Sdružení Calla
  Dnes je 27. února 2017  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík | Atlas OZE | Anglická vlajka

Nabídka přednášek a exkurzí

Nabídka exkurzí

Nabízíme Vám zorganizování exkurzí "na klíč" v Jihočeském kraji (po dohodě i jinde v ČR). Přesné podmínky a cena jsou odvislé od konkrétní dohody.


Pískovny za humny
Určeno pro 6.-9. ZŠ, SŠ, veřejnost
Délka trvání 120 až 180 min

Terénní exkurze zaměřená na problematiku pískoven. Těžbou písků a štěrkopísků narušená krajina na jedné straně a velmi zajímavé a pestré prostředí, které se stává útočištěm pro různé druhy rostlin a živočichů, na straně druhé. Porovnání různých způsobů obnovy pískoven, ve kterých byla těžba ukončena, různá stadia sukcese a její význam, rostliny a živočichové vázaní na pískovny. Doporučený termín konání je květen až červen. Exkurze budou po dohodě s vámi probíhat na pískovnách ve Vašem regionu, kde byla těžba již ukončena. V případě zájmu může být pro exkurzi zvolen také jiný typ těžebního prostoru, např. kamenolom, hliniště, těžené rašeliniště apod.
Kontakt: Jiří Řehounek, rehounekj(zavinac)seznam.cz, tel: 605 066 898.


Obnovitelné zdroje energie
Určeno pro veřejnost i školy
Dle potřeb objednávajícího sestavíme optimální program exkurze po jednotlivých konkrétních instalacích obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na Jihočeský kraj. Navštívit lze malé vodní elektrárny, výtopny na dřevní štěpku, bioplynové stanice, větrné elektrárny (mimo Jihočeský kraj), solární systémy pro ohřev na veřejných budovách či fotovoltaickou elektrárnu. V průběhu exkurze zajistíme i odborný výklad na jednotlivých zastávkách. Exkurze může být spojena s přednáškou "Zelená energie pro Českou republiku" (viz nabídka). Dopravu na exkurzi si zajišťuje objednávající sám. Cena dohodou.
Kontakt: Edvard Sequens, edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel. 384 971 930.

nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz