Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva  Sdružení CALLA a Hnutí DUHA

z 24. května 2001


Je těžba vltavínů v přírodní památce Besednické vltavíny jedinou možností její ochrany?

Přírodní památka Besednické vltavíny byla vyhlášena z iniciativy obce Besednice nařízením Okresního úřadu Český Krumlov 29. 11. 1995. Hlavním důvodem byla ochrana naleziště vltavínů před nepovolenou těžbou. Stejná obec hodlá řešit po šesti letech problém ochrany přírodní památky s podporou společnosti G-PLUS zabývající se průmyslovou těžbou vltavínů. 

S těžbou jako nástrojem ochrany nesouhlasí občanská sdružení 

Proti rozhodnutí referátu životního prostředí Okresního úřadu Český Krumlov umožňující jmenované společnosti dobývání vltavínů v části chráněného území dotčeného divokými kopáči se odvolala občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky, Památkářská obec českokrumlovská a Hnutí DUHA. Vyčítají úřadům, že se tímto postupem snaží zbavit zodpovědnosti za chráněné území. Tím, že při vyhlášení přírodní památky nebyl zpracován plán péče, který měl být součástí podkladů pro vyhlášení, nedošlo ke stanovení bližších ochranných podmínek, mimo jiné usměrnění hospodářského a dalšího využití. 

O odvolání rozhodne krajský úřad

Oprávněnost podaného odvolání posoudí krajský úřad. "Věříme, že správní orgán přihlédne k odborným posudkům, které jsme si nechali na podporu našich stanovisek zpracovat", uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. Proti předloženému "podnikatelskému záměru" se staví např. znalecký posudek RNDr.Václava Nováka bývalého geologa Jihočeského muzea. Posouzení ochrany a těžby vltavínů provedlo ve prospěch zachování ochrany geologické oddělení Národního muzea Praha, a Moravského zemského muzea v Brně. K plánované těžbě se záporně vyjádřil Ústav geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Precedent v přístupu k chráněným územím spatřuje v přírodní památce Besednické vltavíny Agentura ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích. Názorů odborníků chtějí občanská sdružení využít pro zpracování chybějícího plánu péče.

Chráněné území je označeno pouze zákazem skládky!

Přesto, že zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcí předpisy ukládají orgánům ochrany přírody způsob označení chráněného území, přírodní památka Besednické vltavíny není označena tabulemi se státním znakem ani tzv. pruhovým značením vytyčující jeho hranice. Obec Besednice vybudovala pouze drátěné oplocení k čemuž si nevyžádala vyjádření orgánu ochrany přírody. "Tyto skutečnosti nás vedou k tomu, abychom na liknavý přístup referátu životního prostředí OkÚ Český Krumlov a "nezákonnou aktivitu" obce podali podnět na Českou inspekci životního prostředí," uvedl dále Vladimír Molek. 

CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí, Vladimír Molek - tel. 038 / 7311381
Hnutí DUHA, Růžena Šandová - tel. 038 / 6713328
 
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz