Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 23. 6. 2008

Akční plány ke snižování hlukové zátěže mohou ovlivnit sami občané

 

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo návrh Politiky územního rozvoje České republiky k veřejnému připomínkování1. Do 16. září 2008 mohou obce, jednotlivci i občanská sdružení zasílat k návrhu své připomínky. Politika územního rozvoje obsahuje řadu kontroverzních záměrů s dopadem na rozvoj jihočeských obcí. Je tam návrh na územní ochranu lokalit Lodhéřov a Božejovice-Vlksice, v nichž stát vyhledává hlubinné úložiště vyhořelého paliva, návrh počítá s rozšířením JE Temelín, novými trasami pro přenosové elektroenergetické sítě, jsou v něm konkrétní trasy dálnic a rychlostních silnic, mezinárodní letiště v Českých Budějovicích, splavnění Vltavy, ale také lokality chráněné pro budoucí výstavbu přehrad. Co do udržitelnosti rozvoje, je návrh nevyrovnaný, neboť ekonomický rozvoj má prioritu na úkor ochrany životního prostředí.

Pokud budou zmíněné záměry schváleny vládou, bude je muset do svých územních plánů převzít nejprve kraj a posléze i dotčené obce. Zařazení všech šesti lokalit, které jsou podle Správy úložišť radioaktivních odpadů potenciálně vhodné pro hlubinné úložiště vyhořelého jaderného paliva v České republice  vnímáme jako předčasné. Tato de facto stavební uzávěra bude blokovat rozvoj dotčených obci, aniž by to bylo nezbytné a zcela zbytečně bude poškozovat obce, které posléze nebudou pro úložiště vybrány. Podle vládou schválené koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem by teprve k roku 2015 měly být vybrány dvě nejvhodnější lokality a zajištěna jejich ochrana v územních plánech. Až v této fázi bude zařazení do Politiky územního rozvoje akceptovatelné a smysluplné.

Edvard Sequens řekl: "Návrh tak zcela obchází vládní prohlášení o respektování práv obcí při vyhledávání úložiště vyhořelého jaderného paliva. Přestože si to obce nepřejí, budou takto shora omezeny ve svém rozvoji a přinuceny zanést úložiště do svých územních plánů."

Pavla Matějková k tomu dodává: "Návrh obsahuje na jedné straně výčet konkretizovaných záměrů, například tras dálnic, ovšem jiné záměry, jako např. vodní nádrže zmiňuje jen okrajově. Přesto je pak Jihočeský kraj i jednotlivé obce budou muset zahrnout do svých územních plánů.".


Kontakty:
Pavla Matějková, Sdružení Calla
telefon: 387 311 381, email: pavla.matejkova(zavinac)calla.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Poznámky:
[1] Návrh Politiky územního rozvoje ČR je ke stažení na http://www.mmr.cz/politika-uzemniho-rozvoje-cr-2008

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz