Sdružení Calla
  Dnes je 26. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ochrana přírody a krajiny

Aktuality:

  19. 9. 2023 - Spolky Calla a Lipensko pro život poslaly připomínky k novému rekreačnímu satelitu v Kovářově u Lipna, jehož investor předložil v rámci procesu EIA přepracovanou dokumentaci. Změny jsou však stále jen kosmetické. Nová varianta úplně ignoruje požadavek krajského úřadu na redukci záměru, která by alespoň zmírnila negativní vliv záměru na ohrožené druhy, krajinný ráz, místní obyvatele nebo kvalitu vody v Lipně. Spolky navrhují záměr zamítnout.
  17. 9. 2023 - Calla a ZŠ Ledenice uspořádaly exkurzi "Příroda v Pískovně Ledenice". Exkurze byla zaměřená zejména na hmyz a ptáky a její součástí byl také odchyt a kroužkování ptáků. Lektorovali Petr Veselý, Tomáš Ditrich, Helena Jaloševská a Jiří Řehounek.
  14. 9. 2023 - Projekt na ochranu Pískovny Ledenice letos probíhá ve spolupráci Cally se ZŠ Ledenice. Po biologickém průzkumu a projektovém dnu, na němž ledeničtí žáci pomohli i s praktickou ochranou pískovny, chystáme také exkurzi "Příroda v Pískovně Ledenice", která proběhne v neděli 17. září. Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy.
  4. 9. 2023 - Pětasedmdesát účastníků přilákal odborný seminář "Jak založit květnatý trávník", který uspořádala Calla a Přírodovědecká fakulta JU. Součástí semináře byla také praktická ukázka čtyř strojů na kartáčování osiva z druhově bohatých luk.
  28. 8. 2023 - Spolky Calla, Lipensko pro život a Šumava Ne Na Prodej upozornily, že aktuální statistiky o výstavbě rodinného bydlení na Lipensku jsou jen zástěrkou pro developerské projekty nových rekreačních satelitů. Domnívají se, že novou zástavbu na Lipensku je třeba výrazně přibrzdit, jinak poškodí zdejší přírodu i kvalitu vody v Lipně. Více se dočtete v tiskové zprávě.
  27. 8. 2023 - Proces EIA na pokračování těžby vltavínů u Ločenic, který aktivně připomínkují místní i spolky NATURA Nesměň a Calla, bude pokračovat sepsáním dokumentace. Calla se kromě řady konkrétních připomínek ohrazuje proti podivné představě, že ložiska vltavínů nejlépe ochráníme jejich vytěžením. Na webu lze najít podrobné informace k procesu EIA.
  25. 8. 2023 - Monitoring kvetoucích trávníků a květnatých pásů se nezastavil ani v létě. Opět se ukazuje, že kvetoucí byliny jsou pro hmyz životně důležité a přitahují do města i ohrožené druhy. Extrémní červencové počasí se na městských trávnících projevilo, naštěstí však magistrát pozastavil jejich sečení. K tématu si můžete pustit reportáž České televize.
  7. 8. 2023 - Krajský úřad ukončil ve zjišťovacím řízení proces EIA na záměr LAKE RESORT LIPNO, který vzniká na místě, kde už rekreační areál existuje, byť o něco navyšuje jeho kapacitu. Projekt aktivně připomínkovaly také jihočeské spolky. Mnohé připomínky týkající se např. zeleně nebo čištění odpadních vod byly vzaty v úvahu nebo budou předmětem dalšího jednání.
  29. 6. 2023 - V neděli 25. června měl premiéru nový díl Nedej se pod názvem "Novohradská tragikomedie", v němž najdete i vyjádření Cally. Slovy tvůrců: "Jiřickou nádrž v Novohradských horách někteří vědci přirovnávají k šumavskému jezeru Laka a to jak biologickou hodnotou, tak ekologickou významností. Úroveň její ochrany tomu ale neodpovídá. Naopak je zde provozován komerční rybolov, který může být pro tento jedinečný horský ekosystém zcela zničující. Podnikání na Jiřické nádrži navíc přichází do konfliktu i s jejími návštěvníky."
  16. 6. 2023 - V Českých Budějovicích se objevil kriticky ohrožený čmelák klamavý, který potřebuje větší plochy bobovitých rostlin. Po rychlé domluvě přírodovědců s magistrátem a firmou pečující o trávníky byly upraveny plány mozaikově sečených trávníků tak, aby čmeláci nepřišli o pastvu. Více informace najdete v tiskové zprávě, o českobudějovických kvetoucích trávnících také na Facebooku.
  16. 6. 2023 - V polovině června proběhl ve spolupráci se ZŠ Ledenice projektový den v ledenické pískovně. Ledeničtí šesťáci pomáhali s ochranou písčin vytrháváním náletových dřevin a potom si mohli vyzkoušet odchyt vodních i suchozemských živočichů s pomocí sítěk a jejich určování. Více informací o projektu se dozvíte z tiskové zprávy.
  1. 6. 2023 - Calla připravila ve spolupráci se ZŠ Ledenice projekt v ledenické pískovně. Jeho součástí bude mimo jiné projektový den pro žáky místní školy, kteří pomohou s péčí o vzácná stanoviště a vyzkouší si také chytání a určování různých živočichů, nebo exkurze pro veřejnost. Další informace najdete v aktuální tiskové zprávě nebo na webu "Objevte svou pískovnu".
  17. 5. 2023 - Nový rekreační satelit v Mokré na Lipensku (součást Černé v Pošumaví) čelí dalšímu problému. Krajský úřad zrušil pro nezákonnost a nepřezkoumatelnost tzv. regulační plán Mokré, což investorovi komplikuje situaci. Projekt také míří do celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy.
  16. 5. 2023 - Květnový Zelený úterek se jmenoval "Hotely pro včely" a proběhl 16. května. Naše pozvání přijal Jan Erhart z Biologického centra AV ČR, který povídal o tzv. hmyzích hotelech a jejich významu pro samotářské včely a jiný hmyz. Účastníci se také dozvěděli, jak hmyzí hotel správně postavit.
  13. 5. 2023 - Přírodovědná vycházka "Výprava k mokřadu u Vidova" proběhla v sobotu 13. května. Vycházkou rovázeli botanik Martin Lepší, ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky byla ukázka odchytu a kroužkování ptactva, při němž se největší pozornosti účastníků těšili žluva, kukačka a kulík.
  11. 5. 2023 - I letos se chystají mozaikové a extenzivní seče českobudějovických trávníků, o kterých si můžete dozvědět více v aktuální tiskové zprávě, průběžně pak i na Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB. K tématu si můžete také přečíst text "Nejčastější námitky ke kvetoucím trávníkům ve městech (a jak jim čelit)".
  24. 4. 2023 - Aktuální díl pořadu "Nedej se" nese název "Země halám zaslíbená?" a hledá odpověď na otázku, zda chráníme dostatečně zemědělskou půdu před zástavbou. Mimo jiné se věnuje i situaci s úbytkem kvalitní zemědělské půdy kolem jihočeské dálnice D3.
  31. 3. 2023 - První přírodovědná vycházka roku 2023 se jmenovala "Soví houkání na Čtyráku". Tajemným světem sov nás provedli ornitolog Petr Veselý, ale také Olga Růžičková, Martina Němcová a puštík Bíba ze záchranné stanice Třeboň. Pokusili jsme se přilákat volně žijící sovy, což se zřejmě vzhledem k silnému lijáku na počátku akce nepodařilo. I přes nepřízeň počasí však účastníci svého času nelitovali.
  21. 3. 2023 - Březnový Zelený úterek se jmenoval "Katastrofa pro les?". Naším hostem byl Vojtěch Čada z Fakulty lesnické a dřevařské ČZU, jehož zajímá, jak se lesy vyrovnávají s požáry, vichřicemi nebo kůrovci. Jde o katastrofy pro les, nebo jen pro lidi? Odpovědi se dočkali účastníci v klubu Horká vana.
  20. 3. 2023 - Obec Doubravice ve spolupráci se spolkem Filipovec uspořádala 20. 3. 2023 přednášku a diskusní podvečer "V čem jsou kvetoucí trávníky přínosem?" s Jiřím Řehounkem z Cally. Akce proběhla v zaplněném kulturním sále restaurace Filipovec v obci Doubravice.
  27. 2. 2023 - Plánům na další sjezdovky a zástavbu na Lipensku se věnuje aktuální díl pořadu "Nedej se!", který dostal název "Vypůjčená krajina". Mapuje především názory spolků, místních občanů a odborníků, kteří s dalšími rozvojovými projekty nesouhlasí a obávají se i dalšího zhoršení kvality vody v Lipně. Oslovení politici a developeři se s televizním štábem bavit odmítli.
  22. 2. 2023 - Krajský úřad rozhodl, že záměr "ZTV Mokrá" může mít významný vliv na životní prostředí a projde celým procesem EIA. Investor musí vypracovat variantní řešení s nižší kapacitou, vyhodnotit vliv na přírodu a krajinu nebo prověřit čištění odpadních vod. Záměr má být posouzen jako celek, včetně výstavby a provozu 71 nových domů, bez nichž ZTV (základní technická vybavenost) pochopitelně nedává smysl. Calla a další spolky se procesu EIA aktivně účastní. Více na portálu CENIA.
  15. 2. 2023 - Calla poslala připomínky k dalšímu rekreačnímu satelitu na Lipensku, který se tváří jako jedenasedmdesáti domů pro rodinné bydlení. Tento by měl podle představ investora vyrůst u osady Mokrá, která patří pod Černou v Pošumaví. V procesu EIA se navíc posuzuje jen tzv. ZTV (základní technická vybavenost), nikoli výstavba domů. Calla navrhla posuzovat celý záměr dohromady a vznesla k němu řadu výhrad. Více zjistíte na portálu CENIA.
  7. 2. 2023 - Křest knihy "Politika lesa" proběhl v úterý 7. února pod záštitou Cally v klubu Horká vana. Součástí křtu byla také beseda s autorem knihy, lingvistou Michalem Hořejším, který ukázal vztah mezi "šumavským kůrovcem", požárem v Českém Švýcarsku i dalšími tématy a některými českými politiky.
  17. 1. 2023 - První letošní beseda z cyklu Zelených úterků nesla název "Voda ztracená a vrácená". Povídat o obnově šumavských mokřadů, potoků a rašelinišť přijela Iva Bufková ze Správy Národního parku Šumava. Závěrečná diskuse tentokrát nebrala konce.
  12. 1. 2023 - Uplynul rok od chvíle, kdy vláda Petra Fialy získala se svým programovým prohlášením důvěru Poslanecké sněmovny. Experti a expertky Hnutí DUHA a dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh vyhodnotili, jak vláda první rok plnila body ke zlepšování kvality ovzduší, péči o půdu, zemědělství, ochraně klimatu a modernizaci energetiky. Podrobné hodnocení výsledků je v tiskové zprávě.
  21. 12. 2022 - Šestým rokem letos pokračoval monitoring tzv. květnatých pásů v parku Stromovka a českobudějovickém vědeckém kampusu. Sledovanými skupinami jsou denní motýli a blanokřídlí, na nichž se krásně ukazuje, jak důležité jsou kvetoucí plochy pro opylovače a další hmyz. Koho zajímají podrobné výsledky letošního monitoringu i porovnání s minulými sezónami, může si stáhnout závěrečnou zprávu o denních motýlech a závěrečnou zprávu o žahadlových blanokřídlých.
  20. 12. 2022 - Zima je obdobím zpracování výsledků z monitoringu extenzivně sečených trávníků a květnatých pásů v Českých Budějovicích. I letos se podařilo provést průzkumy zaměřené na botaniku a entomologii, které Calla koordinuje. Více se dozvíte z tiskové zprávy, aktuální novinky najdete na Facebooku Rozkvetlé trávníky v ČB. Ke stažení je také Zpráva o botanickém a vegetačním průzkumu a Zpráva o entomologickém monitoringu.
  17. 12. 2022 - Poslední přírodovědná vycházka v roce 2022 se jmenovala "Za přírodou a historií podél Malše" a proběhla v sobotu 17. prosince. S historikem Václavem Kabíčkem a ornitologem Petrem Veselým jsme se prošli zasněženými Českými Budějovicemi a mluvili hlavně o historii, architektuře a městském ptactvu.
  12. 12. 2022 - Podali jsme připomínky k Oznámení záměru vystavět apartmánové ubytování o kapacitě takřka 200 ubytovaných v Černém Údolí v Novohradských horách. Kromě toho, že podobný ubytovací areál nemá co dělat v Přírodním praku Novohradské hory a je v rozporu s krajem schválenou Územní studií krajiny Jihočeského kraje, má projekt vážné nedostatky i co se týká možných dopadů na chráněné druhy ať již přímo nebo třebas zvýšenou dopravou.
  6. 12. 2022 - V závěru roku jsme tradičně uspořádali fotobesedu, tentokrát s názvem "S teleobjektivem přírodou jižních Čech". Naše pozvání přijal imunolog a fotograf Jan Kopecký. Na besedě promítl fotografie ptáků, savců i hmyzu, podělil se o zkušenosti s fotografickou technikou i zážitky spojené s fotografováním jihočeské přírody.
Stromy a hmyz
  8. 11. 2022 - Calla vydává publikaci "Stromy a hmyz", v níž najdou zájemci informace o chráněných a ohrožených druzích hmyzu vázaných na staré stromy a mrtvé dřevo. Věnuje se také legislativě, alternativám ke kácení, rozpoznáním biologicky cenných stromů nebo náhradní výsadbě a náhradním biotopům. Publikace v tištěné verzi je zájemcům zdarma k dispozici v kanceláři Cally nebo v elektronické verzi ke stažení.
  7. 11. 2022 - Calla a Statutární město České Budějovice uspořádaly v pondělí 7. listopadu odborný seminář "Stromy a hmyz", který byl zaměřený na ochranu starých stromů a na ně vázaného hmyzu. Seminář byl určen především pro zaměstnance státní správy, nevládních organizací a firem, které se problematikou zabývají. Zúčastnilo se ho 63 zájemců.
  6. 11. 2022 - Přírodovědná vycházka "Za mechy a houbami k Rudolfovu" proběhla v neděli 6. listopadu. Městskou zástavbou i zalesněným údolím Rudolfovského provázeli botanička Jitka Štěrbová, mykolog Aleš Jirsa a entomolog Jiří Řehounek.
  18. 10. 2022 - Krajský úřad Jihočeského kraje vydal záporné stanovisko k developerskému projektu Karlovy Dvory u Horní Plané. Autor posudku EIA a poté i krajský úřad se v podstatě ztotožnili s připomínkami, které po celou dobu posuzování vznášely spolky chránící přírodu Lipenska. Na Lipensku však není vyhráno, protože podobných projektů se chystá celá řada. Klíčové nyní bude upravit krajské Zásady územního rozvoje a územní plány lipenských obcí..
 

20. 9. 2022 - Další beseda z cyklu Zelených úterků nesla název "Podpora vody v krajině". O revitalizacích vodních toků přijel do klubu Horká vana povídat Tomáš Just z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

  20. 9. 2022 - Skladový a výrobní areál Ševětín získal po mnoha peripetiích kladné stanovisko EIA. Řada spolků, okolních obcí a místních obyvatel ho však nadále považuje za předimenzovaný a hodlá záměr sledovat a připomínkovat v dalších fázích povolování. Naštěstí se podařilo prosadit alespoň celou řadu podmínek, které sníží vliv záměru na životní prostředí. Více se dočtete v aktuální tiskové zprávě.
 

18. 9. 2022 - Calla a Správa CHKO Blanský les uspořádaly přírodovědnou vycházku "Výprava do přírodní rezervace Bořinka". Provázeli ornitoložka Michaela Syrová, zoolog Libor Weiter a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky bylo povídání o hadcích, historii lokality či zajímavých organismech a také ukázka odchytu a kroužkování ptáků. Po skončení vycházky proběhla také prohlídka Holubovského mlýna.

 

18. 9. 2022 - V rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028 proběhla série akcí na Máji a Šumavě, do níž se Calla zapojila přírodovědnou vycházkou "Výprava do Branišovského lesa". Vycházku vedli ornitoložka Michaela Syrová a entomolog Jiří Řehounek. Součástí vycházky byla také ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

  22. 8. 2022 - Krajský úřad vrátil s mnoha připomínkami k přepracování dokumentaci EIA na nový rekreační satelit v Kovářově u Lipna. Spolky, které novou výstavbu na Lipensku dlouhodobě kritizují, uvítaly, že investor musí posoudit novou variantu s menší rozlohou, která by měla menší dopady na přírodu, krajinu i půdu. Více informací najdete v tiskové zprávě.
  16. 8. 2022 - Calla se zúčastnila správního řízení, v němž rybníkáři žádali povolení odstřelu "velkých racků" na Hlubocku. Ve svém vyjádření jsme namítali že v žádosti chybí jasné vymezení druhů, rybáři způsobenou škodu nijak neprokázali a střelba by mohla rušit i další druhy ptáků. Českobudějovický magistrát dal našim připomínkám za pravdu a střílení racků nepovolil.
  19. 7. 2022 - Jihočeské spolky Calla, Lipensko pro život a Šumava Ne Na Prodej poslaly nesouhlasná vyjádření k dokumentaci EIA na "Rekreační park Kovářov". Výstavba tohoto rekreačního satelitu podle jejich názoru poškodí přírodu a krajinu na Lipensku a dále zhorší kvalitu vody v Lipně. Více se dozvíte z aktuální tiskové zprávy. Pokud také nesouhlasíte s dalším betonováním Lipenska, můžete podpořit Petici za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny.
  15. 7. 2022 - Už dvacet tůní Calla vytvořila či obnovila v přírodovědně cenných jihočeských pískovnách. Poslední dvě přibyly minulou zimu v Pískovně Ledenice. Nyní v létě některé z tůní postupně objíždíme a sledujeme jejich stav a oživení. Více se dozvíte v aktuální tiskové zprávě nebo studii Vojtěcha Koláře z roku 2020. Zveme vás také na návštěvu zajímavých pískoven prostřednictvím našeho webu "Objevte svou pískovnu".
  9. 7. 2022 - Také letos se Calla aktivně podílí na projektu kvetoucích trávníků v Českých Budějovicích. Mimo jiné koordinujeme také jejich entomologický průzkum. Letošek bude ve znamení několika novinek, např. kvetoucího "pásu" skrz sídliště Máj. Podrobnosti najdete v aktuální tiskové zprávě a na Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »
  30. 6. 2022 - Calla - Sdružení pro záchranu prostředí vydala svoji Výroční zprávu za rok 2021, v níž se dočtete o hlavních aktivitách spolku v třicátém roce jeho existence a najdete v ní také zprávu o hospodaření.
  24. 5. 2022 - Na květnovou besedu z cyklu Zelených úterků jsme si do Horké vany pozvali architektku a pedagožku Fakulty architektury ČVUT Kláru Salzmann. Akce nesla název název "Říční krajina" a věnovali jsme se v ní vodě, která je nezbytnou součástí krajiny, půdy, rostlin, živočichů i našich těl. Přesto se z naší krajiny ztrácí. Proč se tak děje a jak to můžeme změnit? Jak se adaptovat na klimatické změny?
  22. 5. 2022 - Třetí přírodovědná vycházka letošního roku se jmenovala "Výprava k tůním na tankodrom". Byla zaměřená hlavně na pozorování a určování obojživelníků a vodního hmyzu. Vycházkou provázeli zooložka Pavla Robovská a entomolog David Boukal.
  18. 5. 2022 - Mimořádně jsme do našeho cyklu zařadili přírodovědnou vycházku "Za bahňáky k Novohaklovskému rybníku". Tématicky byla zaměřená především na pozorování bahňáků a dalších vodních ptáků a vedl ji ornitolog Vojtěch Kubelka. Impulsem pro uspořádání vycházky se staly opravdu mimořádné možnosti pro pozorování vodních ptáků na tomto rybníku.
  10. 5. 2022 - Květnová beseda z cyklu Zelených úterků nese název "Říční krajina". Voda je nezbytnou součástí krajiny, půdy, rostlin, živočichů, našich těl. Přesto se z naší krajiny ztrácí. Proč se tak děje a jak to můžeme změnit? Jak se adaptovat na klimatické změny? Diskutovat přijďte s krajinářskou architektkou a pedagožkou Fakulty architektury ČVUT Klárou Salzmann. Beseda se koná 24. 5. od 17:30 v českobudějovickém klubu Horká vana. Pozvánka k šíření.
  3. 5. 2022 - Calla odeslala na krajský úřad svoje připomínky k přepracované dokumentaci EIA na "Skladový a výrobní areál Ševětín". Ani na pátý pokus investor nedokázal předložit přijatelnější variantu a navrhnout zmírnění vlivů záměru na ovzduší, hluk, zábor půdy nebo místní obyvatele, mezi nimiž existuje stále velký odpor. I proto Calla navrhla záměr zamítnout.
  19. 4. 2022 - Calla uspořádala besedu "Ohrožení opylovači i nevítaní vetřelci" z cyklu Zelené úterky. Entomolog Michal Perlík povídal o vosách a včelách, jejich ohrožení nebo nepůvodních druzích a jejich vlivu na naši přírodu i na člověka. Beseda proběhla v českobudějovickém klubu Horká vana.
  9. 4. 2022 - Letošní první přírodovědná vycházka s Callou se jmenovala "Kroužkování u rybníka Bor" a proběhla v sobotu 9. dubna. K rybníku mezi Husovou kolonií a Novým Vrátem jsme se vypravili s ornitologem Petrem Veselým a entomologem Jiřím Řehounkem.
  7. 4. 2022 - Místní obyvatelé a spolky brání přírodu a krajinu kolem Lipna před dalšími developerskými projekty, kterých se aktuálně chystá kolem deseti. Spolky připomínkovaly např. rekreační satelit Karlovy Dvory u Horní Plané nebo nové sjezdovky u Loučovic. Pod Peticí za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny jsou už více než dvě tisícovky podpisů a další rychle přibývají. Více informací najdete v tiskové zprávě.
  21. 3. 2022 - Víte, který živočich se v Čechách dožívá nejvíce let? Žije opravdu ještě v Malši, či je to jen takový ochranářský yetti čistých vod? Jakému ohrožení čelí? A co ty perly? S poutavou přednáškou "Perlorodka - tajuplná kráska z Malše" přijal pozvání do našeho cyklu Zelených úterků Robert Ouředník ze společnosti BIVALVIA. Konalo se v úterý 15. března v českobudějovickém klubu Horká vana. Konalo se s podporou Jihočeského kraje v rámci sítě KRASEC.
  8. 3. 2022 - Aktuální díl pořadu Nedej se! je věnován developerským záměrům v okolí Lipna. Věnuje se i několika projektům, do jejichž připomínkování se aktivně zapojila Calla. Dokument "Jihočeské moře betonu" si můžete pustit na webu České televize.
  15. 2. 2022 - Únorový Zelený úterek se jmenoval "Městské sady? Rozhodně ano!". O významu městských sadů pro biodiverzitu, jejich zakládání a obnovování na území naší metropole přijel povídat Jiří Rom z Magistrátu hlavního města Prahy.
  18. 1. 2022 - Cyklus Zelené úterky odstartoval v roce 2022 besedou "O Galapágách, parazitech a biodiverzitě". V českobudějovickém klubu Horká vana jsme přivítali parazitologa Jana Štefku z Biologického centra AV ČR. Mimo jiné se účastníci dozvěděli, jak ohrožuje lidská činnost galapážské endemity a mění biodiverzitu na kontinentech.
  14. 1. 2022 - Rekreační satelit Karlovy Dvory u lipenské přehrady má problém. Krajský úřad Jihočeského kraje vrátil dokumentaci EIA investorovi k přepracování. Aktuální dokumentaci vytkl mimo jiné, že nesplnila podmínky uložené v závěrech zjišťovacího řízení EIA. Jihočeské spolky považují tento projekt za zbytečný a předimenzovaný. Pokud tento názor sdílíte, můžete podpořit Petici za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny.
  31. 12. 2021 - Monitoring extenzivně a mozaikově sečených trávníků v Českých Budějovicích i v druhé sezóně potvrdil, že snížení počtu sečí na vybraných plochách má velký smysl. Nejenže vytváří na pohled hezká místa, ale umožňuje rostlinám, aby vykvetly a vysemenily se, a pomáhá opylovačům i dalším druhů hmyzu. Pokud vás výsledky zajímají podrobněji, najdete je ve zprávě o entomologickém monitoringu a zprávě o botanickém monitoringu.
  28. 12. 2021 - Už pátou sezónu letos proběhl monitoring květnatých pásů v českobudějovickém parku Stromovka a vědeckém kampusu. Vyseté pásy dvouděložných bylin v něm porovnáváme s extenzivně a intenzivně sečenými městskými trávníky. Přečtěte se zprávu o žahadlových blanokřídlých, tedy samotářských včel nebo vos, a zprávu o denních motýlech.
  22. 12. 2021 - Dokončili jsme letošní projekt v Pískovně Ledenice, když jsme v prosinci vyřezali náletové dřeviny na písčinách a kolem tůní. Zájemci o zdejší faunu se mohou podívat do zprávy o průzkumu suchozemského hmyzu od Jiřího Řehounka a zprávy o průzkumu vodního hmyzu, obojživelníků a plazů od Tomáše Ditricha. Další informace nejen o této pískovně najdete na webu Objevte svou pískovnu.
  20. 12. 2021 - Tůňky v pískovně Ledenice nebo květnaté pásy v Českých Budějovicích vznikly i díky podpoře drobných dárců. Chcete-li k nim patřit i vy, můžete přispět na náš účet 3202800544/0600. Pokud si chcete vybrat, na jakou z našich aktivity přispějete, využijte čísla variabilních symbolů. Poskytnuté finanční dary nad 1 000 Kč si můžete odečíst od základu daně. Na vyžádání Vám rádi vystavíme darovací smlouvu a potvrzení. Jakékoli dotazy k dárcovství zodpovíme na e-mailu calla@calla.cz.
  18. 12. 2021 - Letošní poslední přírodovědná vycházka (s trochou historie) se jmenovala "Za stromy a židovskou historií Českých Budějovic" a proběhla v sobotu 18. prosince. S historikem Václavem Kabíčkem a botanikem Petrem Kouteckým jsme se vydali na židovský hřbitov a další místa spojená s osudem Židů v našem městě a zjistili jsme, že botanika může být zajímavá i v zimě.
  16. 12. 2021 - Objev vzácných druhů rovnokřídlého hmyzu dokazuje, že přírodě blízká obnova těžebních prostorů pomáhá přírodě. Cvrček pobřežní objevený v pískovně Cep II a saranče slaništní z revitalizovaného rašeliniště Hrdlořezy díky tomu našli vhodná místa pro svůj život. V obou případech jde o první nálezy těchto druhů pro Čechy. Více se dozvíte z naší tiskové zprávy.
  7. 12. 2021 - Calla poslala připomínky k developerskému projektu Karlovy Dvory u Horní Plané. Domníváme se, že další předimenzovaný rekreační satelit u Lipna v CHKO Šumava už tamní krajina nepotřebuje. Podporujeme také úsilí místních spolků, které je nyní vyjádřeno Peticí za záchranu "jihočeského moře" a okolní krajiny.
bagr
  3. 12. 2021 - V Pískovně Ledenice jsme s pomocí těžké techniky vytvořili další dvě tůně pro obojživelníky a jiné vodní živočichy. Vrcholí tak náš letošní projekt, jehož součástí je také biologický průzkum lokality nebo instalace nové informační tabule. Více se dozvíte z tiskové zprávy a také na webu Objevte svou pískovnu.
komár
  30. 11. 2021 - Mimo cyklus Zelených úterků pořádá Calla jednou ročně také fotobesedu pro veřejnost. Letos proběhla v úterý 30. listopadu a jmenovala se "Krása mikrosvěta". Naším hostem byl českobudějovický biolog a fotograf František Weyda, který nám ukázal, jak vypadá a jak se fotí mikrosvět.
  27. 11. 2021 - Letošní předposlední přírodovědná vycházka nesla název "Na krmítko ke Švábovu Hrádku" a proběhla v sobotu 27. 11. Pro účastníky byla připravena ukázka odchytu, kroužkování a určování ptáků nedaleko speciálního krmítka pro vědecký výzkum. O ptácích a jejich životě povídal ornitolog Petr Veselý.
  16. 11. 2021 - Beseda z cyklu Zelených úterků s Hanou Bernardovou, překladatelkou, tlumočnicí, průvodkyní poradními kruhy a místopředsedkyní správní rady Nadace Pro půdu dostala název "Aktivní naděje" podle knihy Joanny Macyové a Chrise Johnstona. Jak čelit zmatku dnešní doby a nezbláznit se? Jak se vyrovnávat se změnou klimatu, mizejícími přírodními zdroji, ekonomickými kolapsy a environmentálním žalem? V čem konkrétně aktivní naděje spočívá? Jak obnovit spojení se Zemí i sebou samými? Konalo se v úterý 16. 11. v Klubu Horká vana v Českých Budějovicích.
  15. 11. 2021 - Entomolog Vojtěch Kolář z Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty JU byl naším hostem na poslední besedě z cyklu Borovanských pondělků "Rybníky nejsou jen pro kapry". Konala se 15. 11. 2021 v Borovanech v Podzámčí v prostorách komunitní školy. Jak to v takovém rybníku vlastně funguje? Jak by měl vypadat "dokonalý" rybník pro hmyz? Jak na změny zareagoval náš nejohroženější potápník? Umíme vůbec rybníky správně chránit? I na to se posluchači dozvěděli odpovědi.
Dívčí kámen
  7. 11. 2021 - Přírodovědná vycházka "Za dřevokaznými houbami do Branišovského lesa" proběhla v neděli 7. 11. S mykologem Alešem Jirsou jsme se vydali prozkoumat lesní porosty nedaleko sídliště Máj a cestou obdivovali nejen dřevokazné houby.
  3. 11. 2021 - Už pět sezón pomáhají květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka a vědeckém kampusu motýlům a dalším opylovačům. Po celou dobu je také sledují entomologové a dokumentují rozdíly mezi těmito kvetoucími plochami a krátce sečenými trávníky. O průzkumu si můžete přečíst v aktuální tiskové zprávě nebo podrobné zprávě o monitoringu denních motýlů.
  24. 10. 2021 - Říjnová přírodovědná vycházka "Výprava na Vrbenské rybníky" proběhla v neděli 24. října. Vycházka byla zaměřená především na odchyt a kroužkování ptáků a poznávání vodního hmyzu. Vycházku vedli ornitolog Petr Veselý, entomologové Vojtěch Kolář a Jiří Řehounek.
  21. 10. 2021 - Konec uhlí 2030, podpora rychlého rozvoje obnovitelných zdrojů, reforma zemědělských dotací či přirozená obnova lesů - to vše najdou lídři a lídryně politických stran, jež uspěly v letošních volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mezi požadavky na účinnou ochranu klimatu a přírody, které jim zaslaly Klimatická koalice a Zelený kruh. Více v tiskové zprávě.
  19. 10. 2021 - Říjnový Zelený úterek se jmenoval "Každý pták se počítá!". O sčítání a mapování ptactva a jeho významu pro ochranu přírody jsme si povídali s Alenou Klvaňovou z České společnosti ornitologické. Beseda proběhla již naživo v klubu Horká vana.
  21. 9. 2021 - První Zelený úterek po prázdninách nesl název "O čmelácích a lidech". Ondřej Hercog ze skupiny Čmeláci PLUS povídal o významu čmeláků v přírodě, fungování jejich hnízd, ohrožení a ochraně. Beseda proběhla v úterý 21. září prostřednictvím aplikace ZOOM, její záznam najdete na našem Youtube kanále.
  20. 9. 2021 - Pamatujete se, jak pole dříve vonělo? Na podzim i na jaře byl vzduch plný syrové, zemité vůně, kterou dýchala pole všude okolo. Všimli jste si, že v posledních letech se tato vůně jako by vytratila? Půda je základem naší potravy, zdrojem našeho bohatství, zásobárnou živin a vody, z "hlíny" byl podle Bible stvořen člověk. O tom posluchačům 20. 9. poutavě vyprávěl půdní biolog Miloslav Devetter z Biologického centra AV ČR, kterého jsme si pozvali na besedu z cyklu Borovanských pondělků "Povídání o půdě v souvislostech". Konalo se s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci sítě KRASEC.
Dívčí kámen
  18. 9. 2021 - V sobotu 18. září proběhla přírodovědná vycházka "Výprava na Dívčí Kámen". Na trase mezi Třísovem a Holubovem účastníky provázeli ornitolog Petr Veselý, historik Václav Kabíček, botanik Petr Lepší a entomolog Jiří Řehounek. Kroužkování ptáků, hadcová květena, ale i trocha keltské nebo rožmberské historie, to byla hlavní témata vycházky.
  9. 9. 2021 - Zelení a Piráti se Starosty mají jednoznačně nejkomplexnější a nejkonkrétnější volební programy z hlediska řešení změny klimatu, napravení neudržitelného zemědělství, modernizace energetiky a zlepšení prostředí pro život. Solidní program pro ochranu klimatu a životního prostředí mají také ČSSD a koalice SPOLU. Naopak koalice Trikolory, Svobodných a Soukromníků (TSS) a SPD navrhují ochranu životního prostředí nejvíce oslabit. O něco lepší, ale slabé jsou programy KSČM, ANO a Přísahy. Ukázala to analýza zpracovaná experty a expertkami Hnutí DUHA ve spolupráci se zástupci a zástupkyněmi dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh. Více tu.
Majka fialová
  5. 8. 2021 - Calla se dlouhodobě věnuje problematice tzv. opylovací služby, pro kterou se používají čmeláci zahraničního původu. Účastníme se správních řízení, v nichž podáváme nesouhlasná stanoviska. Důvodem je možnost úniku čmeláků pochybného původu do přírody a poškození českých populací těchto důležitých opylovačů. Prosazujeme spíše opatření na podporu různých skupin opylovačů v krajině, než dovoz laboratorně šlechtěných čmeláků.
Majka fialová
  5. 8. 2021 - V přírodovědně zajímavé Pískovně Ledenice chystáme letos informační tabuli a další, již čtvrtou novou tůň. Kromě toho v ní probíhá také biologický průzkum, který pomůže s plánováním péče o lokalitu. O pískovnu se staráme ve spolupráci s městysem Ledenice a Pedagogickou fakultou JU. Podrobnosti k tématu najdete v tiskové zprávě, další zajímavosti o pískovnách pak na webu "Objevte svou pískovnu".
  28. 7. 2021 - Na extenzivně a mozaikově sečených trávnících v Českých Budějovicích objevili letos biologové další ohrožené druhy rostlin. Některým z nich přímo prospívá méně časté sečení. Díky spolupráci ochránců přírody, biologů, magistrátu a firem pečujících o městskou zeleň se letos podařilo počet kvetoucích trávníků opět zvýšit. Více informací se dozvíte v aktuální tiskové zprávě, na Facebookovém profilu "Rozkvetlé trávníky v ČB" nebo na webu "Příroda ve městě".
  2. 7. 2021 - Od května běží v Českých Budějovicích biologický monitoring květnatých pásů a extenzivně sečených trávníků, který zajišťuje Calla. Stejně jako vloni zahrnuje botanický průzkum, vegetační snímkování a entomologický průzkum, který probíhá nejen na kvetoucích plochách, ale pro porovnání i na několikrát ročeně nakrátko sečených trávnících. Výsledky průzkumu budou na konci roku opět zveřejněny.
 

24. 6. 2021 - Práci a úspěchy našeho sdružení na poli záchrany prostředí pro život v energetice, ochraně přírody, ekologické osvětě a poradenství, či jeho hospodaření v minulém roce Vám představujeme ve Výroční zprávě Cally za rok 2020.

  19. 6. 2021 - Přírodovědná vycházka s názvem "Výprava na Vyšenské kopce" proběhla v sobotu 19. června v režii Cally a Správy CHKO Blanský les. Do unikátní rezervace u Českého Krumlova se vypravilo 61 zájemců s ornitologem Petrem Veselým, malakologem Olegem Ditrichem, botaničkou Terezou Rejnkovou a entomologem Jiřím Řehounkem. Součástí vycházky byl i odchyt a kroužkování ptáků.
  11. 6. 2021 - Calla a Česká společnost entomologická uspořádaly přírodovědnou vycházku "Za brouky do Bavorovické aleje", která proběhla v pátek 11. června nedaleko Hluboké nad Vltavou. Entomologové Lukáš Drag a Jiří Řehounek ukázali účastníkům mimo jiné i roháče obecné a tesaříky obrovské, ohrožené brouky, kteří jsou vázaní na staré stromy.
  1. 6. 2021 - Tropické ledovce patří k nejméně prozkoumaným a přitom velmi ohroženým biotopům naší planety. Jaký život skrývají, co nám mohou odhalit? A jaké to je zkoumat ledové království na orkém kontinentu? V úterý 25. května 2021 k tématu v rámci cyklu Zelených úterků přednášela mikrobioložka Marie Šabacká z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity. Videozáznam on-line přednášky můžete zhlédnout na YouTube nebo na facebookovém profilu Cally.
  30. 5. 2021 - Calla připravila přírodovědnou vycházku "Kroužkování u Velkého Vávrovského rybníka", která proběhla v neděli 30. května. S ornitologem Petrem Veselým a entomologem Jiřím Řehounkem se účastníci vydali na bývalý tankodrom za ptáky i dalšími zajímavými živočichy. I přes ornitologicky nepříznivý rok se nakonec podařilo několik ptačích druhů odchytit a probrat zajímavosti z jejich života.
  23. 5. 2021 - V Českých Budějovicích se rozbíhají seče městských trávníků. I letos se vybrané plochy budou sekat méně intenzivně, často i tzv. mozaikovou sečí. Opatření má podpořit biologickou rozmanitost ve městě a vzníká ve spolupráci magistrátu a některých firem s neformální skupinou občanů, na jejíž činnosti se aktivně podílí také Calla. Máme radost, že počet ploch s kvetoucími trávníky se každoročně zvyšuje. Další informace k tématu získáte na webu Příroda ve městě a Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
  20. 5. 2021 - Krajský úřad vrátil dokumentaci EIA na projekt výrobního a skladového areálu u Ševětína k přepracování. Stalo se tak po zdrcujících připomínkách spolků, místních obyvatel, okolních obcí i některých státních institucí. Úpravy záměru totiž zůstaly spíše v kosmetické rovině a dokumentace trpěla závažnými nedostatky. Chybí v ní variantní řešení záměru, snížení záboru zemědělské půdy nebo rozšíření biokoridoru kolem přeloženého potoka. Podrobnosti na webu CENIA.
  6. 4. 2021 - Proces posuzování vlivů na životní prostředí pro skladový a výrobní areál u Ševětína dospěl do fáze dokumentace, k níž se může vyjadřovat veřejnost. Na tento záměr už běží třetí proces EIA. Mezitím stihl investor získat mnoho dílčích povolení, vykácet na ploše stromy a zbourat památkově cenný panský dvůr Švamberk. Všechny potřebné informace najsou zájemci na webu CENIA.
  16. 3. 2021 - Calla uspořádala online besedu "Rybníky nejsou jen pro kapry", která byla součástí cyklu Zelené úterky. Entomolog Vojtěch Kolář mluvil o současném stavu a ochraně jihočeských rybníků nebo ohrožených vodních broucích. Záznam besedy si můžete pustit na YouTube kanále Cally.
  19. 1. 2021 - První Zelený úterek v roce 2021 se jmenoval "Tak ty bys chtěl chodit krajinou?". O fragmentaci krajiny dopravními stavbami, migraci živočichů, smrtících pastech, ale i životních příležitostech mluvila zooložka Simona Poláková z Fóra ochrany přírody. Beseda proběhla formou webináře v ZOOMu.


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA a Ministerstvem životního prostředí.

logo VIA logo Nros logo nadace partnerství logo MŽP
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz