Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva z 22. října 2001


Jihočeské sdružení ochránců přírody
CALLA- Sdružení pro záchranu prostředí

 

Zástupci firmy ECOtrend zatím odmítají zveřejnit důležité podkladové dokumenty k návrhu Krajské koncepce odpadového hospodářství.

Zpracovatelé předkládají v návrhu Koncepce tři varianty nakládání s komunálním odpadem. Jako nejpřijatelnější vyhodnotili variantu s maximálním podílem spalování komunálního odpadu. Zástupci Hnutí Duha a Jihočeského sdružení ochránců přírody opakovaně neúspěšně žádali ředitele firmy ECO trend, ing. Durdila, o poskytnutí podkladů na základě kterých dospěli zpracovatelé k tomuto závěru. Požadované podklady by měly obsahovat následující informace:
- podklady na základě kterých zpracovatelé dospěli k nákladům posuzovaných technologických variant
- podklady na jejichž základě expertní skupina vyhodnotila technologickou spolehlivost
- podklady pro vyhodnocení environmentálních rizik jednotlivých technologických variant
- podklady na jejichž základě expertní skupina posuzovala společenskou akceptaci jednotlivých technologických variant
- podklady pro vyhodnocení nároků na logistiku a motivaci občanů realizovat jednotlivé technologické varianty

Bez znalosti údajů v uvedených podkladových materiálech ztrácí veřejné slyšení k návrhu Krajské koncepce odpadového hospodářství smysl.

Jihočeskému kraji byla prostřednictvím Regionální rozvojové agentury v roce 2001 poskytnuta podpora na zpracování Krajské koncepce odpadového hospodářství ve výši 2,08 miliónu Kč. Zástupci Hnutí Duha proto zaslali hejtmanovi Jihočeského kraje a na ředitelce RERA a.s., stížnost na postup firmy ECO trend s.r.o. Ředitelka RERA a.s., ing. Konopová, požádala firmu ECO trend o zveřejnění výše uvedených podkladů.
 

Rada Jihočeského kraje navrhla přijetí návrhu Koncepce odpadového hospodářství.
Krajským radním nechyběli podklady pro vyhodnocení variant?
Radu krajského zastupitelstva n e z a j í m a j í názory občanů na odpadovou koncepci?

Rada Jihočeského kraje na svém jednání dne 1. 10. 2002 schválila návrh Krajské koncepce odpadového hospodářství Jihočeského kraje. Krajští radní tak učinili ještě před konáním veřejného slyšení na kterém budou vzneseny připomínky veřejnosti k návrhu Koncepce. Krajská koncepce odpadového hospodářství, která by měla ovlivnit nakládání s odpady v Jihočeském kraji až do roku 2015, bude v listopadu předložena k projednání krajskému zastupitelstvu. Závěry z jednání Rady jsou pro mnohé zastupitele, kteří se nevěnují problematice životního prostředí, důležitým vodítkem při hlasování v záležitostech které nemají čas předem pečlivě prostudovat. Tito zastupitelé pak nehlasují na základě znalosti problematiky a znalostí konkrétní situace.

Nechybí "kraji" politická vůle k zamítnutí varianty výhodné především pro investora spalovny?

Další informace mohou poskytnout: Věra Horská, tel. 38 741 23 58, 736 167 533
Vladimír Molek, tel. 38 731 13 81


 


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz