Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 29. 1. 2004

"Na Kleti nebude stát další vysílač!"

 

Ministerstvo životního prostředí zamítlo odvolání JUDr. Ladislava Faktora

Po třech letech úsilí Rádia Faktor o získání potřebného souhlasu orgánů ochrany přírody k umístění vysílače na Kleti je rozhodnuto. Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím svého pracoviště v Českých Budějovicích zamítlo odvolání JUDr. Ladislava Faktora proti rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Blanský les, která v říjnu loňského roku neudělila tomuto soukromému rádiu souhlas s výstavbou vysílače. Přesto, že se od roku 2000, kdy byla podána první žádost o souhlas se stavbou v CHKO, jednalo již o třetí variantu řešení, úředníci Správy CHKO trvali na původním stanovisku. Ve svém rozhodnutí se opírali o závěry tří na sobě nezávisle zpracovaných odborných posudků, z nichž všechny potvrdily, že cit. "Stavba tohoto charakteru není v souladu s ochrannými podmínkami chráněného území, zásadně naruší dochované harmonické vztahy a měřítka v krajině a negativně ovlivní krajinný ráz, kulturně historickou charakteristiku místa a oblasti." Svůj význam v rozhodnutí Správy CHKO Blanský les měla bezesporu negativní vyjádření tří občanských sdružení - účastníků řízení,Sdružení CALLA, Hnutí Duha a Památkářské obce českokrumlovské.
Přesto, že v odvolání JUDr. Ladislav Faktor navrhuje, aby odvolací orgán rozhodl o povolení výstavby stožáru Rádia Faktor kladně s tím "že jsou připraveni maximálním způsobem spolupracovat s orgány ochrany přírody a nalézt takové řešení, které povede k minimalizaci škod", Ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo!
"Odvolací orgán dospěl k názoru, že další projednávání předmětné věci se žadatelem by bylo ze strany orgánu ochrany přírody pouze formálním aktem, neboť se v podstatě ztotožnil se závěry odborných posudků a názorem prvoinstančního orgánu, a to že ve vrcholové části Kleti již nelze realizovat žádný další stožár".

Občanská sdružení rozhodnutí ministerstva přivítala

Občanská sdružení CALLA, Jihočeské matky, Hnutí Duha, Památkářská obec českokrumlovská, Jihočeské sdružení ochránců přírody a Centrum ekologické výchovy Šípek nesouhlasila od počátku s výstavbou dalšího stožáru na Kleti. Svůj nesouhlas vyjadřovala nejen negativními stanovisky z pozice účastníků řízení opřenými o odborný posudek fy Sphagnum e.s.,R.Bukáček, který na vlastní náklady zabezpečila, ale i prostřednictvím petice, kterou tato sdružení zorganizovala. "Jsme rádi, že se veřejnost postavila za rozhodnutí Správy CHKO a požadavek nevládních ekologických organizací a těm třem tisícům občanů, kteří petici podepsali děkuji touto cestou za podporu", uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. "Svou roli v informování veřejnosti sehrála v tomto případě nejen petice, ale i objektivní zprávy veřejnoprávních medii, včetně pořadu NEDEJ SE", dodává Jaroslava Brožová ze Sdružení Jihočeské matky.

 

Za Sdružení CALLA: Vladimír Molek, tel. 387 311 381
Za Sdružení Jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel. 387 427 091
Další informace: Správa CHKO Blanský les, arch. Vojtěch Storm, tel. 380 716 618
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz