Sdružení Calla
  Dnes je 23. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Seminář

Stromy a kácení - teorie a praxe

České Budějovice, Dny EVVO, 11. listopadu 2010

Prezentace:

  • Ing. V. Fliegelová (OŽP MÚ Třeboň) - Stromy Třeboně, velikáni Třeboňska - Jaké jsou možnosti orgánu ochrany přírody?
  • Mgr. P. Král (ČIŽP OI České Budějovice) - Praktické problémy,  příklady z praxe.
  • Ing. O. Feit (OŽP MÚ Strakonice) - Ochrana dřevin při rekonstrukcích veřejných prostor aneb skrytá úskalí z pohledu správce zeleně.
  • Ing. P. Kunce (AOPK ČR České Budějovice) - Posuzování dřevin z hlediska bezpečnosti a zdravotního stavu.
  • Mgr. P. Matějková (Calla o.s.) - Zákonná úprava kácení dřevin včetně stavu po novele 349/2009 Sb. - problémy a přínosy
  • RNDr. Řehounek a Mgr. L. Čížek Ph.D. (Calla o.s., Biologické centrum AV ČR)- Kácení stromů a ochrana hmyzu

Fotografie ze semináře:

foto 1 foto 2
foto 3 foto 4Projekt Podpora environmentálních poradenských a výchovných center Jihočeského kraje "Pod korunou stromů" v rámci sítě Krasec je realizován za finanční podpory SFŽP, MŽP a Jihočeského kraje.

ziv prostredi m p cr jihocesky kraj

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz