Sdružení Calla
  Dnes je 5. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva z 19. října 2011

Odkaliště Hodějovice hostí ohrožené živočichy

     Biologové si začínají všímat potenciálu odkališť pro ochranu přírody. Vzácné a ohrožené druhy živočichů hostí i teplárenské odkaliště ve Starých Hodějovicích.
     Většina lidí bere odkaliště jako nutné zlo. Existuje však i jiný pohled na ně. Poměrně nedávno totiž začali biologové zjišťovat, že mohou být posledními útočišti ohrožených živočichů v naší krajině. Převážně se jedná o ty druhy, které vyhledávají místa s holým substrátem, rozvolněnou vegetací a malým obsahem živin v půdě či vodě. A všechny tyto podmínky splňují právě odkaliště, zatímco přirozených lokalit s podobným prostředím (říční náplavy, písčiny apod.) dramaticky ubylo.
     „Nedá se říci, že by teď přírodovědci vyzývali k vršení odkališť na každém rohu. Spíše jde o to, jak využít potenciálu těch stávajících pro ochranu ohrožených druhů,“ říká Jiří Řehounek, který se v Calle zabývá ochranou přírody na postindustriálních lokalitách.
     Také hodějovické odkaliště osídlila řada ohrožených druhů. Jedná se např. o brouka svižníka písčinného, který dnes žije v celé České republice na zhruba deseti místech, z nichž velkou většinu tvoří právě odkaliště. Dále se zde podle průzkumů vyskytuje 40 % z 94 našich druhů zlatěnek, které řadíme k blanokřídlému hmyzu. Z tohoto počtu je 16 zařazeno do červeného seznamu ohrožených druhů (dva z nich byly v ČR dokonce považovány za vyhynulé), zatímco jiné dvě zlatěnky zde byly nalezeny na našem území poprvé v historii. Odkaliště obývají také zajímaví motýli, včetně chráněného batolce červeného a ohniváčka černočárného. Samostatnou kapitolou je bohaté hnízdiště ptáků ve zdejších rákosinách.
     V současné době probíhá rekultivace hodějovického odkaliště a zároveň intenzivní biologický průzkum, který zaštítila Calla. Výsledkem jednání mezi teplárnou, krajským úřadem, přírodovědci a Callou se stala kompromisní podoba rekultivace, která zachovává vhodné podmínky alespoň pro některé ohrožené druhy.
     „Od roku 2008 probíhá příprava rekultivace, která spočívala kromě zajištění potřebných povolení a legislativních rámců také v navezení části rekultivačních materiálů. V současné době začíná samotná rekultivace. Po celou dobu probíhala, ať už ze strany teplárny nebo zhotovitele rekultivace, intenzivní jednání a spolupráce s přírodovědci, aby průběh rekultivace a její výsledek byl v souladu s požadavky na ochranu ohrožených živočišných druhů“ uvádí Martin Žahourek, místopředseda představenstva Teplárny České Budějovice, a.s.
     „Oceňujeme přístup teplárny k péči o místa výskytu chráněných a ohrožených druhů na odkališti a také ochotu, s níž umožnila odborníkům provést biologický průzkum. V rámci možností, které se nabízejí při rekultivaci podobných deponií, se podařilo vyjednat pro ochranu přírody velmi vstřícné podmínky,“ hodnotí počínání teplárny na odkališti Jiří Řehounek.

 

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla), 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz

Bc. Martin Žahourek (Teplárna České Budějovice, a. s.), 777 929 309, zahourek(zavinac)teplarna-cb.cz


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz