Sdružení Calla
  Dnes je 2. února 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 17. 3. 2004

Podpoří senátoři novelu atomového zákona?

 

Během středy 18. února bude Senát Parlamentu ČR projednávat novelu zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (tzv. atomového zákona), kterou předložila skupina senátorů. Hlavním důvodem předložení novely je, že stávající zákon jednostranně zvýhodňuje silné energetické společnosti - majitele jaderných zdrojů na úkor ostatních obyvatel země. Dále zákon nereflektuje vývoj v řešení odpovědnosti za jadernou škodu tak, jak jej definuje Protokol o doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody z roku 1997 i revize Pařížské úmluvy z roku 2004.

Novela atomového zákona umožní obcím účastnit se řízení o povolení některých jaderných zařízení a narovná tak současný diskriminační stav.

Platný právní řád staví obce dotčené záměrem na vybudování jaderného zařízení na svém území do výrazně nevýhodné pozice. Neumožňuje obcím ovlivnit klíčová řízení pro vyhledávání lokality a povolování jaderného zařízení. Obce se samozřejmě účastní řízení podle stavebního zákona. Zde však nemají možnost ovlivnit zásadní faktor jaderného zařízení - bezpečnost. Stavební úřad do svého rozhodnutí pouze přejímá výsledky řízení podle atomového zákona. Může tak dojít k paradoxní situaci, kdy obec bude moci ovlivnit podobu a barvu střechy obslužných budov jaderného zařízení, nebude jí ale umožněno vyjádřit se k zásadním otázkám jeho bezpečnosti.

Novela řeší problém nad míru omezené odpovědnosti provozovatelů jaderných zařízení za případné jaderné škody, která existuje nyní.

Platný zákon omezuje odpovědnost provozovatele jaderného zařízení za škody způsobené případnou jadernou havárií výší maximálně 6 miliard korun (§ 35). Stejnou částkou limituje dokonce i výšku celkového odškodnění v případě, že na ně přispěje stát (§37), který se tak vyvléká ze zodpovědnosti, když nejprve jaderné zařízení povolí. V obou případech by nemělo existovat žádné omezení, neboť toto odporuje principu rovnosti obsaženém v Listině základních práv a svobod. V jiných oblastech lidské činnosti výše odpovědnosti za škodu omezována není. Současný stav znamená neoprávněnou konkurenční výhodu na trhu s elektřinou pro výrobce z jaderných elektráren.

 

Více informací k problematice podají:
CALLA - Sdružení pro záchranu prostředí, Edvard Sequens, Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice, tel.: 387 310 166, 602 282 399, edvard.sequens@ecn.cz

Ekologický právní servis, Pavel Doucha, Kostnická 1324, 390 01 Tábor, tel.: 381 256 662, eps.tabor@ecn.cz

 

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz