Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze 17. ledna 2011

Aleje, pískovny, brouci i sluneční elektrárny - ekoporadna Cally v praxi

ČESKÉ BUDĚJOVICE - Rok 2010 potvrdil, že Calla provozuje jednu z nejvyhledávanějších ekoporaden v Jihočeském kraji s více než šesti sty vyřízenými dotazy i podrobnějšími odbornými analýzami v průběhu roku. Jejími klienty je v převážné míře veřejnost, ale také studenti, úřady a podnikatelé.

   Velmi žádané bylo právní poradenství. Calla například pomohla místní organizaci ČSOP ve Velešíně při záchraně historické aleje. Právnička Pavla Matějková k tomu sdělila: "V této záležitosti jsme jednak ochráncům přírody poskytli právně procesní poradenství ohledně účastenství v územním řízení o umístění supermarketu, který měl bezprostředně negativně zasáhnout kácením do předmětné aleje, jednak jsme se jako účastníci do řízení též připojili. Zatím se podařilo dosáhnout vyhlášení aleje registrovaným významným krajinným prvkem, tedy jejího vyššího stupně ochrany."
   V oblasti ochrany přírody řešila Calla různorodé dotazy od určování zajímavých organismů z fotografií, přes konzultaci seminárních prací studentů až po rekultivační plány těžebních prostorů. Calla se jako jediná z českých ekoporaden zaměřuje na ekologickou obnovu území po těžbě surovin. Mezi našimi klienty se proto objevují i těžební firmy. "V letošním roce přibyly např. dotazy týkající se ochrany hmyzu vázaného na staré stromy a mrtvé dřevo, což souvisí i s novými projekty Cally," uvádí Jiří Řehounek, který se v Calle kromě ekoporadenství zabývá také ochranou přírody.
   Odborné poradenství v energetice se zaměřuje na problematiku obnovitelných zdrojů energie a snižování spotřeby. Vzhledem k dramatickému dění při státní regulaci slunečních elektráren během roku 2010 jsme řešili nezvykle mnoho souvisejících legislativních i cenových otázek. Pokračovali jsme také v aktualizaci databáze obnovitelných zdrojů energie přístupných veřejnosti na webových stránkách www.zdrojeenergie.cz. Edvard Sequens, energetický poradce k tomu řekl: "V takzvaném atlase obnovitelných zdrojů máme nyní informace o 1664 malých vodních  a větrných elektrárnách, bioplynových zdrojích, kotelnách na slámu či dřevní štěpku, slunečních kolektorech a fotovoltaických elektrárnách a to se zaměřením na Jihočeský kraj. Jsme rádi, že se databáze těší stále velkému zájmu veřejnosti."
   Calla nabízí ekoporadenství ve svém českobudějovickém sídle Fráni Šrámka 35 v rámci celkem deseti otevíracích hodin během tří dnů v týdnu, rovněž vede internetovou poradnu a poradci jsou k dispozici i mimo vyhrazený čas na e-mailu a telefonu.  Podrobnosti k ekologickému poradenství sdružení Calla včetně otevíracích hodin a kontaktů jsou k dispozici na www.calla.cz/poradna.

    Úspěšné práci ekoporadny pomáhá zapojení v jihočeské síti ekologických center KRASEC a také v celostátní Síti ekologických poraden STEP. Ekologické poradenství je poskytované zdarma díky  podpoře Státního fondu životního prostředí, Ministerstva životního prostředí a Jihočeského kraje, kterou administruje KRASEC.


Další informace mohou poskytnout:

Ing. Edvard Sequens - problematika energetiky
tel.: 384 971 932, 602 282 399, edvard.sequens(zavinac)calla.cz

RNDr. Jiří Řehounek - problematika ochrany přírody a obnovy po těžbě surovin
tel.: 384 971 934, 605 066 898, rehounekj(zavinac)seznam.cz

Bc. Vojtěch Šimek - databáze obnovitelných zdrojů energie
tel.: 384 971 936, vojtech.simek(zavinac)calla.cz

 
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz