Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 5. 2. 2009

Ekoporadna sdružení Calla - práce neubývá

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Šestsetšedesátčtyři vyřízených dotazů, to je výsledek ekologické poradny Cally v roce 2008. Nejvíce, celých 35 procent poradenské činnosti, tvořila pomoc lidem, kteří se chtějí bránit záměrům ohrožujícím životní prostředí v blízkosti jejich domovů. Často v tomto případě jde o dlouhodobější právní poradenství věnované konkrétním případům. Většina dalších otázek se týkala problematiky ochrany přírody a energetiky, kterým se Calla věnuje dlouhá léta, avšak otázky přicházely i k tématice zemědělství, odpadů, ochrany zvířat apod. S prosbou o pomoc se na ekologickou poradnu neobrací jen jednotliví občané, ale i nevládní neziskové organizace, podnikatelé, veřejné instituce či studenti.

Jednou z dlouhodobých kauz, které se Calla věnuje, je procesně-právní poradenství místnímu občanskému sdružení Modrý most, a to proti nesprávnému úřednímu postupu českobudějovického stavebního úřadu. Předmětem sporu je otevření tzv. Modrého mostu (dříve pro cyklisty a chodce) pro obousměrný automobilový  provoz. Změna nebyla předmětem řádného územního řízení a občanskému sdružení nebyla  přiznána ani účast v řízení stavebním. Jelikož i odvolání bylo ze strany krajského úřadu zamítnuto, sepsali jsme pro sdružení stížnost směřovanou ombudsmanovi. Ve svém stanovisku veřejný ochránce potvrdil naše námitky a ztotožnil se s naším právním názorem. V konečné zprávě o ukončení šetření ombudsman pochybení v postupu stavebního úřadu potvrdil. V současné době je již ve věci podána žaloba ke správnímu soudu.

Mnoho zájemců pak hledá v Calle rady ohledně využití obnovitelných zdrojů energie. Ať už se to týká jejich možností, úředního postupu při povolování nebo informací o jejich podpoře. V souvislosti s právě chystaným novým dotačním programem Ministerstva životního prostředí očekáváme v letošním roce nárůst zájmu o informace, kde a jak získat dotaci na solární systém, biomasový kotel ale také zateplení domů či přímo stavbu energeticky pasivních domů.

Ekologické poradenství, které Calla poskytuje zdarma, je podpořeno v rámci projektu "Aktivně pro jihočeské přírodní zdroje" z Finančních mechanismů EHP/Norska, který administruje Nadace rozvoje občanské společnosti.  Sdružení nyní hledá cesty, jak činnost ekoporadny udržet v plném rozsahu i po červnu 2009, kdy tento projekt končí.

Sdružení Calla nabízí ekoporadenství ve svém českobudějovickém sídle Fráni Šrámka 35 ve formě celkem deseti otevíracích hodin během tří dnů v týdnu, rovněž vede internetovou poradnu a poradci jsou k dispozici i na e-mailu a telefonu. Calla je členem celostátní Sítě ekologických poraden STEP, která se snaží rozvíjet podmínky pro ekologické poradenství a garantovat jeho kvalitu. Na lepší nabídce a tematickém rozdělení poradenství pro veřejnost pak spolupracuje spolu s dalšími jihočeskými organizacemi v rámci jihočeské Krajské stě environmentálních center KRASEC.

"Poptávka široké veřejnosti po právním poradenství je dána především stavem české legislativy. Vyznat se v nesčetných novelách zákonů, které stabilitu právního systému zásadním způsobem devalvují, je náročné pro odborníka, natož pro laika." uvedla poradkyně sdružení Calla právnička Pavla Matějková.

"V posledních dvou letech nabízíme také specializované poradenství o ekologické obnově území narušeného těžbou surovin. Potěšil nás vzrůstající zájem o informace z tohoto oboru, především ze strany těžebních a rekultivačních firem, ale i odborné a laické veřejnosti," říká Jiří Řehounek, který se v ekoporadně Cally věnuje ochraně přírody a ekologické obnově.

Podrobnosti k ekologickému poradenství sdružení Calla včetně otevíracích hodin a kontaktů jsou k dispozici na www.calla.cz/poradna.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz