mimo jiné i ohrožené brouky, kteří jsou vázaní na staré stromy. Sraz je naplánován na autobusovou zastávku Hluboká n. Vlt., pod kostelem v 17:30. Více informací se dozvíte z pozvánky.
  1. 6. 2021 - Tropické ledovce patří k nejméně prozkoumaným a přitom velmi ohroženým biotopům naší planety. Jaký život skrývají, co nám mohou odhalit? A jaké to je zkoumat ledové království na orkém kontinentu? V úterý 25. května 2021 k tématu v rámci cyklu Zelených úterků přednášela mikrobioložka Marie Šabacká z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity. Videozáznam on-line přednášky můžete zhlédnout na YouTube nebo na facebookovém profilu Cally.
  23. 5. 2021 - V Českých Budějovicích se rozbíhají seče městských trávníků. I letos se vybrané plochy budou sekat méně intenzivně, často i tzv. mozaikovou sečí. Opatření má podpořit biologickou rozmanitost ve městě a vzníká ve spolupráci magistrátu a některých firem s neformální skupinou občanů, na jejíž činnosti se aktivně podílí také Calla. Máme radost, že počet ploch s kvetoucími trávníky se každoročně zvyšuje. Další informace k tématu získáte na webu Příroda ve městě a Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
  20. 5. 2021 - Calla podala své vyjádření v rámci zjišťovacího řízení při posuzování dopadů na životní prostředí (tzv. EIA) k projektu plánované krajské spalovny odpadů v Novém Vrátě na okraji Českých Budějovic, kterou plánuje Teplárna České Budějovice. S kolegy z Arniky a z Hnutí DUHA jsme připravili argumentář "Mýty & fakta: Úplný obrázek spalovny odpadu s doplňkovým využitím energie (tzv. ZEVO) v Novém Vrátě", pro doplnění informací, kterými je projekt lakován na zeleno.
  20. 5. 2021 - Krajský úřad vrátil dokumentaci EIA na projekt výrobního a skladového areálu u Ševětína k přepracování. Stalo se tak po zdrcujících připomínkách spolků, místních obyvatel, okolních obcí i některých státních institucí. Úpravy záměru totiž zůstaly spíše v kosmetické rovině a dokumentace trpěla závažnými nedostatky. Chybí v ní variantní řešení záměru, snížení záboru zemědělské půdy nebo rozšíření biokoridoru kolem přeloženého potoka. Podrobnosti na webu CENIA.
  29. 4. 2021 - Cena nového reaktoru v Dukovanech rychle roste, aniž tendr vůbec začal. Již ne 140, ani 160 miliard korun, jak tvrdil či dnes tvrdí ministr průmyslu Karel Havlíček, ale 200 miliard korun je aktuální odhadovaná cena projektu. Prozrazují to podklady, které dostali členové Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů pro dnešní jednání. Podrobnosti v tiskové zprávě.
  26. 4. 2021 - 20. dubna 2021 - on-line beseda z cyklu Zelených úterků tentokrát s Miloslavem Devetterem z Biologického centra Akademie věd ČR pod názvem "Povídání o půdě v souvislostech". Půda je základem ekosystémů a naší civilizace. Navzdory tomu si jí nevážíme, využíváme ji až do krajnosti. Povídání o tom, co o půdě (ne)víme a jak to souvisí s naším životem. Můžete si ji pustit na videu i s besedou zde.
Platforma proti úložišti
  23. 4. 2021 - Obce z lokalit, které vláda vybrala jako vhodné pro hledání místa pro konečné uložení vysoceradioaktivních odpadů dostaly od SÚRAO nabídku nominovat svého zástupce do tzv. lokální pracovní skupiny. V každé z těchto lokalit by měla vzniknout samostatná. Podle návrhu Statutu, který starostové obdrželi, však o žádný deklarovaný otevřený dialog nemá jít, zástupci obcí tu mají být ve velmi nerovnoprávném postavení vůči zástupcům státu. Platforma proti hlubinnému úložišti navíc připomíná, že uplynulé desetiletí bylo plné nenaplněných slibů ministrů průmyslu i SÚRAO. Pokud má začít dialog s obcemi, pak přinejmenším zákon, posilující jejich práva by měl nejprve spatřit světlo světa ve Sbírce zákonů. Více v tiskové zprávě.
  15. 4. 2021 - Happening ekologických a prodemokratických organizací před Poslaneckou sněmovnou v Praze upozorňoval na diskutované geopolitické, ale i dosud neprávem opomíjené ekonomické dopady vládního plánu na stavbu nového jaderného reaktoru. Projednávaný návrh zákona připravuje rámec pro bezprecedentní veřejnou finanční podporu jen pro nové velké jaderné reaktory, a to až stoprocentním vládním úvěrem a zajištěním státního výkupu veškeré v nich vyrobené elektřiny za předem danou, výhodnou garantovanou výkupní cenu. Zákon by tak zatížil jak státní rozpočet, tak všechny spotřebitele elektřiny, a to až na šedesát let. Podrobnosti v tiskové zprávě.
  6. 4. 2021 - Proces posuzování vlivů na životní prostředí pro skladový a výrobní areál u Ševětína dospěl do fáze dokumentace, k níž se může vyjadřovat veřejnost. Na tento záměr už běží třetí proces EIA. Mezitím stihl investor získat mnoho dílčích povolení, vykácet na ploše stromy a zbourat památkově cenný panský dvůr Švamberk. Všechny potřebné informace najsou zájemci na webu CENIA.
  16. 3. 2021 - Calla uspořádala online besedu "Rybníky nejsou jen pro kapry", která byla součástí cyklu Zelené úterky. Entomolog Vojtěch Kolář mluvil o současném stavu a ochraně jihočeských rybníků nebo ohrožených vodních broucích. Záznam besedy si můžete pustit na YouTube kanále Cally.
  9. 3. 2021 - Vyhodnocení Státní energetické koncepce ČR ukazuje, že Ministerstvo průmyslu a obchodu nesplnilo stěžejní úkoly, jako je zavedení penalizace nízkoúčinné výroby elektřiny z uhlí či zdanění spalování uhlí a zemního plynu v menších kotlích (kde neplatí emisní povolenky), které měly pomoci udržet a transformovat teplárenství. MPO také nezvládlo naplnit ani svůj vlastní velmi omezený cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Kvůli tomuto selhání pokračuje nadměrné znečištění ovzduší, ČR je rekordmanem v emisích skleníkových plynů na hlavu a teplárenství má nejistou budoucnost. Více v komentáři ekologických organizací.
  5. 3. 2021 - Poslanecká sněmovna ani dnes nerozhodla v závěrečném třetím čtení o návrhu zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Zátěž budoucích spotřebitelů elektřiny však bude daleko vyšší, než dnes tvůrci vládního zákona tvrdí. Potvrzuje to i dnešní prezentace odborníka na ekonomiku energetiky profesora Stephena Thomase z University of Greenwich na webináři "Kritický pohled na ekonomická tvrzení o dopadech projektu nového reaktoru v Dukovanech". Ten uspořádala Calla a Hnutí DUHA ve spolupráci s pražskou kanceláří Heinrich-Böll-Stiftung. Poslechněte si ho zde. Více v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  27. 2. 2021 - Obce a spolky z lokalit, které vláda těsně před vánočními svátky potvrdila jako vhodné pro hledání místa pro konečné uložení vysoceradioaktivních odpadů - Březového potoka v Pošumaví, Horky na Třebíčsku a Hrádku na Jihlavsku, požádaly o pomoc své nové krajské samoprávy krajů Plzeňského a Vysočiny. Chtějí po nich podporu vůči postupu zodpovědných státních úřadů, zejména Ministerstva průmyslu a obchodu a Správy úložišť radioaktivních odpadů. Více v tiskové zprávě.
  19. 2. 2021 - Další on-line besedu z cyklu Zelených úterků jsme uspořádali 16. února. Spolu s Ivou Kropáčkem, odpadovým expertem z Hnutí DUHA jsme hledali odpovědi na otázku "Má spalování odpadů budoucnost?". V Českých Budějovicích se chystá velká krajská spalovna odpadů (ZEVO - zařízení pro energetické využití odpadů). Je to jediné řešení, pokud nechceme odpady skládkovat? Jak se k takovým záměrům staví Evropská unie? Co nás vůbec čeká v nakládání s odpady? Pokud se na ni chcete podívat, máte šanci na našem YouTube kanálu nebo na profilu na Facebooku.
těžba uranu
  15. 2. 2021 - Ministerstvo životního prostředí po devíti letech zamítlo žádost firmy Urania Mining o stanovení průzkumného území pro vyhledávání uranové rudy Věžnice. Vítáme tento krok a doufáme, že stejně skončí žádost podniku DIAMO. Případná těžba uranu u Brzkova by naší energetické soběstačnosti vzhledem k jeho malému množství nepomohla, zato by přinesla dopady na životní prostředí a pustila žilou státnímu rozpočtu, který by miliardy musel investovat do hloubení dolu a rekonstrukce chemické úpravny.
  10. 2. 2021 - 10. února projedná Poslanecká sněmovna v závěrečném třetím čtení vládní návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Kontroverzní zákon jednostranně a mohutně zvýhodňuje nekonkurenceschopnou jadernou energii proti jiným zdrojům a staví ji tak mimo trh s elektřinou. Jeho přijetí by přineslo vyšší cenu elektřiny pro spotřebitele a velkou zátěž pro státní rozpočet. Více v tiskové zprávě.
 

1. 2. 2021 - Podklady, které dostali představitelé sněmovních politických stran před jejich schůzkou s premiérem Babišem k tendru na nový reaktor v Dukovanech, ukazují, že plánovaná štědrá veřejná podpora může být ještě větší, než dosud bylo známo. Objem po dobu stavby vůbec neúročené státní půjčky by se mohl navýšit až na 100 % investice a smlouva zajišťující, že stát bude veškerou elektřinu z nového reaktoru od ČEZu vykupovat za předem garantovanou cenu, by měla být podepsána dokonce na 60 let. Více v tiskové zprávě.

  22. 1. 2021 - Plánované závěrečné třetí čtení vládního návrhu zákona o podpoře nových jaderných reaktorů bylo odloženo na 10. února. Zákon má podle něj i dalších opozičních stran počkat až na jednání premiéra Andreje Babiše s předsedy stran o tendru na nový reaktor v Dukovanech, které je plánováno na 27. ledna. Předmětem sporu je i poslanci navržené zastropování garantované výkupní ceny elektřiny z nového reaktoru. Více v tiskové zprávě.
  15. 1. 2021 - Skrze zpravodaj Jaderný odpad, který vydává Calla ve spolupráci s Hnutím DUHA, přinášíme na státu nezávislé informace o názorech dotčených obcí, spolků a o jejich aktivitách v této oblasti. Také stanoviska Platformy proti hlubinnému úložišti. V čísle 2/2020 rozporujeme i některá tvrzení, které Správa úložišť uvádí ve svých informačních materiálech. Stahujte si zde.
Platforma proti úložišti
  12. 1. 2021 - Obce a spolky z lokalit, které vláda těsně před vánočními svátky potvrdila jako vhodné pro hledání místa pro konečné uložení vysoceradioaktivních odpadů - Březového potoka v Pošumaví, Horky na Třebíčsku a Hrádku na Jihlavsku a které spolupracují v Platformě proti hlubinnému úložišti, se budou dál bránit tomuto projektu. Co jim vadí a co chtějí dělat se dozvíte v tiskové zprávě. Pustit si můžete i video se záznamem tiskové konference.
tunel
  6. 1. 2021 - Městský soud v Praze zrušil další rozhodnutí ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů, kterým v roce 2017 odmítl poskytnou informace Calle – technicko-ekonomické studie realizace výzkumného programu Podzemního výzkumného pracoviště Bukov. Soud pro odmítnutí nenašel žádný zákonný důvod a vrátil věc k novému rozhodnutí. Více v tiskové zprávě.
  30. 12. 2020 - I v roce 2020 se Calla věnovala ochraně přírodně cenných pískoven v jižních Čechách. Nechyběla praktická ochrana přírody, např. vyřezávání náletu v Pískovně u Žemličky a Pískovně Lžín nebo vytvoření nové tůně v Pískovně Třebeč. Průběžně jsme se věnovali také monitoringu a biologickým průzkumům, letos především v tůních. Podrobnosti najdete ve zprávě o průzkumu tůní nebo v aktuální tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  22. 12. 2020 - Vláda dnes potvrdila návrh Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), že další práce se soustředí na čtyři lokality: Březový potok v Pošumaví, Janoch u Temelína, Horka na Třebíčsku a Hrádek na Jihlavsku. K výběru dojšlo bez existence roky slibovaného zákona, který měl zajistit "respektování zájmů obcí a jejich občanů" při hledání úložiště. Podrobnosti v tiskové zprávě Platformy proti hlubinnému úložišti.
sova
  21. 12. 2020 - Snahu investora o novou výstavbu na místě zaniklé obce Zhůří na Šumavě nezastavilo ani záporné stanovisko v procesu EIA. Na předělaný projekt, který již procesu EIA nepodléhá, nyní probíhá řízení u Správy NP Šumava. Calla a další nevládní organizace, které jsou účastníky řízení, vyjádřily s projektem v cenné přírodě kategorický nesouhlas.
  20. 12. 2020 - Vzhledem k aktuální situci nebylo možné uspořádat poslední letošní přírodovědnou vycházku naživo. Proto jsme ji pro vás připravili alespoň virtuálně na internetu. Jmenuje se "Na krmítka do Branišovského lesa" a můžete se na ni samozřejmě vypravit i do přírody. My vám pak ukážeme, jaké druhy byste mohli cestou potkat. Odkaz na internetovou vycházku zde.
  15. 12. 2020 - Biologický monitoring kvetoucích trávníků potvrdil, že extenzivně sečené trávníky mají pro hmyz velký význam i ve městech. Extenzivně či mozaikově sečené trávníky hostily výrazně více druhů i jedinců hmyzu, než kontrolní plochy v okolí sečené intenzivně. Monitoring se zaměřil na opylovače (včely a motýly) a býložravé brouky (nosatce a mandelinky). Zájemci o podrobnosti je najdou ve zprávách o monitoringu nebo tiskové zprávě.
  7. 12. 2020 - Poslanecká sněmovna bude zřejmě již v pátek v závěrečném třetím čtení projednávat vládní návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Celkově jde o kontroverzní zákon, který fakticky staví jaderné bloky mimo konkurenci na trhu s elektřinou a přenáší podnikatelské riziko na spotřebitele elektřiny a státní rozpočet. Více v tiskové zprávě.
  7. 12. 2020 - Během letošního zoologického průzkumu tůní v jihočeských pískovnách, který ve spolupráci s Callou zpracoval entomolog Vojtěch Kolář, bylo nalezeno 119 druhů vodního hmyzu (brouků, ploštic a vážek) a také 6 druhů obojživelníků a 2 druhy plazů. Calla výsledky průzkumu využije při péči o přírodovědně zajímavé pískovny v dalších letech. Podrobnosti se dozvíte v závěrečné zprávě.
  7. 12. 2020 - Letos podruhé vykvetly na různých místech Českých Budějovic extenzivně a mozaikově sečené trávníky. Ukázalo se, že když necháme běžným trávníkům trochu času, objeví se na nich dříve netušené množství rostlin i hmyzu. Na jedné takové ploše lze napočítat zhruba 40 - 50 druhů rostlin. Pokud vás zajímají podrobnosti, přečtěte si botanickou zprávu z monitoringu od Lenky Štěrbové a Evy Koutecké. Více také na Facebooku Rozkvetlé trávníky v ČB.
  3. 12. 2020 - Aktuální informace k hledání hlubinného úložiště jaderného odpadu v ČR můžete získat v prezentaci Edvarda Sequense z 21. 10. na on-line akci pořádané rakouskými organizacemi Waldviertel Energie-Stammtish a anti atom komitee. Video v češtině ke zhlédnutí zde.
  29. 11. 2020 - Poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi 26. 11. poslala do závěrečného třetího čtení návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Hlavními problematickými body vládního návrhu zákona jsou nelimitované výhodné půjčky ze strany státu a na nejméně 30 let garantovaná výkupní cena pro elektřinu z nových reaktorů bez zákonného omezení. Schválením zákona pak Parlament ztratí poslední možnost, jak ovlivnit, v jaké výši a komu by měla jít štědrá veřejná podpora. Více v tiskové zprávě.
  26. 11. 2020 - Poslední Zelený úterek s názvem "Modro-zelené město" proběhl 24. listopadu. O vodě a zeleni v městském prostředí a tzv. modro-zelené infrastruktuře mluvila bioložka Lenka Štěrbová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Vzhledem k současné situaci proběhla beseda formou webináře. Pokud jste se nemohli zúčastnit a téma vás zajímá, můžete si besedu pustit na YouTube.
 

22. 11. 2020 - Poslanecká sněmovna na dnešní mimořádné schůzi nezvládla projednat návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů. Kromě debaty o požadavcích opozice, aby nejdříve bylo vyloučeno bezpečnostní riziko, které plyne z účasti ruských a čínských firem na projektech typu nového reaktoru v Dukovanech, zazněla řada výhrad k ekonomickým dopadům návrhu. Více v tiskové zprávě.

  20. 11. 2020 - Úsilím části poslanců, zejména KSČM a SPD, byla na pátek 20. listopadu na 10 hodinu svolána mimořádná schůze Poslanecké sněmovny s cílem projednat ve druhém čtení návrh vládního zákona, který má zajistit bezprecedentní veřejnou finanční podporu pro stavbu nových velkých jaderných reaktorů. Obsahuje zásadní problémy, pro které by měl být buď přepracován nebo zamítnut. Více v tiskové zprávě.
  18. 11. 2020 - Calla vydává skládačku "Květnaté pásy ve městech". Zájemci o přírodě blízké zahradničení nebo péči ochranu přírody ve městech v ní najdou stručný návod, jak městské květnaté pásy zakládat a jakým způsobem o ně v dalších letech pečovat. Další informace lze získat třeba na webu Příroda ve městě nebo v ekoporadně Cally.
Zelený kruh
  16. 11. 2020 - Ze 14 stěžejních ekologických výzev se vládě Andreje Babiše podařilo znatelněji postoupit v řešení jen ve třech z nich (péče o lesy, ochrana divočiny v národních parcích a opatření pro podporu třídění odpadů). Naopak ve třech dalších případech se situace zhoršila (příprava výstavby zbytečného a předraženého jaderného reaktoru, příprava destruktivního kanálu Dunaj-Odra-Labe a omezování ochrany životního prostředí i práv lidí při rozhodování o stavbách). Více v tiskové zprávě, celé výsledky hodnocení Zeleného kruhu jsou ke stažení zde.
tunel
  11. 11. 2020 - Po Státním úřadu pro jadernou bezpečnost se k projektu podzemního výzkumného pracoviště Bukov, který nechala postavit a provozuje jej Správa úložišť radioaktivních odpadů na místě bývalých uranových dolů u Dolní Rožínky, kriticky vyjádřila další státní instituce - Nejvyšší kontrolní úřad: "Výdaje na provoz pracoviště nepovažuje NKÚ za dostatečně účelné a hospodárné." Na problematičnost projektu od počátku upozorňují i spolky Calla a Nechceme úložiště Kraví hora. Více v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  10. 11. 2020 - Nejvyšší kontrolní úřad kriticky zhodnotil přípravu hlubinného úložiště ve své zprávě o kontrole hospodaření Správy úložišť radioaktivních odpadů. Platforma proti hlubinnému úložišti je přesvědčena o nutnosti změnit dosavadní postup při hledání řešení, jak naložit s vyhořelým jaderným palivem. Zpoždění, které hledání místa pro hlubinné úložiště nabralo, nelze nahradit spěchem. Naopak před pokračováním je nejprve nezbytné přijmout stále neexistující zákon o zapojení obcí do výběru úložiště a také dobře připravit a projednat pravidla případného pokračování. Více v tiskové zprávě.
  10. 11. 2020 - Druhá část Nuclear Energy Conference 2020 "Jaderná energetika v čase globální změny klimatu" zaměřená na možnosti zásobování energií bez uhlí i bez jádra proběhla 3. listopadu. Prezentace a videozáznamy přednášek Bena Wealera, Martina Sedláka či Reinharda Uhriga jsme pro vás přidali na web www.nec2020.eu.
  4. 11. 2020 - Samotářské včely a další žahadloví blanokřídlí jsou důležitou skupinou opylovačů. I proto jsme se při monitoringu květnatých pásů v Českých Budějovicích zaměřili kromě denních motýlů právě na ně. Letos jsme na květnatých pásech zjistili výskyt 64 druhů, z nichž sedm patří do červeného seznamu. Pokud vás zajímají podrobnosti, můžete si přečíst zprávu o průzkumu.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  22. 10. 2020 - Ve spolupráci s pracovní skupinou ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU už šestým rokem sledujeme "ochranářské cache" ve vybraných jihočeských pískovnách a jejich vliv na okolní vegetaci. Geocaching na těchto místech může pomoci s ochranou ohrožených druhů, které jsou vázané na narušovaná místa. Přečtěte si letošní zprávu o vegetačním průzkumu.
Kalifornie
  22. 10. 2020 - Říjnová beseda z cyklu Zelených úterků "Klimatická krize: co bude dál?" se uskutečnila v podvečer 20. října formou webináře. Přednášel Alexander Ač z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Beseda proběhla s podporou Statutárního města České Budějovice. Její záznam najdete na Facebooku nebo na YouTube.
  16. 10. 2020 - Některé extenzivně sečené trávníky v Českých Budějovicích ještě začátkem podzimu pěkně kvetou a za slunných dnů i bzučí. Probíhá také údržba květnatých pásů v parku Stromovka a vědeckém kampusu a zpracování výsledků z biologických průzkumů. Přečíst si už můžete zprávu o monitoringu motýlů na květnatých pásech. Pokud se vám naše aktivity v ochraně městské přírody líbí, můžete je nově podpořit.
  13. 10. 2020 - První část mezinárodní Nuclear Energy Conference 2020 "Jaderná energetika v čase globální změny klimatu" věnovaná problému jaderné energetiky a změny klimatu proběhla 6. října. Přednášející Georg Günsberg, profesor Benjamin K. Sovacool, David Reinberger a Oda Becker se zaměřili na reálné možnosti jaderné energetiky stát se nástrojem pro řešení klimatické krize z hlediska potenciálu, nákladů, bezpečnostních rizik, ale také skutečných přínosů z pohledu uhlíkové bilance. Projděte si jejich prezentace. Další informace najdete na webu www.nec2020.eu.
  12. 10. 2020 - Ve spolupráci nevládních organizací, které se věnují problematice energetiky a ochrany klimatu vyšlo páté letošní číslo newsletteru Chytrá energie. V jeho obsahu najdete články o evropské klimatické politice, hodnocení té české včetně návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie, který je právě v Parlamentu, porovnání globální kondice jaderné energetiky s obnovitelnými zdroji a také aktuální vývoj v kauze rozšiřování dolu Turów. Otevřete si jej zde: https://www.chytraenergie.info/index.php/newsletter/vydana-cisla.
  6. 10. 2020 - Jaderná energetika není vhodným nástrojem pro řešení problematiky změny klimatu. Zejména je příliš drahá a její reálný potenciál moc malý, než aby mohla zvrátit situaci ve spalování fosilních paliv ve světě. Ubírá tak peníze i pozornost perspektivnějším cílům transformace energetiky, kde budou hrát hlavní roli obnovitelné zdroje a energetická efektivita. Nelze o ní hovořit jako o bezemisním zdroji a navíc přináší nová rizika, nejen z oblasti jaderné bezpečnosti, které nelze opomíjet. To jsou hlavní zjištění dnes proběhlé první části mezinárodní konference NEC 2020 "Jaderná energetika v čase globální změny klimatu". Více v tiskové zprávě.
  2. 10. 2020 - Na dobu omezení veřejných akcí jsme pro příznivce našich přírodovědných vycházek připravili další internetovou vycházku. Jmenuje se "Za ptáky na podzimní Vrbenské rybníky" a můžete si ji projít nejen na internetu, ale samozřejmě i sami. Negarantujeme sice, že cestou potkáte stejé druhy, i tak ale může být vycházky zajímavá a zábavná. Těšíme se na shledanou zase někdy naživo. Odkaz na internetovou vycházku zde.
  2. 10. 2020 - Poslanci dnes propustili do prvního čtení návrh zákona, který má zajistit garantované výkupní ceny pro drahou elektřinu z nových jaderných reaktorů, které se následně rozpočítají do účtů všem jejím odběratelům. Přestože přijetí zákona bude mít dalekosáhlé dopady, zkrátili poslanci jeho další projednávání před druhým čtením na pouhých 30 dnů. Více v tiskové zprávě.

Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »

Platforma proti úložišti
  30. 9. 2020 - Platforma proti hlubinnému úložišti oslovila lídry, kteří vedou politické strany, hnutí a jejich koalice do nadcházejících krajských voleb v krajích Plzeňském, Jihočeském a na Vysočině s cílem zjistit jejich názory na problematiku radioaktivních odpadů. Více v tiskové zprávě, konkrétní odpovědi politiků v jejích přílohách.
  28. 9. 2020 - Není jaderná energetika příliš drahá na to, aby mohla skleníkové plyny účinně omezit? Nemůžou vysoké útraty za nové reaktory zablokovat efektivnější řešení? Jak ovlivní změna klimatu provoz jaderných elektráren? Lze pokrýt současné energetické potřeby při útlumu jaderné energetiky i fosilních paliv? I na tyto otázky se pokusí odpovědět přednášející mezinárodní Nuclear Energy Conference 2020 "Jaderná energetika v čase globální změny klimatu", která se uskuteční formou dvou webinářů 6. 10. od 10 hodin a 3. 11. od 14 hodin za účasti zahraničních i českých expertů. Program a další informace najdete na webu www.nec2020.eu.
Platforma proti úložišti
  9. 9. 2020 - Jedenapadesát měst, obcí a spolků sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti vítá informaci, že zodpovědné vládní úřady uznaly jejich argument a přestaly odmítat variantu dlouhodobého skladování vyhořelého jaderného paliva jako alternativu k rychlé přípravě a výstavbě konečného hlubinného úložiště. Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) uzavřela smlouvu o dílo s ÚJV Řež, SATRA s.r.o. a Mott MacDonald CZ, s.r.o., které mají do začátku roku 2021 všestranně zhodnotit možnosti dlouhodobého skladování vyhořelého paliva u obou jaderných elektráren případně v centrálním podzemním skladu Skalka na Vysočině. Více v tiskové zprávě.
  19. 8. 2020 - Už pět let pomáhá geocaching ochraně přírody v jihočeských pískovnách. "Ochranářské kešky" lákají do pískoven geocachery, kteří narušováním povrchu udržují vhodné podmínky pro mnoho ohrožených rostlin a živočichů. Letos se ochránci přírody a biologové více zaměřili na průzkum Pískovny Hroznějovice, kde mohou zájemci najít nejnovější cache. Více se dozvíte na webu "Objevte svou pískovnu" nebo v aktuální tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  5. 8. 2020 - Věcný záměr zákona o zapojení obcí do výběru úložiště se opět nedostane ani na jednání vlády, projednávání nekvalitního návrhu ministerstva průmyslu bylo v Legislativní radě vlády přerušeno. Je tak již jisté, že do konce volebního období vlády legislativa, která měla posílit možnosti samospráv při rozhodování o úložišti, nevznikne. Zákon je obcím, na jejichž území stát hledá úložiště, slibován již od roku 2011, od roku 2016 s jeho vznikem počítá také nový atomový zákon. Urychlené dokončení návrhu zákona se zapojením obcí do jeho připomínkování slíbil na jednání se starosty 17. července 2019 ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Více v tiskové zprávě.
  3. 8. 2020 - V letošním roce začínáme s monitoringem hmyzu na extenzivně sečených trávnících v Českých Budějovicích. Výsledky budou sice až na podzim, ale už teď se může kdokoli naživo přesvědčit, že motýlů a včel je na kvetoucích trávnících opravdu více, než na těch krátce sečených. Více informací najdete také na novém Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
  3. 8. 2020 - Ministerstvo průmyslu předkládá zákon, kterým chce legalizovat podpůrná schémata používaná při vyjednávání s ČEZ o novém bloku v Dukovanech. Zejména jde o garantované výkupní ceny pro elektřinu z nových jaderných reaktorů, které se následně rozpočítají do účtů všem jejím odběratelům. Ale ani to nestačí, a tak zákon definuje bezúročnou státní půjčku na stavbu firmě ČEZ. Zákon tak má vyřešit problém, že na současném energetickém trhu již nové jaderné bloky z ekonomických důvodů prakticky nemají šanci. Více v tiskové zprávě.
  22. 7. 2020 - Calla ve spolupráci s Hnutím DUHA vydala další číslo zpravodaje Jaderný odpad, který je věnovaný problematice hledání řešení, jak naložit s jaderným odpadem. Je vybráno. Na většině míst si lidé mohou odechnout, ale starosty i obyvatele čtyř lokalit, které Správa úložišť označila jako vhodné pro další hledání úložiště, čekají další roky nejistoty. Také boje o svá práva spolurozhodovat o projektu, který vážně zasahuje do jejich životů a ještě více pak dopadne na kvalitu života jejich dětí a mnoha dalších generací. Stahujte si zde.
  21. 7. 2020 - Vládní podklady ukazují, že reaktor v Dukovanech bude dražší, než tvrdí ministr průmyslu Havlíček. Zásadním problémem celé urychlené přípravy stavby v Dukovanech jsou chybějící věrohodné ekonomické analýzy, které by ukázaly na skutečné náklady, které by měli zaplatit jak spotřebitelé elektřiny, tak i daňoví poplatníci. Více v tiskové zprávě.
  20. 7. 2020 - Calla letos ve spolupráci s PřF JU a BC AV ČR zkoumá výskyt vodních živočichů v pískovnách. Protože se sami staráme o několik tůní v různých přírodovědně zajímavých pískovnách, zajímá nás, jaké ohrožené druhy v nich žijí a zda jim naše péče prospívá. Více informací o biologickém průzkumu najdete v aktuální tiskové zprávě.
  16. 7. 2020 - Předprázdninové Občanské noviny se věnují případu zbouraného dvora Švamberk a developerskému záměru u Ševětína, který nedávno krajský úřad poslal do celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Aktuální díl nese název "Neseděli se založenýma rukama". Dokument otevírá také problematiku podobných projektů, které se v souvislosti s dostavbou dálnice D3 objevují na mnoha místech jižních Čech.
  14. 7. 2020 - Díky úpravě sekání některých městských trávníků mohli letos obyvatelé a návštěvníci Českých Budějovic obdivovat i květy ohrožených druhů rostlin - zvonečníku černého a zvonu klubkatého. Už v předchozích letech byly na květnatých pásech a extenzivně sečených trávnících nalezeny také vzácné a ohrožené druhy samotářských včel, brouků nebo motýlů. Více se dozvíte z tiskové zprávy.
  14. 7. 2020 - V aktuálním čísle newsletteru Chytrá energie, který vydávají české nevládní ekologické organizace, se dozvíte, jak se díváme na překotné rozhodování o novém atomovém reaktoru v Dukovanech. Zaměříme se na hodnocení evropských energetických a klimatických plánů od CAN Europe a protože ten český silně podceňuje možnosti větrné energetiky, podíváme se na novou studii jejího potenciálu od Akademie věd ČR. Nabídneme Vám zprávu o nakládání s jadernými odpady v Evropě a další témata. Přečtete si zde.
dálnice
  6. 7. 2020 - Průmyslová zóna Soběslav projde celým procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Rozhodl o tom krajský úřad, který k záměru obdržel velké množství vyjádření od státních orgánů i veřejnosti (včetně Cally). Dokumentace EIA se tak musí vyrovnat především s připomínkami, které se týkají krajinného rázu, zemědělské půdy, hlukové zátěže, povrchových vod a dopravního řešení areálu. Bližší informace najdete v závěrech zjišťovacího řízení.
Calla logo
  1. 7. 2020 - "Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu" je dokladem toho, jak vlády po celém světě dlouhá desetiletí usilují o vytvoření a realizaci komplexních strategií nakládání s jaderným odpadem, jež dosud nemá žádné dlouhodobé řešení. Velká část tohoto úkolu připadne budoucím generacím. Kapitolu věnovanou České republice napsal Edvard Sequens z Cally. Vyšlo v listopadu 2019. Zpráva je on-line na www.worldnuclearwastereport.org. Plná zpráva ke stažení v češtině a v angličtině. Shrnutí v češtině. Záznam webináře s představením českého překladu zprávy, který se konal 4. 6. 2020.
Calla logo
  1. 7. 2020 - Calla si v roce 2019 odpracovala svůj osmadvacátý rok ve prospěch životního prostředí. Jaký byl, se Vám snažíme stručně představit na stránkách právě vydané výroční zprávy. Připomeneme v ní naše aktivity v energetice, ochraně přírody, ekologické osvětě a poradenství.
Platforma proti úložišti
  25. 6. 2020 - Platforma proti hlubinnému úložišti se na shromáždění svých členů 24. června v Chanovicích shodla na pokračování svých aktivit i po oznámeném výběru čtyř preferovaných lokalit a to za podpory starostů a zástupců spolků i z těch míst, které mají být zařazeny mezi záložní. Nadále bude usilovat o změnu vládního přístupu tak, aby jediným řešením problému jaderných odpadů nebylo konečné hlubinné úložiště v roce 2065, a také aby obce i veřejnost měly zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy při rozhodování právě o úložišti. Více v tiskové zprávě.
 

10. 6. 2020 - Na webináři "Je jádro řešením klimatické krize?", který pořádala česká pobočka Greenpeace přednášel Edvard Sequens z Cally. Stavba nových jaderných reaktorů je v České republice chápána jako klíčový nástroj při snižování emisí skleníkových plynů. Může to zvládnout? Shlédnout můžete zde.

  10. 6. 2020 - Připomínky, které uplatnily jednotlivé vládní rezorty k návrhu Ministerstva průmyslu na zákon, kterým se vytváří podpora nových jaderných reaktorů, dávají za pravdu kritice ekologických organizací. Hlavní principem zákona jsou na nejméně 30 let garantované výkupní ceny pro elektřinu z jaderných reaktorů, které se následně rozpočítají do účtů za elektřinu všem jejím odběratelům. Návrh je však v řadě ohledů příliš vágní, neobsahuje žádné reálné ekonomické propočty, kolik by taková podpora jaderných reaktorů mohla stát, žádný maximální limit, o kolik se bude moci navýšit platba za elektřinu a protože všechny významné parametry nechává na smlouvách mezi investorem (aktuálně ČEZ) a vládou, představuje tak bianko šek s neomezeným čerpáním. Více v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  8. 6. 2020 - Expertní panel ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů uzavřel svou práci a starostové i obyvatelé měst a obcí z dnešních devíti lokalit, kde probíhalo hledání místa pro hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů, se dozvěděli, že pokračovat se má u Temelína, u Horažďovic, na Jihlavsku a na Třebíčsku. Rozhodnutí ale bude na ministrovi průmyslu, který vše postoupí vládě. Platforma proti hlubinnému úložišti jej vyzývá, aby ještě předtím nechal dosavadní postup a závěry SÚRAO zhodnotit nezávislým odborným oponentním řízením, jak je v obdobných případech obvyklé. Více v tiskové zprávě.
  4. 6. 2020 - Pražská kancelář Heinrich-Böll-Stiftung ve spolupráci s Callou uspořádali webinář "Zpráva o jaderném odpadu ve světě: zaměřeno na Evropu", na které k problematice nakládání s jadernými odpady v Evropě vystoupili Rebecca Harms, býv. europoslankyně Greens/EFA, Arne Jungjohann, energetický expert a hlavní editor Zprávy, senátorka Jitka Seitlová a Edvard Sequens z Cally. Záznam z webináře si můžete pustit zde.
  31. 5. 2020 - Druhá přírodovědná vycházka, kterou jsme pro vás uchystali na webu jako náhradu za zrušené akce v květnu, se jmenuje "Za rostlinami a hmyzem do Branišovského lesa". Provede vás tímto příměstským lesem, kde vás seznámíme s řadou zajímavých rostlin a živočichů. Jinak se ovšem těšíme, že v červnu se již na přírodovědné vycházce potkáme osobně. Mezitím si můžete osvěžit znalosti z botaniky a entomologie. Můžete si ji s námi projít na internetu.
  29. 5. 2020 - Ministr Havlíček informoval, že je vláda rozhodnuta sama si půjčit a úvěrovat takto obrovské náklady plánu na nový reaktor v Dukovanech. Kromě toho Ministerstvo průmyslu zpracovalo návrh zákona, kterým má poskytnout garantovanou výkupní cenu elektřiny z nového bloku na nejméně 30 let. Tu zaplatí české domácnosti a firmy v ceně za elektřinu. Zásadním problémem jsou chybějící vládní ekonomické analýzy, které by věrohodně ukázaly na skutečné náklady, které by měli zaplatit jak spotřebitelé elektřiny, tak i daňoví poplatníci. Více v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  25. 5. 2020 - Návrh věcného záměru zákona o zapojení obcí do výběru úložiště je po mnoha odkladech připraven pro jednání vlády. Jde na něj s rozporem se svazy zastupujícími zájmy více než 4 700 měst a obcí z celé republiky - Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv i Platformou proti hlubinnému úložišti, které od zákona očekávají výraznější posílení možností samospráv při rozhodování o úložišti. Takové, jaké je starostům slibováno od roku 2011, kdy první práce na zákoně začaly a které dnes Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítá. Podrobnosti v tiskové zprávě.
  20. 5. 2020 - Ministerstvo průmyslu zpracovalo návrh zákona, kterým se vytváří podpora nových jaderných reaktorů, a plánuje jej ve zrychleném režimu protlačit vládou i parlamentem - bez možnosti podávání pozměňovacích návrhů a odborné diskuse na výborech. Hlavním principem zákona jsou garantované výkupní ceny pro elektřinu z jaderných reaktorů, které se následně rozpočítají do účtů za elektřinu všem jejím odběratelům. Podrobnosti v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  19. 5. 2020 - První etapa hledání místa pro konečné hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů má podle představ státních úřadů skončit do konce června vládním souhlasem s výběrem čtyř lokalit z dnešních celkem devíti. Trvala déle než patnáct let a byla provázena podváděním a nesplněnými sliby ze strany zodpovědných politiků a státních úředníků. Zásadně tak byla nabourána důvěra starostů a obyvatel obcí, kteří ani dnes nemají jistotu, že v budoucnu nedojde k dalším změnám. Více v tiskové zprávě Platformy proti hlubinnému úložišti.
  18. 5. 2020 - I v nouzovém stavu vyšlo nové číslo newsletteru Chytrá energie vydávané nevládními ekologickými organizacemi, které se v Česku věnují problematice energetiky a ochrany klimatu. Zařadili jsme do něj články o financích, které by Česko mohlo využít k oživení a trasformaci své energetiky, ale nedělá tak, o financích, které naopak škrtlo pro rozvíjející se země, o setrvale klesajícím spalování uhlí ve světě a podíváme se také na jeden příklad energeticky pasivního centra. Otevřte si zde.
cedule
  18. 5. 2020 - Vyvrácená informační tabule u Pískovny Lžín už je opravená a zpět na svém místě. Nechcete si na této zajímavé lokalitě ulovit svou ochranářskou kešku? Více o projektu "Geocaching ve skužbách ochrany přírody" se dozvíte na webové stránce "Objevte svou pískovnu". Nebo tu můžete prozkoumat záhadné klíny a jiné geologické zajímavosti.
  13. 5. 2020 - Přejmenovaný a předělávaný projekt na výstavbu Skladového a výrobního areálu Ševětín projde celým procesem EIA. Krajský úřad tak vyhověl požadavkům veřejnosti, nevládních organizací i státních orgánů, kterým se záměr nezamlouvá. Investor navíc musí reagovat celou řadu podstatných připomínek. Další informace najdou zájemci v Závěru zjišťovacího řízení EIA.
  13. 5. 2020 - V Českých Budějovicích se aktuálně rozbíhají první seče městských trávníků. Stejně jako vloni však pokračují i snahy o trávníky kvetoucí, bzučící, vsakující vodu, pohlcující prach a zlepšující mikroklima. Ke třem loňským pilotním plochám s extenzivní sečí by letos měly přibýt další. Nápady a informace k tématu najdete na webu "Příroda ve městě" nebo na novém Facebookovém profilu "Rozkvetlé trávníky v ČB".
covid-19
  7. 5. 2020 - Více než sto organizací sdružených v Klimatické koalici a Zeleném kruhu poslalo zástupcům vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu společné stanovisko, v němž apelují na důsledné plnění klimatických závazků České republiky jako nezbytné součásti ekonomické obnovy po koronavirové pandemii. Odmítají falešné dilema mezi řešením ekonomických následků koronavirové pandemie a hledáním cest z klimatické krize obě musí být řešeny najednou. Přečtěte si celé Stanovisko.
  30. 4. 2020 - V dubnu a v květnu jsme bohužel museli zrušit akce pro veřejnost, včetně přírodovědných vycházek. Jejich příznivcům ovšem připravujeme virtuální přírodovědné vycházky na našem webu. Dubnová přírodovědná vycházka se jmenuje "Za ptáky a hmyzem na Vrbenské rybníky". Můžete si ji s námi projít na internetu a pak samozřejmě i v reálu (negarantujeme ale pozorování všech vyfotografovaných druhů).
  29. 4. 2020 - Přesně na Den Země jsme podali připomínky k oznámení EIA na "Skladový a výrobní areál Ševětín II.", který investor předkládá už na třetí pokus. Mezitím ovšem stihl získat mnoho různých povolení, zbourat cenný panský dvůr Švamberk a zbavit posuzované území stromů. Více o záměru zjistíte na webu CENIA.
tunel
  28. 4. 2020 - Na vládním programu je informace o dalších 2,8 miliardách korun, které má Správa úložišť radioaktivních odpadů poskytnout podniku DIAMO za zajištění provozuschopnosti podzemního výzkumného pracoviště Bukov do roku 2030. Celkem tedy mají hornické práce a provoz přijít na více než 3,2 miliard korun. To je výrazně více, než uvádělo ministerstvo průmyslu. Pokračuje tak odčerpávání financí z jaderného účtu na projekt, který od počátku provázela řada pochybností a jehož reálný přínos k vývoji bezpečného hlubinného úložiště je sporný. Více v tiskové zprávě.
Platforma proti úložišti
  8. 4. 2020 - Již 6. ročník celostátního Dne proti úložišti, který letos chystaly obce a spolky z lokalit ohrožených vládním projektem konečného podzemního hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů na sobotu 18. dubna, byl odložen z důvodů opatření proti šíření koronaviru. Důvody k protestu ale přetrvávají a bude-li přístup Ministerstva průmyslu a obchodu k lidem, kterých se projekt nejvíce týká, pokračovat, hlasitě se ozvou. Více v tiskové zprávě.
  1. 4. 2020 - O vzniku a práci Cally, břehulích, pískovnách, ale také obnovitelných zdrojích energie a šanci odvrátit změny klimatu si s Edvardem Sequensem povídal Martin Kužel, redaktor webového portálu Byznys & Energie. Rozhovor si přečtete tady.
  29. 3. 2020 - Už druhou sezónu existuje v Českých Budějovicích neformální skupina lidí, která se snaží změnit péči o městskou zeleň. Na několika místech jihočeské metropole se vloni snížila frekvence sečení trávníků, které krásně rozkvetly a ožily různým hmyzem. Aktivity pokračují i letos. Pokud vás zajímá víc, můžete sledovat Facebook "Rozkvetlé trávníky v ČB".
  25. 3. 2020 - Ministerstvo průmyslu a obchodu odmítá zveřejnit podklady týkající se přípravy výstavby nových jaderných reaktorů, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí se proto rozhodla vymoci si přístup k nim soudní cestou. Calla požádala s odkazem na zákon o svobodném přístupu k informacím o zpřístupnění Analýzy investorských modelů výstavby nového jaderného zdroje a Postupu přípravy a realizace nových jaderných zdrojů v lokalitách Dukovany a Temelín. Jak ministerstvo, tak ministr Karel Havlíček v následném rozhodnutí o odvolání odmítli informace poskytnout. Podrobnosti v tiskové zprávě.
  3. 3. 2020 - Spolu s nevládními ekologickými organizacemi, které se v Česku věnují problematice energetiky a ochrany klimatu jsme vydali nové číslo newsletteru Chytrá energie. Přečtete si v něm, jak vidíme vládní klimatické plány na příštích deset let, o novém transformačním fondu i dalších novinkách ze světa udržitelné i té ostatní energetiky. Otevřte si zde.
Platforma proti úložišti
  25. 2. 2020 - Platforma proti hlubinnému úložišti upozornila formou otevřeného dopisu ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, že na jednu stranu trvá na spěchu při výběru lokalit pro úložiště a na druhé odkládá dokončení návrhu zákona o zapojení obcí do výběru. Za situace, kdy jsou oprávněné požadavky samospráv ignorovány, rostou obavy, že i zapojení obcí do poradního expertního panelu pro výběr lokalit, kde mají jednoho zástupce a dále roli pozorovatelů, má zejména vytvářet dojem otevřeného a férového postupu. Starostové si tak stále více kladou otázku, zda takovou roli chtějí hrát. Více v tiskové zprávě.
Borovanské pondělky
  17. 2. 2020 - Na únorový Borovanský pondělek "Skrytý potenciál veřejné zeleně" jsme pozvali zkušeného zahradníka, návrháře zahrad, fotografa a publicistu Pavla Chloubu. Náš host hodně cestuje a na konci jeho výprav bývá zřetelný zahradnický cíl. Často to bývá právě veřejná zeleň. Proto má možnost porovnávat, jak se k ní přistupuje v různých zemích, i jak se veřejná zeleň místy stává triumfálním politickým nástrojem. Někdy opravdovým a někdy jenom verbálním. Konalo se v pondělí 17. února 2020 od 18,00 hodin v Podzámčí v Borovanech, v prostorách Komunitní školy.
Platforma proti úložišti
  16. 2. 2020 - Zástupce obcí v poradním panelu expertů ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů geolog Matěj Machek zveřejnil své stanovisko k přípravě Metodiky zúžení počtu lokalit pro hlubinné úložiště. Upozorňuje v něm na velký časový tlak, který znemožňuje důkladnou práci. Na fakt, že nejprve by měla být stanovena jasná pravidla a teprve poté probíhat vyhledávání, upozorňuje Platforma proti hlubinnému úložišti marně již řadu let. Výběr čtyř preferovaných lokalit do poloviny roku 2020, na kterém trvá ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, proto považují starostové i zástupci občanů dotčených obcí za velmi uspěchaný. Více v tiskové zprávě.
Borovanské pondělky
  14. 2. 2020 - Petice za klima - vyzýváme premiéra ČR, ministry životního prostředí, zemědělství, financí, dopravy, průmyslu a obchodu, Poslaneckou sněmovnu ČR a Senát ČR, aby se zasadili o snižování emisí skleníkových plynů a obnovu české půdy a krajiny. Petici za klima můžete podepsat v kanceláři Cally, ale také kdekoliv jinde, když si stáhnete petiční arch.
  27. 1. 2020 - Calla odeslala na krajský úřad připomínky k oznámení EIA na nové obchodní centrum u Husovy třídy v Českých Budějovicích. Investor začíná zjišťovací řízení EIA již podruhé, první bylo zastaveno na jeho vlastní žádost. Vzhledem k nejasnostem panujícím okolo hlukové studie nebo odbytému biologickému průzkumu jsme v připomínkách požádali, aby byl záměr posuzován v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Podrobnosti k záměru najdete na webu.
Nedej se
  26. 1. 2020 - Aktuální díl pořadu "Nedej se!" se věnuje situaci kolem developerského záměru u Ševětína, na místě dnes již zbouraného panského dvora Švamberk. Kromě této lokální causy se pořad obecněji věnuje také ubývání zemědělské půdy v ČR kvůli zástavbě. Pokud jste se nestihli podívat, můžete dokument shlédnout na webu ČT.
  21. 1. 2020 - První Zelené úterý v roce 2020 v českobudejovickém klubu Horká vana neslo název "Nový stavební zákon - katastrofa pro přírodu?". S Petrou Kolínskou z asociace Zelený kruh jsme se v něm věnovali horkému problému, který ovlivní naši budoucnost. Co přináší návrh nového stavebního zákona pro ochranu přírody a krajiny? Jak se mají změnit možnosti občanů, vlastníků i úřadů? Promění se naše příroda v developerské Eldorádo a naše města v betonové pouště bez zeleně?
Borovanské pondělky
  20. 1. 2020 - Rozhodli jsme se pokračovat s cyklem Borovanských pondělků i v novém roce a rozšířit jej o kulturně-historický obsah. Taková byla i lednová beseda "Duchovní krajinou Novohradských hor", kterou nám představila Michaela Vlčková z Teologické fakulty Jihočeské univerzity. Kaple, kapličky, boží muka a další takřka zapomenuté stopy na život dávných předků v Novohradských horách. Tipy na vaše výlety a putování.
  20. 1. 2020 - Vyšel nový newsletter Chytrá energie vydávaný nevládními ekologickými organizacemi, které se v Česku věnují problematice energetiky a ochrany klimatu. V obsahu komentujeme přípravu českého klimaticko-energetického plánu, vyjednávání o uhlíkově neutrální Evropské unii a podrobněji rozebíráme Evropskou zelenou dohodu. Českou reflexí na klimatické požadavky je vládní uhelná komise. Ptáme se: odstaví uhlí? V tuzemsku je také jako hlavní nástroj omezení skleníkových plynů prosazovaná jaderná energetika. Že nejde o reálný plán, popisujeme v dalším z článků. A čtenáři se dozví i o komunální obnovitelné energetice. Otevřte si zde.
  18. 1. 2020 - Calla ve spolupráci s Hnutím DUHA vydala další číslo zpravodaje Jaderný odpad, který je věnovaný problematice hledání řešení, jak naložit s jaderným odpadem. Po nadějných změnách ve vedení Správy úložišť zkraje roku 2019, jež slibovaly odblokování konfliktní patové situace mezi obecními samosprávami a státními úřady, se nám zase začíná stmívat. Návrh zákona, který měl zlepšit postavení obcí, nepřináší potřebné změny a vyžádané připomínky obcí ministerští úředníci zahodili. Zodpovědný ministr průmyslu Havlíček pak razantně slibuje vybrat čtyři lokality do poloviny nadcházejícího roku 2020 navzdory všem. Stahujte si zde.
Placka Slunce
  12. 1. 2020 - Vláda má přijmout novou verzi Národního klimaticko-energetického plánu, podle něhož máme snižovat emise skleníkových plynů a proměnit energetiku k roku 2030. Jeho cíle jsou ale naprosto nedostatečné, což jsme také několikrát připomínkovali. Nyní na problém upozorňujeme i ostatní ministry. Více v otevřeném dopise.
Platforma proti úložišti
  8. 1. 2020 - Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) v Plánu činnosti na letošní rok, přiznává, že dojde k posunutí časových milníků výběru lokality pro úložiště oproti schválené Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Takový posun při jednáních se starosty až dosud zásadně odmítala. Obce a spolky sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti ale kritizují, že k odkladu nemá dojít v případě prvního kroku – výběru preferovaných čtyř lokalit z dnešních devíti v červnu 2020. Více v tiskové zprávě.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  22. 12. 2019 - I v letošním roce jsme sledovali lokality, kde máme umístěné cache s ochranářským podtextem. Na třech lokalitách se projevují příznivé výsledky narušovaní povrchu geocachery a udržují se tak vhodné podmínky pro pískomilné rostliny a živočichy. Letos sledování zahrnulo i novou "kešku" v Pískovně Hroznějovice. Více o geocachingu v ochraně přírody se dozvíte na webu "Objevte svou pískovnu" nebo si přečtěte zprávu o vegetačním průzkumu.
  18. 12. 2019 - Calla vydává publikaci "Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině", která srozumitelnou formou seznamuje veřejnost s tématikou ohrožení a ochrany motýlů. Obsahuje i konkrétní návody, jak motýlům v našem okolí aktivně pomáhat. Novou publikaci mohou zájemci získat v kanceláři Cally nebo na akcích, které pořádáme, k dispozici je také verze v pdf. Další informace najdete i v aktuální tiskové zprávě nebo na webu "Příroda ve městě".
  13. 12. 2019 - Napínavé vyjednávání Evropské rady, které skončilo až po jedné hodině v noci z čtvrtka na pátek, skončilo dohodou 27 členských států EU na cíli dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Dohodu na tomto cíli nakonec podpořilo i Česko, které jí dosud blokovalo. Premiér Andrej Babiš stejným postupem vyhrožoval i tentokrát, nakonec však svůj postoj změnil. Jediný, kdo se k cíli nepřihlásil, je zatím Polsko. To se celou dobu pokoušelo vyjednávat posunutí cíle na rok 2070. Dohodu Evropské unie však nakonec nevetovalo a pro zatím získalo pouze výjimku, o které bude Evropská rada znovu jednat v červnu 2020. Jak dohodu hodnotí nevládní organizace se dozvíte z tiskové zprávy.
Platforma proti úložišti
  13. 12. 2019 - Slibované posílení práv obcí při výběru úložiště cestou nového zákona se nekoná. Ministerstvo průmyslu a obchodu neakceptovalo prakticky žádné připomínky obcí, které si samo vyžádalo a dál tak pracuje s naprosto nevyhovující podobou zákona o zapojení obcí do procesu výběru a výstavby úložiště radioaktivních odpadů. Reakci ministerstva obce sdružené v Platformě proti hlubinnému úložišti na svém členském shromáždění označily za arogantní. Pokud by pokračovalo ignorování oprávněných zájmů dotčených obcí při přípravě zákona, pak by obce musely zvážit, zda mají zapojením do poradního expertního panelu pro výběr lokalit vytvářet dojem otevřeného a férového postupu. Více v tiskové zprávě.
bagr
  12. 12. 2019 - V Pískovně Ledenice jsme letos doplnili "kaskádu" o třetí tůň. Vznikla na místě ruderalizované navážky a doplní dvě tůně z loňska, které zdárně slouží svému účelu. Letos se v nich rozmnožili čolci obecní a horští a spousta druhů vodního hmyzu. Zvětšená plocha písčin pak prospěje pískomilným organismům, např. samotářským včelám. Zájemci si mohou pročíst zprávy z biologických průzkumů zaměřených na vodní hmyz a obojživelníky a také suchozemský hmyz.
věž
  11. 12. 2019 - Ministerstvo průmyslu a obchodu dál připravuje obnovu neefektivní a špinavé těžby uranu na území České republiky. Státní podnik DIAMO požádal Ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumného území pro průzkum výhradního ložiska radioaktivních nerostů Brzkov za účelem přípravy otevírky tohoto ložiska. Žádost je v rozporu s vládní Surovinovou politikou a veřejný zájem na případné těžbě tak malého množství uranové rudy z tamního podzemí nemůže převýšit zájem obyvatel dotčených obcí na zdravé životní prostředí. Více v tiskové zprávě.
sova
  7. 12. 2019 - Na šumavském Zhůří snad nové rekreační objekty nevyrostou. Plzeňský krajský úřad totiž k záměru vydal nesouhlasné stanovisko v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Calla rozhodnutí úřadu vítá, protože se od počátku stavěla proti záměru výstavby v této cenné lokalitě. Důvody nesouhlasu před časem shrnuly nevládní organizace v tiskové zprávě, podrobnosti k procesu EIA najdete na webu.
  6. 12. 2019 - Do finále dospěl náš projekt na zmapování zajímavých geologických fenoménů v jihočeských pískovnách. Nejzajímavější výsledky projektu nyní najdete na webu Objevte svou pískovnu, kde jsou podrobněji popsány zejména pískovny Lžín a Ledenice. Navrch se pak dozvíte, jak se stát v pískovně prospektorem. Další informace najdou zájemci v aktuální tiskové zprávě.
  6. 12. 2019 - Klimatická koalice přijímá nabídku premiéra Andreje Babiše k diskusi o české klimatické politice. S premiérem a odpovědnými resortními ministry jsou její zástupkyně a zástupci připraveni jednat, cílem však musí být dostat českou ekonomiku a energetiku do souladu s Pařížskou dohodou o omezení emisí skleníkových plynů. Klimatická koalice při podrobnějším prostudování údajů prezentovaných vládou našla znepokojivé množství zavádějících a neúplných informací. Vytvořila proto alternativní prezentaci, která uvádí fakta o českém snižování emisí skleníkových plynů na pravou míru a představuje pravdivější obrázek skutečnosti. Více v tiskové zprávě.
  2. 12. 2019 - Zástupci České republiky v čele s předsedou vlády odjíždí na výroční konferenci OSN o změně klimatu COP25, která začne 2. prosince v Madridu a má hledat cesty k odvrácení klimatické krize, s prázdnýma rukama. Jak vyplynulo z tiskové konference premiéra Babiše, ministra průmyslu Havlíčka a ministra životního prostředí Brabce, středobodem vládní klimatické politiky má být stavba nových atomových reaktorů, bez nichž se prý nemůžeme zbavit uhelných elektráren. Pokud by to byla pravda, máme fatální problém. Více v tiskové zprávě.
  2. 12. 2019 - O krocích nutných k dosažení nízkouhlíkové ekonomiky a k odvrácení klimatického rozvratu ohrožujícího bezpečný život na Zemi budou politické špičky jednat na konferenci COP25, která se koná v Madridu ve dnech 2. - 13. prosince. Ve světle nových vědeckých poznatků o stavu klimatického systému prosazuje Evropský parlament navýšení cíle EU ve snižování emisí skleníkových plynů na minimálně 55 % do roku 2030 oproti r. 1990. Klimatická koalice proto vyzývá premiéra Babiše, aby toto úsilí neblokoval a společný ambiciózní cíl podpořil. Více v tiskové zprávě Klimatické koalice.


Kontakt:

Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, z.s.
Kancelář:
Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice
Tel.: 384 971 930
Fax: 384 971 939
E-mail: calla(zavinac)calla.cz
Internet: www.calla.cz

Poslední aktualizace: 18. 6. 2021
Váš prohlížeč: Secret

nahoru

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
www.fondnno.cz  a  www.eeagrants.cz
Fond NNO podporuje projekty "Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště" a "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody".

Fond pro NNO   NROS   Nadace Partnerství     Nadace Partnerství

Projekty Cally byly podpořeny Ministerstvem Životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

MŽP


Partnerské servery:
kalkulacka.zmenaklimatu.cz Econnect logo Atlas OZE logo EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Enviport logo JETE petice logo Energetika.cz Změna klimatu logo Via Iuris logo EKO poradenství logo Nazeleno.cz - úspory energie, izolace, zdravý životní styl, biopotraviny, ekologie ekobrana.cz - brána k ochraně životního prostředí na Jižní Moravě csve.cz www.res-league.eu www.solarniliga.cz Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Více jak 100 ekocenter na jednom místě.
Tato stránka je umístěna na serveru Econnectu
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz