Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Golfové hřiště Hluboká

Golfové hřiště Hluboká
V únoru 2001 vstoupil investor, dodavatel stavby, město Hluboká nad Vltavou, vlastník Podskalské a Poříčské louky a některé nejmenované fyzické osoby ze "zákulisí" do druhého roku sporu s Agenturou ochrany přírody, Státním památkovým ústavem, ČIŽP - odd. ochrany přírody, Sdružením CALLA, Jihočeskými matkami, Doc. Ing. Arch. Ivanem Vorlem, CSc. a hlavně se samotnou Podskalskou a Poříčskou loukou o to, zda golfové hřiště s 18-ti jamkami může, musí nebo nemůže či nemusí být zrovna a pouze zde. Podstatou sporu byla investorova utkvělá představa o "zhodnocení restituovaného pozemku ve prospěch investičního podnikatelského záměru", který byl před očima veřejnosti, občanských sdružení, odborníků, ale i správních orgánů zamlžován, zlehčován a bohužel i zpolitizován. Proti nedostačujícím podkladům investora, podpoře některých správních orgánů, zejména pak stavebního úřadu města Hluboká nad Vltavou a referátu životního prostředí okresního úřadu České Budějovice předložila občanská sdružení odborné posudky Státního památkového úřadu, Agentury ochrany přírody a Ústavu urbanismu fakulty architektury ČVUT Praha. Proces byl po roce vrácen zpět rozhodnutím rozkladové komise ministra životního prostředí a tuto skutečnost uznal i referát regionálního rozvoje Okresního úřadu v Českých Budějovicích, který zrušil územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem Hluboká nad Vltavou. Mezitím ovšem "bez účasti veřejnosti", tedy občanských sdružení a odborných organizací bylo "tajně" vydáno územní rozhodnutí na 9-ti jamkové golfové hřiště a zároveň územní rozhodnutí na tzv. terénní úpravy pro zúrodnění pozemků. Shodou okolností na tytéž pozemky, které jsou vyňaty ze zemědělské půdy. Složitost situace se snažila řešit z podnětu Cally ČIŽP. Zveřejněné dokumenty a doklady dávají dostatečný obraz o vývoji kauzy a z hlediska věcného odborného názoru na celý případ je možno doporučit stanovisko ing. Šámala, které jsme poskytli sdělovacím prostředkům.


Archiv:

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz