Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze dne 24. března 2011

Město České Budějovice pokračuje v nekoncepčním rozmělňování dopravy proti vůli občanů


Přestože je otázka dopravy Českých Budějovic klíčový problém, město nadále prosazuje pouze rigidní a krátkozraká řešení. Příkladem je stavební povolení pro dopravní propojení v úseku Nerudova – Pražská, kde má vzniknout nová křižovatka. Na velmi krátkém úseku Pražské třídy tak budou již tři.

Nová silnice je navržena jako obslužná komunikace. V její těsné blízkosti, v dosud klidné čtvrti, se nachází základní a mateřská škola. Vytvořením dopravní zkratky, kterou si řidiči budou zkracovat cestu v zácpách, se zde zhorší bezpečnost, prostředí i kvalita bydlení. Dopravní úřad přesto tvrdí, že komunikaci budou využívat především místní. Ti však chystají petici, propojení v podobě, jakou město překládá, nechtějí.

Dopravní propojení ulic by přitom mohlo být naopak dokonce přínosem. Stačilo by pozměnit parametry, například namísto obslužné komunikace zařadit úsek Nerudovy do tzv. obytné zóny. Pro to však není vůle, Calla tedy podala odvolání.

Město nespolupracuje s externími dopravními experty ani nesleduje trendy v řešení dopravy v zahraničí. Bezhlavé, nekoncepční rozmělňování dopravy ve městě je přitom pro Budějovice typické. Vyhlášenou kauzou je například Modrý most, kde by zase stačilo upravit automobilový provoz jednosměrně. Po úspěšné kasační stížnosti sdružení Modrý most musel stavební povolení pro otevření automobilové dopravě zrušit a zahájit řízení o odstranění stavby, konkrétně terénních úprav, které proběhly pouze skrze stavební řízení. Územní řízení o změně využití území přitom neproběhlo vůbec. Vzhledem k praxi stavebních úřadů, které vyžadují územní řízení často až pro stavební malichernosti, je to přímo neuvěřitelné.

Podobných změn plánuje město ještě mnoho. Například propojení Kostelní ulice s Pražskou, Litvínovickou ulicí přemostěním přes L. B. Schneidera na Lidickou, nebo už známé přemostění přes Vltavu z ulice Trojická. U všech lze očekávat převládající negativní dopad , pokud budou řešeny obdobně jako dosud – tedy pouze jako průjezdy tranzitu bez ohledu na obyvatele města.

V neposlední řadě zůstává otázkou, nakolik se investice do těchto neudržitelných záměrů prodraží. Pro zajímavost, na malém kruhovém objezdu (předpřípravným pro spojení ulice Trojické s městským okruhem) lze napočítat 40 dopravních značek.Kontakty:

Pavla Matějková, Sdružení Calla, email: pavla.matejkova(zavinac)calla.cz
Obyvatelé ulice Nerudova:
Ivan Feranec, tel.: 732 587 057
Karel Kudrna, tel.: 607906773
Barbora Tošnerová, email: bara.tosnerova(zavinac)email.cz © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz