Sdružení Calla
  Dnes je 2. prosince 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA a Jihočeských matek

z 8. ledna 2002

Okresní úřad České Budějovice rozhodl opět ve prospěch golfového hřiště

    Již třetí rozhodnutí ve prospěch golfového hřiště s osmnácti jamkami na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou vydal v těchto dnech Referát životního prostředí Okresního úřadu České Budějovice. V průběhu dvou let nezměnil tento orgán "hájící zájmy ochrany přírody a krajiny", tedy zájmy veřejné, svůj názor a to ani po dvojím zrušení rozhodnutí ministerstvem životního prostředí. V obou případech vycházelo ministerstvo z podnětu občanských sdružení CALLA a Jihočeské matky, která nesouhlasí s výstavbou hřiště na těchto lokalitách. Ve svých stanoviscích se sdružení opírají o odborná vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny a znalecký posudek Ústavu urbanismu , fakulty architektury ČVUT Praha.

Bez souhlasu ochrany přírody nelze vydat rozhodnutí o využití území
   Přesto, že v povolovacím procesu se nejedná o jediný souhlas, který musí společnost Mane Engineering zastupující investora stavby, společnost Hluboká Invest předložit, nemůže stavební úřad bez kladného rozhodnutí referátu životního prostředí vydat územní rozhodnutí. Z těchto důvodů bylo také v závěru loňského roku územní řízení zastaveno. Během několika dnů došlo tedy ke změně a spor o Podskalskou a Poříčskou louku bude pokračovat.

Spor pokračuje, ale hřiště se staví
   Územní řízení bylo zastaveno, okresní úřad vydal další souhlasné stanovisko a přesto na Podskalské a Poříčské louce došlo k nepřehlédnutelným změnám. "V době, kdy je v provozu tzv. devítijamkové hřiště na Poříčské louce a ve jménu zúrodňovacích a terénních prací se staví i na Podskalské louce, nejde již pouze o golf, ale o to, jak lze se souhlasem úřadů obejít zákon", uvádí Jaroslava Brožová z Jihočeských matek. Devítijamkové hřiště "prošlo" schvalovacím řízením bez účasti občanských sdružení se souhlasem okresního úřadu a ani zásah České inspekce životního prostředí nedokázal stavbu uvést do souladu se zákony.

Ministerstvo životního prostředí bude řešit opět odvolání
   K rozhodnutí Okresního úřadu České Budějovice se odvoláme, neboť se opakují tatáž pochybení, která mu byla ministerstvem už dvakrát vytýkána", uvádí Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. Ministerstvo životního prostředí bude tedy opět rozhodovat o přípustnosti stavby golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce. "Okresní úřad nerespektoval převážnou většinu výhrad uvedených v předchozích rozhodnutích ministerstva životního prostředí. Odůvodnění vydaného rozhodnutí nesplňuje zákonné podmínky , neboť nebylo vydáno na základě spolehlivě zjištěného stavu věci", uvádí dále Vladimír Molek. Mimo jiné se jedná zejména o nedostatečné podklady pro vyhodnocení možných dopadů golfového hřiště na památné duby. Součástí projektu nejsou stavby, které tvoří jeho zázemí, včetně řešení dopravy a parkování. Toto byl mimo jiné i jeden z důvodů zastavení územního řízení, neboť investor nedokázal tuto podmínku splnit!

Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel . 038-7311381
Za Sdružení Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 038-7427091
 

Na požádání zašleme faxem rozhodnutí Okresního úřadu České Budějovice.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz