Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva  Sdružení CALLA

z 5. listopadu 2002


Atlas obnovitelných zdrojů energií v síti

Informace o více než 720 konkrétních instalacích využívajících obnovitelné zdroje energie jsou nyní snadno k dosažení na internetu v databázi Atlasu zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie představované Sdružením CALLA na adrese http://www.zdrojeenergie.cz. Převažují malé vodní elektrárny, větší kotle a výtopny na biomasu nebo systémy na solární ohřev, ale k dispozici jsou i údaje o větrných elektrárnách, bioplynových zdrojích a tepelných čerpadlech. Data doprovází přes 930 dokumentačních fotografií. Podstatné je uvedení kontaktu na provozovatele, který může poskytnout detailnější informace a dané zařízení ukázat. Vkládat nové zdroje, případně aktualizovat stávající data pak může každý návštěvník.

Cílem vytvořené databáze je napomoci touto cestou k vyššímu využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice, neboť situace je zde neradostná. Podíl těchto čistých zdrojů na spotřebě primárních energetických zdrojů je v naší zemi jen cca 1,9 % a již řadu let takřka stagnuje. To je v ostrém kontrastu se zeměmi EU, které si daly za cíl vyrábět 12 % energie z obnovitelných zdrojů do roku 2010 (u elektřiny dokonce 22 %) a vyvíjejí reálné kroky, aby tohoto podílu skutečně dosáhly. Česká republika si svou masivní orientací na zastaralé fosilní a jaderné zdroje sama uzavírá cestu k moderním technologiím, které budou dominující v 21. století, ke své energetické soběstačnosti a k čistému životnímu prostředí.

Sdružení CALLA se mapováním obnovitelných zdrojů energie zabývá již od roku 1998. První publikace věnovaná jihočeskému regionu vyšla na počátku roku 1999. Druhé doplněné a graficky upravené vydání bylo publikováno na začátku roku 2000 a to díky finančnímu vstupu Energy Centre České Budějovice. Pro možnost průběžné aktualizace a zpřístupnění většímu okruhu zájemců převedlo Sdružení CALLA jihočeskou databázi do internetové verze. Autorem současné podoby Atlasu obnovitelných zdrojů energií na internetu je sdružení Actio in Distanc.

Inspirována jihočeským Atlasem energetických zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie uskutečnila ČSOP Veverská Bytíška mapování jižní Moravy a organizace KV-BIO z Karlových Varů mapování západních Čech a Krušnohoří. Údaje i z těchto regionů jsou již součástí internetové databáze. Nyní je před dokončením mapování Českomoravské vysočiny, které provádí občanské sdružení Alternativa pro venkov a KV-BIO pokračuje ve sběru dat z Ústeckého kraje. Vytvoření a rozvoj databáze v různých fázích finančně podpořila Nadace Partnerství, nadace Open Society Fund, Ministerstvo životního prostředí, Nadace Sluníčko a CBC Phare.

"V blízké budoucnosti plánujeme přidání kategorie fotovoltaiky, doplnění dat z regionu Českomoravské vysočiny a dále se budeme zaměřovat na získání informací z dalších území republiky," přiblížil plány na rozšíření internetové databáze Edvard Sequens ze Sdružení CALLA. Údaje a fotografie pořízené Sdružením CALLA se k zájemcům dostanou opětovně i v tištěné podobě, neboť je pro svoji chystanou mapu "Obnovitelné zdroje energie v jižních Čechách" použije Energy Centre České Budějovice.

Edvard Sequens

Další informace poskytne:
Edvard Sequens, Sdružení CALLA, tel.: 387 310 166, 602 282 399

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz