Sdružení Calla
  Dnes je 6. října 2022  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 15. 8. 2008

Projekt "Aktivně pro jihočeské přírodní zdroje" odstartoval

Calla začala připravovat první aktivity projektu nazvaného "Aktivně pro jihočeské přírodní zdroje", se kterým obstála ve velké konkurenci ve 2. výzvě Blokového grantu pro nevládní neziskové organizace. Ten je financován z Finančních mechanismů EHP/Norska, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti. Na realizaci projektu, který bude trvat do konce června 2009, sdružení získalo nadační podporu ve výši 49.850 euro z celkových nákladů 55.426 euro.

Cílem projektu, který je zaměřen na jihočeský region, je podpora veřejnosti při ochraně životního prostředí, environmentální osvěta a prosazování změn dosavadních většinových přístupů především v oblasti ochrany přírody, energetiky a těžby surovin. Mezi prvními akcemi na přelomu léta a podzimu bude seminář "Účast veřejnosti ve správních řízeních", exkurze "Energie z pole" zaměřená na pěstování a využití energetických plodin a rychle rostoucích dřevin v praxi či workshop zaměřený na problematiku bioplynových stanic a vlivů na životní prostředí. Od září také opětovně začneme naplno poskytovat ekologické poradenství, kde rozšiřujeme nabídku o tzv. procesně-právní poradenství. Odborné poradenství poskytujeme i v rámci Jihočeské krajské sítě environmentálních center KRASEC.

I v dalších chystaných projektových aktivitách se budeme věnovat šíření informací formou seminářů, přednášek, exkurzí a dalších aktivit zaměřených na větší využití obnovitelných zdrojů energie pro ochranu klimatu, na přírodní hodnoty území vojenského prostoru Boletice či na přirozenou obnovu území narušených v Jihočeském kraji těžbou štěrkopísku. Aktivně se též budeme podílet na ochraně životního prostředí účastí ve správních řízeních, při kterých může být ohroženo.

"Poptávka po ekologickém vzdělávání, osvětě a také poradenství roste. V roce 2007 jsme v poradně Cally vyřídili celkem 754 dotazů. Financovat tuto činnost ale můžeme jenom díky takovéto zahraniční podpoře.", uvedl Edvard Sequens z Cally.

"Jedním z cílů Cally bude zachování stávajících hranic vojenského újezdu Boletice. Jejich změna by totiž mohla znamenat začátek konce této výjimečné oblasti," doplnila Pavla Matějková. Jiří Řehounek zakončil: "Těžba písku je v jižních Čechách velmi rozšířená. Chceme se proto zaměřit na prosazování přírodě blízkých forem obnovy opuštěných pískoven."


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz