Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka
» Změna klimatu
» Obnovitelné zdroje energie »
» Obnovitelné zdroje energie »
» Těžba uranu » Jaderný odpad » Platforma proti úložišti » Temelín.cz
» Archiv »
» Archiv »

Těžba uranu


AKTUALITY

Hydrobariéra ve Stráži pod Ralskem
Hydrobariéra ve Stráži pod Ralskem

foto: archiv Calla

  11. 3. 2022 - Již více než 51 miliard korun stálo odstraňování škod po těžbě a zpracování uranu v České republice. Vyplývá to ze zprávy, se kterou se seznámila vláda 9. března. Ta zároveň rozhodla o uvolnění dalších nezbytných miliard na sanaci následků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem, která si až doposud vyžádala přes 34 miliard korun. Předpokládaná celková potřeba finančních prostředků pro další pětileté období 2023–2027 je v této oblasti vyčíslena na více než 8 miliard korun. Do roku 2037, do kdy zde mají sanační práce probíhat, ale přinejmenším třikrát tolik. Více v tiskové zprávě.

věž
  11. 12. 2019 - Ministerstvo průmyslu a obchodu dál připravuje obnovu neefektivní a špinavé těžby uranu na území České republiky. Státní podnik DIAMO požádal Ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumného území pro průzkum výhradního ložiska radioaktivních nerostů Brzkov za účelem přípravy otevírky tohoto ložiska. Žádost je v rozporu s vládní Surovinovou politikou a veřejný zájem na případné těžbě tak malého množství uranové rudy z tamního podzemí nemůže převýšit zájem obyvatel dotčených obcí na zdravé životní prostředí. Více v tiskové zprávě.

uran
  31. 1. 2019 - Přestože jsme za sanace škod po těžbě a zpracování uranu od roku 1989 zaplatili již 44,7 mld. Kč a účet na dalších 60 mld. Kč nás ještě čeká, chystá státní podnik DIAMO s posvěcením vlády kroky, které mohou vést k obnově těžby uranu v České republice. Vyplývá to ze zprávy Informace o postupu prací při vyhodnocování ložisek nerostných surovin, kterou projednala vláda. Zvlášť znepokojivá pak je snaha začít chránit ložisko Holičky na Liberecku, na němž lze uran těžit pouze environmentálně nepřijatelným rozpouštěním kyselinami v podzemí. Více informací v tiskové zprávě.

Těžba uranu
  3. 1. 2018 - Vláda premiéra Babiše na svém prvním letošním zasedání dostala pro informaci materiál připravený firmou DIAMO "Informace o průběhu dotěžení zásob uranu na ložisku Rožná". Předkládající Ministerstvo průmyslu a obchodu podle něj nadále počítá s přípravou otevření nového uranového dolu v Brzkově na Vysočině a dokonce nevylučuje možnost opětovně začít těžit uran v Rožné. Že to bude obnášet miliardové injekce ze strany daňových poplatníků naznačuje závěr dokumentu: "To však bude možné jen za účinné podpory státu při realizaci hornických projektů". Více v tiskové zprávě.

Rozinka
  11. 10. 2017 - Skutečným důsledkem schválení dnes vládou projednávaného materiálu "Zpráva o nutnosti zajištění ekonomických zájmů státu v oblasti využití kritických superstrategických surovin EU a některých dalších surovin" by bylo zachování tuzemského uranového průmyslu a to s významnou podporou státu. Navzdory faktu, že těžba uranu v České republice skončila a nastal čas úklidu škod ještě za desítky miliard korun. Namísto surovin pro 21. století se tak ve skutečnosti máme vracet k surovinám století minulého. Více v tiskové zprávě.

Těžba uranu
  15. 6. 2017 - Vláda schválením Surovinové politiky ČR znovu potvrdila zachování limitů těžby hnědého uhlí na velkolomu ČSA a celkový ústup od využívání hnědého uhlí jako hlavní energetické suroviny. Ministerstvo průmyslu, které koncepci připravilo, v reakci na dlouhodobě nízké ceny uranu na světových trzích opustilo plány na rychlou přípravu k otevření nového uranového dolu u Brzkova na Vysočině. V delším horizontu však o těžbě uranu stále uvažuje. Více v tiskové zprávě.

Uran
  28. 4. 2017 - Vyvezením posledního vozíku smolince z uranového dolu Rožná dnes finálně skončila těžba uranu v České republice. Těžba a upracování uranové rudy po sobě zanechaly škody velkého rozsahu, Česká republika byla nucena na jejich sanace od roku 1989 vynaložit již více než 40 miliard korun a další desítky miliard ještě vydá. Plány Ministerstva průmyslu na budoucí těžbu dalších ložisek, jak jsou obsaženy v návrhu Surovinové politiky ČR, by již jen z těchto důvodů měly být nadobro opuštěny. Více v tiskové zprávě.

Těžba uranu
  25. 1. 2017 - Lidé se mohou veřejně vyjadřovat (proces SEA) k návrhu nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. V ní hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu a otevřít tak dveře k nové těžbě dalších ložisek, v první řadě toho u Brzkova. Více v tiskové zprávě. Internetový formulář se vzorovou připomínkou.

Těžba uranu
  3. 1. 2017 - Ministr průmyslu Jan Mládek tvrdil, že zrušil plán převést těžbu uranu z Dolní Rožínky do Brzkova pro její neekonomičnost. Není to pravda a dále pokračuje schvalovací proces, který má umožnit státu vytěžit toto nevelké ložisko uranu na Českomoravské vysočině [v příloze]. Obyvatele a představitele obcí Brzkova, Věžnice, Přibyslavi či Polné, kteří by byli možnou těžbou a dopravou uranové rudy nejvíce zasaženi a kteří s tímto záměrem ostře nesouhlasí, tak letos čeká náročný rok, ve kterém budou muset uhájit veřejný zájem na zachování zdravého prostředí pro život. Více v tiskové zprávě.

Rožínka
  20. 11. 2016 - Calla připravila pracovní seminář "Německé zkušenosti se socio-ekonomickou transformací regionu po ukončení těžby uranu", který se uskutečnil 8. listopadu 2016 od 17,00 hodin v podkrovním sále Městského muzea v Bystřici nad Pernštejnem. Právě v regionu Bystřicka nyní dochází k zásadním proměnám, které přináší konec těžby a zpracování uranu státním podnikem DIAMO. Prezentace a další informace k semináři.

Rožínka
  17. 5. 2016 - Vládní podpora místo do nové těžby uranu musí směřovat do proměny dlouholetou těžbou poznamenaného regionu na Bystřicku - nových pracovních příležitostí, zkvalitnění dopravní obslužnosti a do vyčištění následků po těžbě a zpracování uranu. Zvláště velkým a nákladným problémem bude sanace dvou odkališť KI a KII, v nichž na ploše větší než 90 ha leží 15,5 milionu tun radioaktivního rmutu. Konkrétní plán na jejich zabezpečení však zatím předložen nebyl. Více v tiskové zprávě.

Na pomezí samoty
  18. 4. 2016 - Jako doprovodný program výstavy "Na pomezí samoty" proběhla 14. dubna v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě diskuse o uranových dolech na Vysočině. Vedle Edvarda Sequense z Cally přijeli besedovat Lucie Drahošová Stráská ze spolku Naše budoucnost bez uranu a starosta obce Brzkova Aleš Bořil.

Těžba uranu
  15. 12. 2015 - Návrh nové surovinové politiky České republiky, kterou připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu, hodlá podstatným způsobem proměnit polistopadový kurz v postupném utlumování problematické těžby uranu. Považuje za žádoucí začít chystat otevření nového dolu pro těžbu nepodstatných zásob uranu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice. S přípravou těžby na této lokalitě zásadně nesouhlasí starostové, obyvatelé dotčených obcí i ekologická sdružení. Více v tiskové zprávě.

Uran
  9. 11. 2015 - Seminář "Diagnóza: Uranové sny a noční můry" pořádaný 4. listopadu v pražské Barevné kavárně Centrem pro dopravu a energetiku a Callou přiblížil následky těžby uranu pro zdraví pracovníků dolů i místních obyvatel v Namibii i v České republice, zvláště pak v Libereckém kraji, kde za sanace krajiny po těžbě platí stát desítky miliard korun. Rozebral také problematické otázky plánů na novou těžbu uranu u nás. Odkazy na prezentace Bertschen Kohrs, předsedkyně EarthLife, Josefa Jadrného, náměstka libereckého hejtmana a odborných konzultantů Miroslava Šuty a Edvarda Sequense a fotografie ze semináře najdete zde.

Těžba uranu a zdroví
  26. 8. 2015 - Calla vydala informační list Dopady těžby a zpracování uranu na lidské zdraví. Jedním z argumentů pro rozhodnutí začít chystat nový uranový důl u Brzkova bylo zachování pracovních míst ve státním podniku DIAMO a nová pracovní místa v okolí dolu. Mince má i druhou stranu - v letech 1991 až 2009 bylo v ČR ohlášeno 1 038 případů profesních nádorových onemocnění, převažoval zhoubný nádor průdušek a plic, přičemž 77 % postižených pracovalo při těžbě nebo úpravě uranové rudy. Více v tiskové zprávě anebo v infolistu.

věž
  7. 4. 2015 - Ministr životního prostředí Richard Brabec definitivně zamítl odvolání firmy Urania Mining, která chtěla zkoumat zásoby uranu v oblasti Osečná - Kotel na Liberecku a potvrdil tak předchozí rozhodnutí svého úřadu, který žádost o průzkumné území zamítl. Jedním z hlavních důvodů zamítnutí byl rozpor se státní surovinovou politikou České republiky. Paradoxně však vláda v prosinci 2014 rozhodla o přípravě nového uranového dolu u obce Brzkov na Vysočině. O dvojím metru více v tiskové zprávě.

Těžba uranu
  22. 12. 2014 - Vláda se poprvé od roku 1989 rozhodla zcela zásadně změnit kurz v oblasti těžby a zpracování uranu. Přijala plán ministra průmyslu Mládka na zahájení schvalovacího procesu, na jehož konci má být nový uranový důl mezi Brzkovem a Věžnicí na Českomoravské vrchovině. Bez toho, aby byla schválena nová surovinová politika státu – platná počítá s postupným útlumem těžby uranové rudy a sanací nemalých následků té minulé. Více v tiskové zprávě.

uran
  16. 12. 2014 - Vláda v pondělí 15. prosince projednávání návrhu na přípravu nového uranového dolu přerušila do 22. 12. Starostové nejbližších sídel - Přibyslavi, Polné, Brzkova a Věžnice vydali své prohlášení, kde s těžbou zásadně nesouhlasí.

Uran
  12. 12. 2014 - Vláda 15. 12. rozhodne o plánu ministra Mládka na přípravu stavby nového uranového dolu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice na Českomoravské vrchovině. Důl by se měl začít budovat v roce 2019 a uran se má těžit od roku 2022. Rozhodnutí, které poprvé od roku 1989 otočí kormidlem v přístupu státu k těžbě uranu má padnout na základě chybných argumentů. Více se o nich dočtete v tiskové zprávě Cally a spolku Nechceme úložiště Kraví hora.

Nedej se
  24. 11. 2014 - Aktivity Cally týkající se hrozby nového uranového dolu na Vysočině, zejména vernisáž výstavy Tváře uranu v Polné můžete vidět v díle Občanských novin nazvaném Obavy ze zářných zítřků. Předcházel mu pořad Zářivá budoucnost v cyklu Nedej se plus, který se věnuje snaze prosazovat jádernou energetiku v České republice bez ohledu na následky. Najdete v něm záběry z besedy o jaderném závodě v Bystřici nad Pernštejnem, kterou jsme spolupořádali.

věž
  11. 11. 2014 - Ministerstvo průmyslu navrhne vládě, aby státní podnik DIAMO mohl začít připravovat těžbu na ložisku Brzkov a Horní Věžnice. Nový uranový důl by se tak mezi Polnou a Přibyslaví na Českomoravské vrchovině měl začít hloubit již v roce 2019. Návrh ministra Mládka se rozhodně nelíbí obyvatelům dotčeným obcím, ale i Calle. Proč najdete v tiskové zprávě.

Uran
 

2. 11. 2014 - Od 24. září do 31. října 2014 jsme nabídli výstavu fotografií Václava Vašků "Tváře uranu" v průchodu Knihkupectví Kuba a Pařízek v Polné. Výstava upozornila na dopady těžby uranu na životní prostředí a zdraví lidí žijících v jejím okolí v období, kdy se uvažuje o novém uranovém dole v Brzkově. Společně s Callou a Knihkupectvím Kuba a Pařízek pořádal brzkovský spolek Naše budoucnost bez uranu. Více v tiskové zprávě k výstavě.


STOP těžbě
  10. 9. 2014 - Pochodu proti možné těžbě uranu u Brzkova na Českomoravské vysočině, který se konal v neděli 7. září 2014, se zúčastnili i zástupci Cally. Na 200 lidí vyjádřilo svůj jasný názor na vládní plány. Akci uspořádaly spolek Naše budoucnost bez uranu, z.s. a obec Brzkov. Prohlédněte si fotogalerii z akce.

Těžba uranu
  4. 8. 2014 - Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky. Objevuje se v ní zcela nový záměr – plocha pro těžbu uranu jižně od Přibyslavi. Pokud by v této podobě byla přijata, Kraj Vysočina by musel ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ve svém územním plánu počítat s otevřením nového uranového dolu u Brzkova. Co proti nápadu mají Naše budoucnost bez uranu, z.s. a Calla se dozvíte v tiskové zprávě.

Uran
  1. 7. 2014 - Calla a spolek Naše budoucnost bez uranu ve spolupráci s obcí Brzkov připravili 27. června od 18 hodin v kulturním domě v Brzkově besedu "Těžba uranu na Vysočině?". Debata byla o řadě aspektů, které přináší plány na otevírání nového uranového dolu nedaleko Polné u Jihlavy. Přišlo na 120 místních obyvatel.

plakát
  31. 5. 2014 - Ministerstvo průmyslu uvažuje o otevření nového uranového dolu na Českomoravské vrchovině u Brzkova a Polné. Proto Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, Strana zelených Vysočina a Antikvariát Jihlava uspořádaly 27. května v Jihlavě besedu "Těžba uranu na Vysočině?". Co všechno souvisí s těžbou uranu? Jak se případně místní obyvatelé mohou bránit? O problematice dopadů na životní prostředí i o možnostech místních obyvatel se bránit přijeli besedovat Josef Jadrný z Našeho Podještědí a Hana Gabrielová za Callu. Můžete si stáhnout prezentace z besedy.

těžba uranu
  16. 1. 2014 - Miloš Zeman navrhl obnovit těžbu uranu v Jáchymově. Použil nesmyslné tvrzení o desetinásobné ceně uranu oproti roku 2000, ale ignoroval i miliardové investic, které by do těžby musel vložit stát, ačkoliv musí hradit ještě desítky miliard korun na sanace škod za těžbu uranu v minulosti. Nepřekvapí "opomenutí" vážných dopadů na životní prostředí, které s sebou uranový průmysl nese. Více v tiskové zprávě.

Rozinka
  15. 8. 2013 - Vláda odložila projednávání surovinové politiky do konce letošního roku. Projednávání krajně problematického materiálu, který ovlivní podobu českého těžebního průmyslu na desítky let i životy stovek tisíců lidí, tak bude obnoveno až po řádných volbách. Rusnokovi ministři se nakonec návrhem vůbec nezabývali. Neschválili tedy hlavní cíle surovinové politiky, jak původně navrhoval ministr průmyslu Cienciala. Ekologické organizace, které návrh pocházející ještě z dílny ministra Martina Kuby dlouhodobě kritizují, rozhodnutí vlády přivítaly. Více zde.

věž
  13. 8. 2013 - Vláda bude projednávat novou surovinovou politiku. Podle návrhu usnesení připraveného ministrem průmyslu Ciencalou má vzít kabinet materiál nejen na vědomí, ale navíc závazně schválit jeho hlavní cíle. Ekologické organizace naléhavě žádají premiéra Rusnoka i jeho ministry, aby takto zásadní rozhodnutí přenechali až vládě vzešlé z řádných voleb. Současně upozorňují, že rok starý návrh pocházející z dílny ministra Kuby, který odmítla i Nečasova vláda, obsahuje řadu plánů nebezpečných pro zdraví občanů, pro jejich peněženky i pro českou krajinu. Více zde.

Věž
  18. 11. 2012 - Ministerstvo životního prostředí zamítlo žádost firmy Urania Mining o stanovení průzkumného území na vyhledávání uranu v oblasti Ploužnice na Liberecku. Sdružení Calla, jako účastník řízení, toto odmítnutí pro rizika, které by přinesla budoucí těžba, požadovalo rovněž. Více v tiskové zprávě..

těžba uranu
  19. 7. 2012 - Ministr průmyslu Kuba s odvoláním na chystanou státní energetickou koncepci předkládá vládě návrh na posouzení možnosti zahájení nové těžby na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice v blízkosti Polné na Jihlavsku. Uvažováno je také nové chemické loužení uranu na Liberecku. Technologická agentura ČR již vyhlásila veřejnou zakázku za 6,7 milionu korun, která má zhodnotit možnosti takové těžby. Sdružení Calla upozorňuje na vysoká environmentální rizika plánů ministerstva průmyslu zejména v oblasti podzemních zásob pitné vody a rovněž na vyvolanou potřebu mnohamiliardových investic ze státního rozpočtu na otevření dolů, technologii chemické těžby a rovněž rekonstrukci odkaliště K2 v Dolní Rožínce. Více v tiskové zprávě.

hydrobariéra
  12. 1. 2012 -Vláda potvrdila, že během následujících třiceti let uhradí 31,3 miliardy korun na odstranění následků po chemické těžbě uranu v oblasti Stráže pod Ralskem. Další desítky miliard pak bude nutné investovat do vyčištění ostatních lokalit. Splácet dluhy za drancování uranu tak budeme ještě desítky let. Ale ani dnes není známa technologie těžby uranu, která by neohrožovala životní prostředí a zdraví obyvatel. Proto jsou plány na otevírání nových uranových dolů v České republice velmi problematické. Více v tiskové zprávě.

Tváře uranu
  4. 10. - 4. 11. 2011 - Výstava fotografií Václava Vašků "Tváře uranu" pokračovala ve svém putování. Umístěna byla ve Městě Ralsko v Místním centru pro setkávání a pořádání kulturních vzdělávacích a sociálních programů v Ralsku.

pozvanka liberec
  28. 1. 2011 - Calla vydala brožuru "Jaderná energetika: jen problémy a žádné řešení", která se dívá kriticky na možnosti jaderné energetiky zajistit naše energetické potřeby, posílit energetickou bezpečnost nebo předejít problému globální změny klimatu. Vyvrací hlavní argumenty propagátorů stavby atomových reaktorů o čistotě, bezpečnosti nebo ekonomické výhodnosti těchto zdrojů. Publikaci si můžete stáhnout (PDF, 2,9 MB) nebo Vám ji můžeme poslat poštou.

pozvanka liberec
  8. 11. 2010 - výstava Tváře uranu v Krajské knihovně v Liberci. Vernisáž se uskutečnila za účasti autora výstavy, nového primátora Statutárního města Liberec a zastupitelů města. Videoklip o výstavě Tváře uranu, který vznikl dne 1.12. na vernisáži v liberecké knihovně.

zakaz vstupu
 

29. 12. 2009 - Vláda konstatovala kritickou finanční situaci státního podniku DIAMO v oblasti zahlazování následků po těžbě a zpracování uranu a dalších ekologických škod. I přes přidanou 1 miliardu na rok 2010 stále schází 400 milionů korun. To mj. povede v Mydlovarech k přerušení rekultivace odkaliště K I, rekultivace odkaliště K III – Olešník včetně sanace podzemních vod či k zastavení likvidace objektů bývalé chemické úpravny. 150 milionů korun schází na sanační práce ve Stráži pod Ralskem, 30 milionů na sanaci odkaliště K1 v Rožné atd. Více v tiskové zprávě Cally a Jihočeských matek.


pozvánka na seminář
 

27. 11. 2008 - Odborný seminář "Těžba uranu v souvislostech" uspořádala Calla 20. listopadu v Liberci ve spolupráci se sdružením Naše Podještědí. Týkal se problematiky případné obnovy těžby uranu na území ČR. Více v tiskové zprávě. Příspěvky a sborník ke stažení zde.


Mezinárodní den proti uranu, plakát
 

25. 9. 2008 - Dne 20. září se od 10 hod uskutečnilo shromáždění u příležitosti "Mezinárodního dne proti uranu" ("Uranium Action Day") v obci Kotel u Osečné. Již počtvrté se sjeli odpůrci těžby uranu v Podještědí pod rozložitou tisíciletou lípou, aby znovu deklarovali své zásadní "NE"  zničení krajiny Karoliny Světlé. Více o Uranium action day zde. Více také v tiskové zprávě

25. 9. 2008 - Cena uranu na světových trzích klesá. Uran se tento týden poprvé od dubna prodával za méně než 100 dolarů za libru kvůli slabší spekulativní poptávce. Klesla tak již o zhruba třetinu z rekordního maxima 136 dolarů z konce června. Analytici očekávají, že pokles bude i nadále pokračovat. Více zde.

10. 6. 2008 - Dne 7.6. se Sdružení Calla spolu s tří stovkou účastníků zúčastnilo akce "Voda nad uran" proti těžbě uranu v Podještědí. Po proslovech zástupců místních samospráv a hostů (sdružení Calla a místopředsedkyně Strany zelených Dana Kuchtová) byl na akci symbolicky spálen horní zákon a poté demonstrativně pokořen i model těžební věže. Méně » Více »

Protestující lidé se tak snaží upozornit na to, že oblast, kterou úřady ochránily kvůli těžbě uranu, je cenná i díky obrovským zásobám pitné vody. Ta je případnou těžbou ohrožena. "Pod námi leží tři miliardy kubíků vody a ta je pro nás důležitější než uran," zdůraznil Josef Jadrný z občanského sdružení Naše Podještědí. Obyvatelé Podještědí se také obávají o přírodu nebo své vlastní domy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu stejně jako Státní podnik Diamo tvrdí, že zahájení těžby je jen otázkou času. V oblasti Stráže pod Ralskem se počítá s obnovením těžby do 20 let, pak by měla na řadu přijít i Osečná - Kotel. V lokalitě se údajně nachází až 20 tisíc tun uranové rudy, o kterou je se stoupající cenou na světovém trhu v poslední době stále větší zájem. Ministerstvo životního prostředí na konci dubna vyhlásilo chráněné ložiskové území Osečná-Kotel navzdory obcím a ekologům, kteří neměli neměli možnost do řízení jakkoli zasahovat.

Pro obce Český Dub, Osečná, Světlá pod Ještědem a Janův Důl to navíc prakticky znamená stavební uzávěru. Obce se proto od začátku proti záměru brání, neboť se obávají jeho dopadu na  rozvoj regionu, který je oblíbeným cílem turistů. Sdružení Naše Podještědí si klade za cíl odvrátit připravovanou těžbu uranu v Podještědí. Více informací o jeho aktivitách, spolu s fotogalerií akcí najdete na: www.nasepodjestedi.cz

"Území jsou plošně analogická s již zamítnutými, pouze tvarově nepatrně změněná," uvedl Jakub Kašpar z ministerského odboru vnějších vztahů. V únoru pak zástupci společnosti přesvědčovali zástupce města i obyvatele Přibyslavi a okolních obcí, aby podpořili jejich snahu o otevření starého ložiska uranové rudy v Brzkově či nová ložiska v přilehlých lokalitách. Ve Věžnici se firma v tomto roce objevila už několikrát. "Udělali veřejnou besedu, navštěvovali lidi i doma," popsal starosta Josef Málek. Obyvatelům byl představen způsob těžby a nabídnuta finanční kompenzace za povolení k průzkumu, který je nezbytný k zahájení těžby. Australané podali žádosti o stanovení průzkumného území i pro oblast Stráže pod Ralskem.

Proti vyhlášení chráněného ložiskového území lokality Kotel-Osečná a možné budoucí těžbě uranu  protestují obyvatelé obce Kotel a okolí. Obávají se snížení hodnoty majetků, ohrožení zdrojů podzemních vod a snížení turistického ruchu v této oblasti. Obce se mohou k žádosti Diama o vyhlášení chráněného ložiskového území (CHLÚ) vyjádřit, ale nejsou účastníky správního řízení.

Zastupitelstvo blízkého Českého Dubu nesouhlasí s těžbou uranu na svém území především z ekologických důvodů a odmítá přijmout jakýkoliv akt orgánu veřejné správy, který by mohl v budoucnu takovou těžbu umožnit. Ze stanovení CHLÚ nutně nevyplývá, že k těžbě dojde, ale na druhou stranu je jakákoliv budoucí těžba bez stanovení CHLÚ nemožná.

O povolení průzkumu okolí Polné, Brzkova, Věžničky a Jamného žádala česká firma Timex Zdice která u nás zastupuje australskou společnost Uran Limited.

Naše sdružení k výše uvedeným řízením podalo připomínky, které se opírají o následující skutečnosti:

- Těžba uranu představuje nevratný zásah do přírodních ekosystémů, je spojena s produkcí vysokého objemu radioaktivních a dalších toxických odpadů, jejichž konečná likvidace se promítne do životů současných obyvatel i několika dalších generací. S odstupem času může být velice problematické stanovit faktickou odpovědnost za likvidaci souvisejících vedlejších produktů (radioaktivních odpadů) a dalších dopadů této těžby.

- V lokalitě Dolní Rožínka u Žďáru nad Sázavou zatěžuje životní prostředí 138 ha odkališť obsahujících přes 21 miliónů m3 radioaktivních a toxických kalů a zejména pak 661 tisíc m2 odvalů po těžbě uvolňujících radon. Obvyklý následek vdechování radonu je rakovina plic a další vznik zhoubných nádorů, který se může projevit i po desítkách let.

- V současné době je na území České republiky evidováno 3 768 starých zátěží uranového průmyslu, které je nutno sledovat a pravidelně kontrolovat. Celková výše nákladů, které bude třeba vynaložit na sanace lokalit zasažených těžbou uranu je 53 miliard a to až do roku 2040 a to především ze státních (veřejných) zdrojů. Až sanace těžby uranu ekonomicky zřetelně vyčíslují vlastní dopad těžby na životní prostředí.

- Příklady negativního dopadu na obyvatele v okolí těžby uranu najdeme u nás v dnes již sanovaných lokalitách v okolí Mydlovar, Stráže pod Ralskem, na Příbramsku nebo v lokalitě Jáchymov.

- Případná těžba uranu po přehodnocení uranových zásob by byla v rozporu se surovinovou politikou státu v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů. I přes prodloužení těžby uranu v lokalitě Dolní Rožínka mluví nezměněná politika státu o ukončení dobývání uranu na území ČR.

URAN - BUDE SE U NÁS ZNOVU TĚŽIT?

URAN - bude se u nás znovu těžit?

Autoři: Michal Bernard, Hana Gabrielová, Jaroslav Klusák, Karel Polanecký, Dalibor Stráský, Václav Vašků
Vydala Calla, květen 2008

Ojedinělá brožura formátu A5 s barevnými fotografiemi fotografa Václava Vašků o historii, enviromentálních dopadech i současné situaci těžby uranu v České republice. Právnická část spolu s přehledem doporučené literatury a kontakty je určena obyvatelům lokalit ohrožených těžbou uranu. Za podporu vydání brožurky děkujeme Nadaci Partnerství.

Brožuru si stáhněte zde (pdf, 963 kB) nebo Vám ji můžeme poslat za úhradu poštovného a balného ve výši 20 Kč.

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ DŮSLEDKY TĚŽBY URANU V ČESKÉ REPUBLICE - studie

http://jihoceskematky.cz/clanek.php?id=76
Tato studie také zde ke stažení (pdf, 784 kB)

ODKAZY

Těžba uranu chemickým loužením - Stráž pod Ralskem
Těžba uranu chemickým loužením - Stráž pod Ralskem

foto: archiv Calla

Spolek "Naše budoucnost bez uranu" vznikl aby zabránil otevření nového uranového dolu u Brzkova
http://www.stoptezbe.cz

Světový informační servis o energetice a uranu
http://www.wise-uranium.org

Také chcete čistou energetiku bez atomových reaktorů? Pak nás můžete podpořit jednorázovým finančním darem i trvalým příkazem.
Číslo našeho konta: 3202800544 / 0600 u MONETA Money bank, České Budějovice, variabilní symbol: 444. Děkujeme!

Realizace těchto aktivit je možná díky laskavé podpoře Nadace Partnerství
Nadace Partnerství

nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz