Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 29. 10. 2008

Obnovitelné zdroje energie a dopady na životní prostředí

Calla dnes zahájila cyklus setkání, která jsou zaměřena na problematiku možných negativních dopadů využívání obnovitelných zdrojů energie na životní prostředí. Zaměříme se na bioplynové stanice, větrné a malé vodní elektrárny, u nichž vnímáme nejvíce výhrad ze strany veřejnosti nebo orgánů ochrany přírody. Hodláme o problémech diskutovat a hledat konkrétní východiska se všemi zainteresovanými stranami - provozovateli, úředníky, zástupci samospráv a samozřejmě odborníky na daný problém. Setkání doplní exkurze na příkladná zařízení. Výsledkem posléze budou metodické listy pro investory a budoucí provozovatele těchto zdrojů.

Tématem dnešního workshopu, který proběhl na Krajské úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích bylo diskutovat problémy, které se objevují v souvislosti s některými novými projekty bioplynových stanic. Jde o zápach, jehož se obává veřejnost a nakládání s fermentačními zbytky. Podařilo se ukázat několik možných příčin, vinou nichž došlo v několika případech k obtěžujícímu zápachu. Vždy se jednalo o porušení provozního řádu či přímo zákonů a ve všech případech šlo o stanice využívající též odpadní biomasu, zejména živočišnou. Všechny v jižních Čechách provozované a drtivá většina připravovaných bioplynových stanic jsou farmářského typu, které problémy zápachu prakticky neznají.  Ministerstvo životního prostředí pak na základě prvních negativních zkušeností vypracovalo metodický pokyn pro uvádění bioplynových stanic do provozu, jež má pomoci zabránit opakování.  Bioplynové stanice mají totiž řadu pozitivních přínosů nejen pro venkov a zemědělství.

Edvard Sequens řekl: "Zatímco například v Německu funguje 3700 bioplynových stanic, u nás jsou to pouhé tři desítky. Přitom potenciál je zde mnohem vyšší.  Je ale potřeba definovat takové podmínky, které zabezpečí rozvoj využití energie bioplynu s minimalizací dopadů na životní prostředí, což se daří."


Kontakty:
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Projekt "Aktivně pro jihočeské přírodní zdroje" byl podpořen z Finančních mechanismů EHP/Norska, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti. Dnešní workshop byl dále podpořen Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného programu Národní síť EVVO.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz