Sdružení Calla
  Dnes je 30. září 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdruľení CALLA

z 11. dubna 2001


Poloutajená koncepce nakládání s radioaktivními odpady?

Už jen méně než dvacet dní (do konce dubna) se může veřejnost vyjadřovat k tzv. vstupní informaci o posuzování vlivu na životní prostředí "Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem v ČR"[1] . Na základě vznesených připomínek pak má být dopracována vlastní koncepce i posouzení, jehož veřejné projednání se předpokládá v době letních dovolených. Nakonec zmíněnou koncepci musí schválit vláda. Právě důvod, že neexistuje schválená koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem je tím podstatným, proč je pozdrženo zahájení další etapy průzkumů směřujících k vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva ze strany Správy úložišť radioaktivních odpadů.

"Mrzí nás, že o možnosti vyjádření se oficiálně nedozvěděla široká veřejnost, zvláště pak obce a místní aktivní občané v místech, která byla vybrána pro další vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, kteří by se k ní měli mít možnost vyjádřit především," říká Edvard Sequens ze Sdružení CALLA. Dokument je totiž nenápadně ukryt pouze na webové stránce Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz), které jej patrně nedoprovodilo ani tiskovou zprávou. Dokument měl být i na webové stránce Ministerstva průmyslu a obchodu, ale ještě dnes tam nebyl. K připomínkám jej pak dostalo několik nevládních ekologických sdružení. "Obáváme se, že posléze bude celý proces posuzování vlivů této koncepce označován jako příkladný s využitím metod Evropské unie, kde se veřejnost může vyjadřovat již v této fázi, ale realita je poněkud odlišná," pokračuje Sequens.

Edvard Sequens


Poznámky:
[1] zpracovatelem vstupní informace jakož i celého posuzování je RNDr. Petr Anděl, CSc, ze společnosti EVERNIA s.r.o. z Liberce

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz