Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Společná tisková zpráva sdružení Calla a Hnutí Duha ze dne 1. 4. 2009

Kosmetická úprava odpovědnosti za jadernou škodu

Dnes přijatá novela energetického zákona1) zvyšuje omezení odpovědnosti provozovatelů jaderných elektráren za jadernou škodu ze stávajících 6 na 8 miliard korun. Poslanci tak učinili první krůček k zavedení plné finanční odpovědnosti ČEZ za případné škody způsobené atomovými reaktory. Toto navýšení však problém odpovědnosti neřeší. Nejenže neodpovídá možné reálné škodě. Ale zejména je v rozporu i s Dodatkem Vídeňské úmluvy, který Česká republika podepsala, a který jako minimum odpovědnosti požaduje přibližně 9 miliard Kč2)

Podle sdružení Calla a Hnutí DUHA musí následovat úplné zrušení kontroverzní klauzule atomového zákona, podle které elektrárenská společnost hradí jen malou část možných následků3). Provozovatelé jaderných elektráren tak získávají oproti jiným zdrojům neoprávněnou konkurenční výhodu na trhu s elektřinou. Ani v jiném průmyslovém odvětví, například v chemickém není výše odpovědnosti za škodu nijak omezena.

Ministr Martin Říman dostal v březnu 20084) od vlády úkol zajistit k 1. lednu 2009 ratifikaci doplněné Vídeňské úmluvy a novelizovat k tomu patřičné paragrafy atomového zákona. Zároveň dostal za úkol okamžitě zahájit práce na přijetí tzv. Pařížské úmluvy a potažmo zvýšení povinného pojištění na 18,5 miliardy. Nic z toho se dosud nestalo a dnešní úprava ratifikaci neumožní.

Edvard Sequens z Cally řekl: "Kdyby v Temelíně došlo k havárii, ČEZ dostane od pojišťoven 35 miliard korun za poškozené zařízení, zatímco všichni ostatní postižení obdrží podle současných pravidel dohromady jen šest miliard. Celkem logicky, tak jako v jiných průmyslových odvětvích, by se odpovědnost za jadernou škodu neměla omezovat vůbec."

Martin Sedlák z Hnutí DUHA doplnil: "Provozovatelé jaderných elektráren musí nést plnou finanční odpovědnost za škody, jež případně způsobí. Proto je potřeba změnit klauzuli současného atomového zákona, podle které by ČEZ hradil jen malou část. Zavedení plné odpovědnosti za případné škody, které jaderné elektrárny ČEZ způsobí, je samozřejmou první podmínkou další debaty o nových reaktorech."


Kontakty:
Martin Sedlák, Hnutí DUHA
telefon: 737 128 471, email: martin.sedlak(zavinac)hnutiduha.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Poznámky:
[1] Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
[2] Minimální požadovaný limit odpovědnosti provozovatele jaderného zařízení za jadernou škodu 300 mil. SDR požadovaný Protokolem o doplnění Vídeňské úmluvy o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody, je v přepočtu dle aktuálního kurzu koruny cca 9 mld. Kč, ale během roku díky kolísání kurzu překročil i 10 mld. Kč.
[3] EEA ve své studii o evropských dotacích do energetiky uvádí 60 miliard eur jako spodní odhad velikosti škod při jaderné havárii.
[4] Usnesení vlády č. 258 ze dne 17. března 2008

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz