Sdružení Calla
  Dnes je 12. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajkaTisková zpráva ze dne 29. 6. 2011

Pískovna Lžín se stala přechodně chráněnou plochou

     Městský úřad Soběslav vyhlásil Přechodně chráněnou plochu Pískovna Lžín. Jedno z největších hnízdišť chráněných břehulí říčních v Jihočeském kraji navrhlo k ochraně sdružení Calla. Ochrana se na pískovnu vztahuje každoročně v období hnízdění břehulí, tj. od 1. dubna do 15. září.
     Pískovna ve Lžíně hostí každoročně několik set párů břehulí. O obnovu tohoto na krátkou dobu zaniklého hnízdiště se postarala Calla v roce 2009. Od té doby počty hnízdících ptáků každou sezónu narůstají. V letošním roce zde břehule vyhrabaly už 360 hnízdních nor, což představuje zhruba 250 hnízdících párů. Obnova hnízdních stěn je na lokalitě prováděna i s ohledem na vzácné druhy hmyzu z řádu blanokřídlých, které si do stěn nebo hromad písku také vyhrabávají nory. Z dalších chráněných živočichů se v pískovně vyskytují svižníci, ještěrka obecná nebo několik druhů obojživelníků.
     Institut přechodně chráněné plochy se v české ochraně přírody využívá pro území, u nichž je třeba zajistit ochranu po omezenou dobu nebo pravidelně jen po část roku. V letošním roce se jedná již o druhou přechodně chráněnou plochu vyhlášenou z podnětu Cally. Tou první se stala Pískovna u Žemličky na Borovansku, která chrání především místo rozmnožování sedmi chráněných druhů obojživelníků. Již dlouho má tento statut také další významné hnízdiště břehulí v pískovně Třebeč u Borovan.
     „Pískovna Lžín má pro udržení stability jihočeské populace břehulí velký význam. Dokladem toho jsou data Kroužkovací stanice Národního muzea, pomocí kterých se před několika lety podařilo prokázat, že hnízdiště ve Lžíně využívají jedinci z okolních, dnes již zaniklých hnízdišť,“ říká biolog Petr Heneberg, který s Callou dlouhodobě spolupracuje.
     „Vyhlášení přechodně chráněné plochy nám pomůže při shánění finančních prostředků na obnovu hnízdní stěny. Ta se musí provádět pravidelně alespoň jednou za dva roky, jinak hrozí tvrdnutí materiálu ve stěně a její sesouvání, takže hnízdiště po několika letech zaniká,“ říká Jiří Řehounek, vedoucí projektů Cally na ochranu přírodovědně cenných pískoven.
     Za spolupráci při vyhlašování přechodně chráněné plochy je třeba poděkovat především Městskému úřadu Soběslav a panu dr. Františku Dusbábkovi, který vyhlášení přechodně chráněné plochy umožnil jako majitel pozemku. Podklady pro vyhlášení byly shromážděny díky projektům podpořeným Ministerstvem životního prostředí ČR a EOG – Association for conservation.
     Další informace o ochraně břehulí: www.calla.cz/piskovny, www.calla.cz/brehule.

 

Kontakt:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla), 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz

Ing. Jiří Rozum (Městský úřad Soběslav)

 

Tento projekt je realizován za podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

mpcr zpcr

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz