Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva a sdružení Calla ze dne 9. 3. 2006

Budeme mít dostatek odpadu pro skládky a spalovnu?

 

Lišovská radnice chce vydělávat na odpadech
V těchto dnech shromažďuje Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy, v Českých Budějovicích vyjádření občanů , organizací a obcí k žádosti společnosti A.S.A. o rozšíření skládky v Lišově. Na základě těchto stanovisek ministerstvo rozhodne, zda je nutno rozšíření skládky posuzovat podle zákona o vlivu stavby na životní prostředí. Lišovští zastupitelé jakoby zapomněli na odpor zdejších občanů proti rozšíření skládky projednávané před šesti lety. Tehdy bylo prodlouženo skládkování společnosti A.S.A. do roku 2007. Již vloni se ale zastupitelé rozhodli pro skládku, neboť její provoz přináší vítané prostředky. V Lišově se sládkuje odpad převážně z Českých Budějovic Budějovice již od roku 1977 a k dvěma tzv. starým , skládkám, které představují ekologickou zátěž, přibyla v roce 2000 nová, tzv." těsněná skládka, jejíž životnost končí příští rok. Místo, aby se obě města domlouvala na společné konečné rekultivaci skládky, pomáhají uvádět do života její další rozšíření na úkor životního prostředí a minimalizaci odpadů.

Skládkování a spalování odpadu je stejně nebezpečné jako jeho dovoz
V době, kdy je schválený republikový, krajský i městský plán odpadového hospodářství preferující třídění a využívání odpadů se jeví podnikatelská záměr v Lišově jako sci-fi. Místo slibů na převedení skládkování v třídící linku a kompostárnu se plánuje za souhlasu Lišovské radnice skládkování na další tři roky, což představuje při ročním ukládání 40 tis. tun odpadu a životnosti navrhované rozšířené skládky 112.000 tun odpadu. Ano, skládka má být ve stávajícím areálu, ale na staré skládce představující ekologickou zátěž a tedy rizika pro životní prostředí. Místo výsadby stromů dojde ke kácení posledních zbytků lesa a před monstrózní halou vyroste na ploše 180 x 90 metrů desetimetrová kopice odpadků navazující na dnešní novotvar v krajině. Nabízí se otázka. Budeme mít dostatek odpadků, abychom nakrmili spalovnu v Mydlovarech ( 100 tis. tun ročně), skládku v Borovanech(23 tis. tun ročně po 30 let) a skládku v Lišově? Nebylo zbytečným vyhozením peněz za zpracování plánů odpadového hospodářství počítajících s tříděním a využitím odpadu?

Sdružení Calla požaduje celé posouzení EIA
"Vzhledem k možným rizikům, představující nejen budování skládky na staré ekologické zátěži, ale i ohrožení Chráněné oblasti podzemní akumulace vod Třeboňsko a vážné narušení krajinného rázu, požadujeme zpracování dokumentace hodnotící vliv stavby na životní prostředí", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla." Proces posuzování umožní nejen získání dostatek posudků, ale umožní i účast veřejnosti," dodal Vladimír Molek.

 

 

Kontakty:
Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, email: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Ochrana jihočeské přírody - věc občanů" podpořeného EU v programu Transition Facility 2004 a Nadací Partnerství.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz