Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA

ze dne 14. května 2002"Žádné další vysílače na Kleti!"

Občanská sdružení zahájila sběr podpisů pod petici proti umístění dalšího stožáru na Kleti

Petice s podpisovým archem ke stažení (rtf, 60 kB)

Rádio Faktor předkládá k posouzení třetí variantu stožáru.

V říjnu roku 2000 podalo Rádio Faktor Správě Chráněné krajinné oblasti Blanský les první žádost o vydání stanoviska k výstavbě vlastního vysílače na Kleti. Ve správním řízení, kterého se zúčastnila i občanská sdružení , byla tato žádost zamítnuta z důvodu nepřípustnosti stavby ve II. zóně CHKO a možného narušení krajinného rázu. Počátkem loňského roku předložil JUDr. Ladislav Faktor novou, o dvacet metrů kratší a konstrukčně změněnou variantu stožáru. Vzhledem k tomu, že v místě budoucí stavby je zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, konkrétně dýce rousného a kulíška nejmenšího, požaduje Správa CHKO předložit výjimku z ochranných podmínek těchto živočichů. Výjimku v únoru letošního roku Ministerstvo životního prostředí Rádiu Faktor udělilo, ale občanská sdružení podala proti tomuto rozhodnutí rozklad s odůvodněním, že výjimka z ochranných podmínek je udělována ze zákona pouze v případě," kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody". Správa CHKO Blanský les musí v současné době vyčkat rozhodnutí ministra a teprve poté může vydat rozhodnutí, které ovlivní průběh územního a stavebního řízení. Mezi tím předložil JUDr. Faktor třetí upravenou verzi.

Další stožár na Kleti neohrožuje pouze přírodu.

"Při výstavbě vysílače dojde nejen k ohrožení přírody a krajiny na Kleti, ale stožár bude výrazně omezovat astronomická pozorování z Observatoře Kleť a vlastní stavební činností je vážně ohroženo její nové přístrojové vybavení", uvádí Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. Výstavba stožáru vážně naruší krajinný ráz této dominanty CHKO Blanský les, což potvrzuje posudek zpracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích. Dojde rovněž ke znehodnocení dosud neporušených volných rozhledů z Kletě.

Občanská sdružení doporučují pro vysílání Rádia Faktor využít stávající stožár Českých radiokomunikací a své požadavky chtějí opřít o podporu veřejnosti.

"Tato možnost nebyla dosud vyvrácena odborným posouzením , a proto trváme na spolusdílení, kterému se České radiokomunikace nebrání," uvádí MUDr. Věra Horská z Jihočeského sdružení ochránců přírody. "Hora Kleť patří k nejnavštěvovanějším a velmi atraktivním místům Českokrumlovska a Českobudějovicka. Zasluhuje si pozornost nejen z hlediska přírodovědeckého ale i historického a pro řadu obdivovatelů z řad turistů, badatelů i fotografů je přitažlivá po celý rok. Proto chceme, aby o jejím dalším osudu rozhodovala i veřejnost", uvádí členka petičního výboru Jaroslava Brožová.

Za petiční výbor:
Jaroslava Brožová, tel. 038-7427091
MUDr. Věra Horská, tel 038- 7412358
Vladimír Molek, tel. 038-7311381
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz