Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 30. 11. 2006

Občané Lišova se nehodlají smířit s rozšířením skládky

 

Společnost A.S.A. České Budějovice ani přítomní úředníci z ministerstva životního prostředí a Krajského úřadu Jihočeského kraje nepřesvědčili občany Lišova o tom, že by skládka v Lišově měla být rozšířena. Zaplněná zasedací místnost Městského úřadu v Lišově se při včerejším veřejném projednání posouzení vlivu na životním prostředí stala důkazem zájmu veřejnosti podílet se na rozhodování. Obhajoba bezpečnosti skládky ze strany zpracovatelů dokumentace a posudku EIA narážela na spontánní odpor přítomných občanů, kteří na praktických zkušenostech "soužití se skládkou" dokazovali nezodpovědnost a nezájem provozovatele skládky při dopravě odpadu na skládku i jejím provozu.

Porušování provozního řádu skládky bylo v průběhu veřejného projednávání zdůrazňováno několikrát, a to nejen v souvislosti s opakovaným zahořením skládky. Oporou a důkazem této skutečnosti bylo i stanovisko České inspekce životního prostředí předložené zástupcem sdružení Calla. Toto sdružení zároveň předalo při této příležitostí první část petice Za lepší recyklační služby v jižních Čechách obsahující mimo jiné i požadavek nerozšiřovat dále stávající skládky. Petici podpořilo k dnešnímu dni 1500 občanů. Vladimír Molek ze sdružení Calla přirovnal odpor ¨veřejnosti proti skládce k obdobné aktivitě občanů Mydlovar. "Díky společnému odporu veřejnost a obce se podařilo po několika letech o téměř nemožné, společnost E.ON ustoupila od záměru postavit v Mydlovarech spalovnu. V Lišově je ale situace jiná. Místní samospráva a státní správa nepodporuje občany, ale podnikatelský záměr".

Závažný posun v přístupu nového zastupitelstva bylo vystoupení zastupitele MUDr. Vladimíra Chlouby, který veřejně odmítl rozšíření skládky a navrhl, aby o stavbě rozhodovali občané. Tím nepřímo dal podnět k vyhlášení místního referenda a zpochybnil dosavadní stanovisko Města Lišov, deklarující pokračování skládkování jako veřejný zájem. K posudku obdrželo ministerstvo životního prostředí kromě negativních stanovisek občanských sdružení rovněž 162 připomínek ze strany veřejnosti. Někteří z nich svá stanoviska potvrdili vystoupení na veřejném projednání. S bouřlivým ohlasem se setkala zejména nekompetentní vystoupení a argumentace zástupců společnosti .A.S.A. o víkendových a nočních jízdách nákladních vozidel. Zástupce sdružení Calla zpochybnil platnost procesu EIA, neboť požadovanou studii únosnosti, stlačitelnosti a stability staré skládky obdržel před veřejným projednáváním pouze Krajský úřad Jihočeského kraje. Vladimír Molek ze sdružení Calla rovněž předložil závěry Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje za rok 2005, které uvádějí, že "celková kapacita skládek v kraji je dostačující a chybí naopak zařízení pro nakládání se směsným komunálním odpadem jiným způsobem, než skládkováním". Tento audit společnosti ISES, s.r.o. rovněž konstatuje, že "Jihočeský kraj prozatím nesplňuje cíl poklesu skládkovaných odpadů oproti porovnávacímu roku 2000."

Pokud vydá ministerstvo životního prostředí, jakožto příslušný orgán státní správy souhlasné stanovisko k hodnocení vlivů záměru rozšíření skládky na životní prostředí, spustí nejen další správní řízení, z nichž většinu povede Krajský úřad Jihočeského kraje, ale i vlnu odporu veřejnosti, která se nehodlá smířit se skutečností, že společnost .A.S.A. České Budějovice bude za podpory města Lišov a České Budějovice ukládat další tři roky odpady převážně z Českých Budějovic na skládku v Lišově.

 

Fotografie z veřejného projednání:

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována za podpory EU v programu Transition Fasility (prostřednictvím NROS)

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz