Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaSpolečná tisková zpráva sdružení Calla a Hnutí DUHA ze středy 15. června 2011

Kocourkův návrh zarazí růst zelené energetiky

Ekologické organizace Hnutí DUHA a Calla kritizují vládní návrh zákona, který mění pravidla pro podporu růstu obnovitelných zdrojů. Přijetí nového zákona by zcela zastavilo nové instalace solárních panelů na střechách rodinných domů nebo malých firem na příštích deset let. Návrh nového zákona se dnes dostává na jednání Poslanecké sněmovny.

Návrh připravený ministrem Kocourkem zcela ignoruje postoj veřejnosti, která si ze tří čtvrtin myslí, že nedostatečně využíváme obnovitelné zdroje energie. Drtivá většina (84 procent) také nenamítá nic proti solárním panelům, pokud stojí na střechách [1].

Předložený návrh zákona totiž odkazuje na stanovené roční stropy z Národního akčního plánu pro obnovitelné zdroje energie [2]. Limity u sluneční energetiky do roku 2020 však byly dosaženy již v roce 2010. Celkový povolený instalovaný výkon pro každý sektor čistých zdrojů ohrožuje celé odvětví zelené energetiky. Stropy megawattů v jednotlivých technologiích ve výsledku odradí investory špatných i dobrých projektů, solárních, malých vodních elektráren či bioplynových stanic. Nebudou mít totiž jistotu, zda v době přípravy projektu nestopne stát podporu pro daný zdroj.

Ekologické organizace také kritizují další problematické body nové legislativy:

  • Producenti zelené energii ztratí jistotu odběru vyrobené elektřiny. Krok ohrožuje zejména malé výrobce. Obnovitelná elektřina se tak do sítě nemusí vůbec dostat.
  • Návrh zákona prodlužuje dotace pro spoluspalování biomasy a uhlí ve velkých elektrárnách až do roku 2015. Rozhodnutí povede ke zdražení biomasy, které ohrozí malé lokální výtopny a kogenerační stanice i uživatele domácích kotlů na peletky.
  • Nový zákon vůbec nepočítá s koncepční podporu tepla z obnovitelných zdrojů, kde má Česká republika mnohem více možností než k výrobě zelené elektřiny.
  • Namísto cíleného energetického využití kuchyňského odpadu, listí nebo trávy v bioplynových stanicích navrhuje, aby byly spalovány ve spalovnách odpadu společně s kvalitními, recyklovatelnými surovinami.

 

Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl:

„Předkládaný zákon je dalším krokem vlády, který má omezit slibný rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice, aby se nestaly konkurencí pro silný jaderný a fosilní energetický průmysl. Jdeme tak ale v protisměru k evropským trendům. Vidina krátkodobých zisků se tak promění v dlouhodobou ztrátu pro celé hospodářství.“

Martin Sedlák z Hnutí DUHA dodal:

„Zákon, který by měl podpořit růst čisté energie, může de facto paradoxně vést k zastavení nového odvětví zelené ekonomiky. Přitom práce českých inženýrů i dělníků v uplynulých letech ukázala, že větrnými, slunečními nebo bioplynovými energetickými zdroji můžeme účinně čelit dovozu zemního plynu, nebo vysoké spotřebě špinavého uhlí. Jestli nechtějí poslanci udělat z Česka fosilní skanzen Evropy, pak by měli návrh zákona odmítnout.“

 

Kontakty:

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí
Tel.: +420 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

Martin Sedlák, Hnutí DUHA
Tel.: 737 128 471, e-mail:martin.sedlak(zavinac)hnutiduha.cz

 

Poznámky:

[1] Průzkum společnosti Factum Invenio postojů veřejnosti k obnovitelným zdrojům:
http://www.factum.cz/450_ceska-populace-podporuje-obnovitelne-zdroje-energie?PHPSESSID=9ffe2f0841706afba36061e47606bb0e

[2] Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie sice papírově počítá s pokrytím více než třinácti procent české spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, chybí v něm však konkrétní opatření, která by umožnila, že se to opravdu stane.

Připomínky nevládních organizací k Národnímu akčnímu plánu České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů: http://www.calla.cz/data/hl_stranka/ostatni/Pripominky%20NAP%20pro%20OZE.pdf


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz