Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Společná tisková zpráva Sdruľení CALLA a Sdruľení Jihočeské matky ze dne 8. dubna 2002
"Sdružení CALLA žádá Českou inspekci životního prostředí o zastavení činnosti v chráněném území Přírodní památka Besednické vltavíny"

V těchto dnech podalo Sdružení pro záchranu prostředí CALLA podnět České inspekci životního prostředí v Praze k zastavení činnosti v chráněném území Přírodní památka Besednické vltavíny. "K tomuto kroku jsme přistoupili poté, co oblastní inspektorát ČIŽP v Českých Budějovicích neshledal provádění terénních prací, vytrhávání pařezů, kácení dřevin a narušování půdního krytu protizákonnou činností", uvedl Vladimír Molek ze sdružení CALLA.

Ministr životního prostředí dosud nerozhodl a těžaři zneužívají legislativních mezer

Veškeré práce v části chráněného území probíhají pouze na základě povolení hornické činnosti Obvodního báňského úřadu v Plzni! Souhlas Okresního úřadu v Českém Krumlově i Krajského úřadu Jihočeského kraje s dobýváním vltavínů zrušilo z podnětu občanských sdružení Ministerstvo životního prostředí. Proti tomu se naopak odvolala Obec Besednice a těžařská společnost G-plus dr. Jan Štýbr. Přesto, že ministr životního prostředí dosud o osudu chráněného území, které je zároveň dobývacím prostorem nerozhodl, vrcholí v současné době přípravy k zahájení průmyslové těžby vltavínů!

Obec si vydala neplatné rozhodnutí ke kácení stromů

Součástí příprav k těžbě je i kácení stromů na lesních a nelesních pozemcích. Souhlas s dočasným odnětím lesních pozemků udělil Okresní úřad bez účasti občanských sdružení a kácení stromů na nelesní půdě povolil Obci Besednice její vlastní obecní úřad. Zákon sice tento postup umožňuje, ale pro případy možné podjatosti vydal Okresní úřad v Českém Krumlově závazné nařízení, kterým si vyhrazuje vydat stanovisko k podobným žádostem. "Toto stanovisko si obec nevyžádala a rozhodnutí vydané stavební komisí postrádá náležitosti správního rozhodnutí dle zákona", uvádí Vladimír Molek.

Dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením

Zabezpečit ochranu stromů je povinností vlastníků, uvádí zákona č. 114/1992 Sb. na ochranu přírody a krajiny. Důvodem kácení několik desítek vzrostlých dubů, borovic a osik bylo zpřístupnění dobývacího prostoru vltavínů a to v době, kdy o těžbě není dosud rozhodnuto. "Nedokáži si představit situaci, pokud ministr neudělí souhlas s těžbou", uvádí Jaroslava Brožová ze sdružení Jihočeské matky. " Kdo a jakým způsobem napraví škodu, která zde byla předčasným kácením stromů způsobena a kdo bude za tuto škodu zodpovědný", dodává Jaroslava Brožová.

Za Sdružení CALLA : Vladimír Molek, tel. 038-7311381
Za Sdružení Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 7427091
Za Hnutí Duha: Růžena Šandová, tel. 6713328

nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz