Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA, Jihočeských matek, Hnutí Duha, JISOP

z 24. září 2002


"Sběr podpisů pod petici proti výstavbě dalšího stožáru na Kleti pokračuje"

Petici podepsalo za uplynulé dva měsíce dalších tisíc občanů

Přesto, že souhlas s výstavbou osmdesátimetrového stožáru na Kleti pro Rádio Faktor nebyl dosud vydán, občanská sdružení neponechávají rozhodnutí pouze na úřadech a peticí oslovili veřejnost. O letošního května připojilo podpis pod petici 2.372 občanů . "I když jsou sběrná místa většinou pod kontrolou, nelze zabránit znehodnocení petičních archů . Takové rádoby žertovné podpisy jsou ale vyškrtnuty, aby nemohla být petice napadnuta " uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. Petiční archy budou opět zaslány příslušným úřadům rozhodujících o stavbě stožáru.

Rozkladová komise ministra dosud nerozhodla

V současné době je očekáván výrok ministra životního prostředí, který musí potvrdit nebo zamítnout udělenou výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů - sýce rousného a kulíška nejmenšího, jejichž výskyt je na Kleti potvrzen a výstavbou stožáru může dojít k jejich ohrožení. Proti udělené výjimce podala odvolání občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky, Jihočeské sdružení ochránců přírody a Hnutí Duha. " S postupem MŽP nemůžeme souhlasit, neboť výjimku z ochranných podmínek lze udělit pouze v případě, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody".


Proti výstavbě vysílače hovoří i další odborný posudek

Přesto, že odpůrci stožáru mají již k dispozici posudek Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích, který jednoznačně s touto stavbou nesouhlasí, objednala občanská sdružení další hodnocení vlivu na krajinný ráz dle schválené metodiky Správy chráněných krajinných oblastí České republiky . Rovněž tento posudek se vyjadřuje v neprospěch záměru vystavět na vrcholu Kleti další stožár."Přesto, že některé úřady dosud o stavbě nerozhodují, zašleme jim posudek již nyní, aby byli úředníci dostatečně připraveni k vydání závažného rozhodnutí, jakým stavba vysílače na Kleti beze sporu je",dodává Věra Horská.

"Ke snížení kvality krajinného rázu dojde jak v místě samém, tj. vrcholu hory Kleť, tak i v celé oblasti působením snížení estetické kvality přírodní dominanty, snížením kladně vnímaného působení hlavní dominanty a do značné míry i snížením vnímatelného historického a kulturního významu".Výhodnost místa pro realizaci stavby, vzhledem k jeho poloze a účelu stavby je nesporná. Uváděná společenská hodnota však nemůže v tomto případě převážit ztrátu, kterou krajina Blanského lesa a jeho okolí utrpí. "
cit. posudek Roman Bukáček


Za petiční výbor:

Bc.Jaroslava Brožová, tel. 387427091 Růžena Šandová, tel.386743328
Mgr. Michal Kolafa, tel.38704620 Vladimír Molek, tel. 387311381
MUDr. Věra Horská, tel. 387412358

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz