Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA

ze dne 3. května 2002

 
K MINISTERSKÉMU POŽEHNÁNÍ TĚŽBĚ VLTAVÍNŮ  

Svým rozhodnutím ze dne 29. dubna 2002 zrušil ministr životního prostředí předchozí rozhodnutí územního odboru svého ministerstva, které zpochybnilo oprávněnost souhlasu s průmyslovou těžbou vltavínů v Přírodní památce Besednické vltavíny, vydanou Krajským úřadem pro Jihočeský kraj. Ačkoliv starosta Besednice Jaroslav Klein prohlašuje, že zdravý rozum zvítězil, opak je pravdou. Ministr své rozhodnutí zdůvodnil tvrzením, že není prokázáno, že by předchozí procesní vady měly za následek nezákonnost, která by převážila nad právy, nabytými v dobré víře. Ministr tak dal za pravdu zastupitelům obce Besednice, kteří tvrdí, že průmyslová těžba ochrání přírodní památku před devastací.
Pozoruhodné je, že ve svém rozhodnutí ze dne 21. března 2002 zamítl ministr geologický průzkum ložisek vltavínů, který chtěla provádět firma TORTON v lokalitě Malče v katastrálním území Besednice, tedy mimo území přírodní památky. Svůj nesouhlas s průzkumem zdůvodnila rozkladová komise ministra tím, že touto činností i následnou těžbou vltavínů by došlo ke ztrátě neobnovitelných informací vědecko kulturní povahy, přičemž nedocenitelný význam mají nejen samotné vytěžené vltavíny, ale především celý geologický profil, v němž se nacházejí. Toto předešlé rozhodnutí vydal ministr na základě rozkladu Obce Besednice, která vyjádřila obavu, že prováděný průzkum by poškodil krajinu a odhalil naleziště pro černé kopáče.
Je na pováženou, že jak Obec Besednice, tak rozkladová komise ministra životního prostředí, považuje za nebezpečnější pro unikátní naleziště vltavínů průzkumnou činnost, než natvrdo prováděnou průmyslovou těžbu. Postup ministerstva životního prostředí vzbuzuje dojem, že se buď nechtělo pouštět do vleklého právního sporu s Báňským úřadem, nebo v jeho rozkladové komisi - jak praví přísloví - neví levice, co dělá pravice.
Pokud jde o podivné peripetie v názoru besednických radních, potažmo osobně pana starosty Kleina, je zřejmé, že mají starost o okolní přírodu a krajinu pouze v případě aktivit firmy TORTON, zatímco mnohem razantnější zásahy, navíc v chráněném území přírodní památky, je neznepokojují, jsou-li prováděny některou z četných firem RNDr. Jana Štýbra, v nichž mají někteří zastupitelé své podnikatelské zájmy.
Nad takovou logikou se zdravý rozum pozastavuje, zvláště, když se besedničtí zastupitelé tak nedlouho před volbami postarali o výrazné znehodnocení kvality životního prostředí svých voličů. Občanská sdružení na ochranu přírody, spolu s těmi občany Besednice, kteří se snažili těžbě vltavínů v přírodní památce zabránit, mohou dnes pouze konstatovat, že zvítězily mocenské partajní i podnikatelské zájmy a zároveň s nimi nevymahatelnost práva v této zemi.


Sdružení Jihočeské matky - Jaroslava Brožová
Hnutí Duha - Růžena Šandová
Sdružení Calla - Vladimír Molek

Těžba vltavínů v chráněném území zahájena!
Těžba vltavínů v chráněném území zahájena!


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz