Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Arniky, Cally - Sdružení pro záchranu prostředí, Společnosti pro trvale udržitelný život a Centra pro životní prostředí a zdraví ze dne 31. března 2015

Inspekce životního prostředí zažívá vnitřní rozvrat, jsou přesvědčeny nevládky

PRAHA/ČESKÉ BUDĚJOVICE – Personální zemětřesení, snížení akceschopnosti inspekce a mediální náznaky znečišťovatelům, že se nemusejí bát pokut, vytýkají řediteli České inspekce životního prostředí Eriku Geussovi ekologické organizace. Přestože některé kroky inspektorů byly v minulosti terčem kritiky ochranářů, dosáhla inspekce řady pozitivních výsledků, a současné změny vnímá Arnika, Calla, Společnost pro trvale udržitelný život a Centrum pro životní prostředí a zdraví jako ohrožení její odborné, kontrolní a preventivní role. Své obavy sdělili otevřeným dopisem řediteli ČIŽP Eriku Geussovi i ministrovi životního prostředí Brabcovi.

Otevřený dopis.

„Veškeré úspěchy ČIŽP by nebyly možné bez klíčových odborníků s dlouholetými zkušenostmi a lidí s velkou dávkou osobní statečnosti. Bohužel pozorujeme, že jsou právě tito lidé odvoláváni z vedoucích pozic inspekce, ředitel Geuss navíc prohlašuje, že bude inspekce udělovat méně pokut. Naopak chce vybírat exemplární případy, které chce pokutovat velmi významně, což by ale znamenalo, že se neměří všem stejným metrem. Otázky pak vyvolává, kdo a jak bude rozhodovat o tom, který případ zaslouží jen pokárání a který naopak dostane milionové pokuty,“ vysvětluje své důvody předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík.

„Role inspekce v celém systému ochrany životního prostředí je dozorová, prevenci nechť i nadále vykonává ministerstvo životního prostředí s nástroji, které k tomu má – osvětou, výchovou i vzděláváním. Co by se asi dělo na silnicích, kdyby s podobnými prohlášeními jako pan Geuss nastupoval nový ředitel dopravní policie?“ ptá se předseda českobudějovické Cally – Sdružení pro záchranu prostředí Ing. Edvard Sequens.

„ČIŽP má zajišťovat kontrolu dodržování zákonů v oblasti životního prostředí. Pokud však jsou odstraňováni z vedoucích pozic ti, kteří se o to snažili, povede to k naprosté demoralizaci ostatních inspektorů a následně k zhoršování stavu našeho životního prostředí. Je přinejmenším zvláštní, že ředitelem instituce chránící životní prostředí se stal bývalý čelný představitel ministerstva průmyslu a obchodu, chránící tehdy rozhodně jiné zájmy, než ochranu životního prostředí,“ upozornil předseda Ing. Jiří Dlouhý.

Ředitel Geuss pro ČTK 5. února 2015 uvedl, že ČIŽP má při své činnosti nejprve uložit nápravná opatření a působit preventivně, teprve pak dávat pokuty a až nakonec odebírat licence (1). Pro někoho může jít o líbivá slova, dokládají však neznalost legislativy. Podle zákonů je v naprosté většině případů povinností ČIŽP reagovat na zjištěné protiprávní jednání uložením pokuty, jejíž výše samozřejmě může zohlednit investice do opatření k nápravě. Prevenci však nelze uplatňovat až v případě, kdy někdo prokazatelně poškozuje životní prostředí.

Od jmenování ředitele Geusse dne 1. 12. 2014 došlo k odvolání významné části dosavadního managementu ČIŽP: z oblastních inspektorátů jde o 5 z 10 ředitelů, na ředitelství ČIŽP pak o vedoucí odboru ochrany vod, většinu provozních vedoucích, odešla interní auditorka, o vedoucí funkci přišla vedoucí oddělení zahraničních vztahů. Další personální změny se zřejmě dají podle nevládních organizací očekávat v blízké době.

Poznámky:
(1) Zmíněný rozhovor je k dispozici například na http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/cizp-se-podle-noveho-sefa-zmeni-chce-vice-prevence-zmeni-pokuty

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz