Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva

z 9. října 2001

Lidé si nepřejí lyžařský areál na Smrčině !
 

    V těchto dnech skončila další část sběru podpisů pod petici proti záměru vybudovat lyžařský areál a lanovou dráhu na Smrčině. Petici podepsalo celkem 1691 lidí, od minulého rozeslání přibylo dalších 677 podpisů, mezi nimi například herce Petra Vacka nebo hudebníka Pepy Nose. Podepsané petiční archy jsou nyní odesílány na Úřad vlády, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, jimž byla určena. Všechny tyto instituce již první část podpisových archů s více než tisícovkou podpisů obdržely. Dále je na vědomí zasíláme Krajskému úřadu, který v době vzniku petice ještě neexistoval.

     Aby mohl být lyžařský areál a lanovkou vybudován, snaží se zastánci záměru o vynětí tohoto území z Národního parku Šumava. Drtivá většina české veřejnosti si ale nepřeje odtržení cenných území z NPŠ, jak vyplynulo z průzkumu veřejného mínění, který pro Hnutí DUHA zpracovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění v září tohoto roku. Podle šetření 77 % občanu nesouhlasí s podstatným zmenšením národního parku a odtržením přírodně cenných lokalit včetně Smrčiny. Podporuje jej pouhých 7 %.

     Signatáři petice projevují zásadní nesouhlas s připravovaným záměrem a žádají odpovědné orgány, aby neustupovaly aktivitám směřujícím k porušování či účelové úpravě platné legislativy. Realizací záměru by došlo k hrubému narušení jedné z nejzachovalejších oblastí na jihovýchodní Šumavě mezi vrcholy Smrčina a Hraničník s vzácnými lesními ekosystémy. Nachází se zde řada pralesovitých zbytků původních porostů tzv. hercynské směsi - jedle, buku a smrku. Takové porosty jsou v oblasti Šumavy velmi vzácné, neboť byly již v minulosti vytěženy a nahrazeny smrkem. Zachovaly se zde mimo jiné i proto, že jde o porosty na extrémně exponovaných stanovištích. Proto bylo toto území, které by měla protnout lanovka a sjezdovky, zahrnuto do 1. a 2. zóny Národního parku Šumava.

Záměr lyžařského areálu na Smrčině je v rozporu se zákony č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 289/1995 Sb., o lesích i s nařízením vlády č. 163/1991 Sb., o zřízení Národního parku Šumava.


Další informace mohou poskytnout:
Ing. Hynek Hladík, tel.: 0602 / 272 442
Ing. Václav Polák, tel.: 038 / 64 62 180
Ing. Edvard Sequens, tel.: 038 / 73 10 166

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz