Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 8. 9. 2009

V Blatné se mají kácet zdravé stromy

        Zastupitelstvo města Blatná již na počátku roku 2009 odsouhlasilo návrh na pokácení pěti vzrostlých stromů na náměstí před základní školou J. A. Komenského. Jedná se o stoleté buky a duby pyramidálního tvaru, které byly vysazeny souběžně s dostavbou budovy začátkem dvacátého století. Škola, nyní kulturní památka, tvořila ještě donedávna spolu s vysoce estetickými stromy harmonický celek. Nyní mají být stromy odstraněny a náměstí tak přijde o nevratnou dominantu. Stromy prý stíní a kořeny narušují základy školy a chodník. Podle soudního znalce by však stačila odborná prořezávka.

           Zcela vitální stromy jsou staré bezmála jako budova školy J. A. Komenského a tvoří spolu s ní jeden kompaktní celek. Přesto byl podán návrh na jejich pokácení z důvodu stínění učeben a narušování statiky budovy. "Z toho důvodu byl ke stavu stromů v březnu tohoto roku zpracován znalecký posudek a vyčíslena ekologická hodnota stromů ve výši 2, 6 milionu korun" uvádí dendrolog  pobočky Agentury ochrany přírody a krajiny v Českých Budějovicích Petr Kunce.

           Posudek doporučuje běžný zdravotní ořez, zaměřený na citlivou redukci korun, v kombinaci s vazbou. Přesto mají být stromy pokáceny. "Jednalo by se však o zásadní porušení zákona, neboť nebyly prokázány závažné důvody, které by kácení opodstatňovaly. Stromy neohrožují bezpečnost lidí ani majetku, navíc vykazují značnou ekologickou i estetickou hodnotu." Kromě nevratné ekologické újmy by tedy pokácením velikánů náměstí J. A. Komenského navíc zcela ztratilo svůj jedinečný ráz, o budově školy nemluvě.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA.


eea norway grant pros via
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz