Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 24. 6. 2009

Územní rozhodnutí o cyklostezce z Hluboké do Purkarce vydáno - bez řízení

    Stavební úřad v Hluboké nad Vltavou vyvěsil na úřední desce územní rozhodnutí, kterým povolil kontroverzní trasu cyklostezky do chráněného území mezi Hlubokou a Purkarcem. Zahájení územního řízení však na elektronické desce vyvěšeno nebylo. Nasvědčuje tomu i fakt, že k danému záměru nebyly vzneseny žádné námitky ze strany účastníků a veřejnosti. Calla proto podá podnět k návrhu na zahájení přezkumného řízení ve věci nezákonného postupu stavebního úřadu.

    Ačkoliv investor, město Hluboká nad Vltavou, ještě nezískal potřebné výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny, ani výjimku vlády pro umístění cyklistické stezky do území přírodní rezervace, tamní stavební úřad existuje již vydal územní rozhodnutí, které umístění stezky bez dalšího povoluje. Rozhodnutí o výjimce podle zákona 114/1992 Sb., kterou vydal úřad Jihočeského kraje, přitom nyní pro rozpor se zákonem, zrušilo Ministerstvo životního prostředí.

     Záměru lze především vytknout nevratný dopad na krajinný ráz zvláště chráněného území, a významně negativní zásah do stability místního ekosystému, způsobený nevyhnutelnými stavebními pracemi a terénními úpravami.

    Nesouhlas se záměrem vyslovila i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která vydala k plánované stavbě negativní stanovisko.

      Trasa cyklostezky, vedoucí korytem řeky, představuje navíc, kromě jiného, velmi vysoké náklady spojené s výstavbou. Ani z hlediska povodní není umístění záměru do úrovně vodního toku vhodné. Přitom existují stávající, již vyasfaltované cesty ve Staré oboře, po nichž by mohla trasa bez větších zásahů do místní přírody i nutných finančních výdajů vést. "Pro tuto variantu však chybí po celou dobu trvání kauzy podpora ze strany investora i dalších zúčastněných", uvedla Pavla Matějková.

     Územní rozhodnutí o umístění cyklostezky není jediné, které se v poslední době bez dalšího objevilo na úřední desce města Hluboká nad Vltavou. O týden později zde bylo vyvěšeno také rozhodnutí o plavební komoře navazující na projekt splavnění Vltavy.


Příloha: Územní rozhodnutí o umístění cyklostezky

Kontakty:

Pavla Matějková, Sdružení Calla
telefon: 387 311 381, email: pavla.matejkova(zavinac)calla.cz

eea norway grant pros via
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz