Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 17. června 2015

Geocaching ve službách ochrany přírody

Geocaching se stal v posledních letech oblíbenou zábavou lidí po celém světě, samozřejmě včetně České republiky. Kromě zábavy by však tato aktivita mohla prospívat také ohroženým druhům. Právě na tento aspekt geocachingu se zaměřují letošní projekty Cally.

„Biologové už dlouho vědí, že mnoha druhům rostlin, hub i živočichů prospívá určitá míra narušování jejich stanoviště,“ vysvětluje Jiří Řehounek z Cally, který má projekty na starosti. „Taková stanoviště však často rychle zarůstají a ohrožené organismy z nich mizejí. Proto je musíme narušovat uměle, což stojí čas a peníze. Geocaching by mohl ukázat tato zajímavá místa lidem a zároveň téměř zadarmo zajistit narušování formou sešlapu.“

Calla ve spolupráci ve spolupráci s entomologem Oldřichem Nedvědem, který se geocachingu dlouhodobě věnuje, připravila pro letošní rok jednu „kešku“ v pískovně Lžín na Soběslavsku 1 a také geocachingovou minisérii pěti „kešek“ s názvem Borovanské pískovny 2, jejíž součástí jsou Pískovna u Žemličky, jílovická Pískovna Na zastávce a Pískovna Třebeč. První internetové ohlasy lidí, kteří už „kešky ulovili“ jsou velice pozitivní. Okolí „kešek“ bude letos sledovat také pracovní skupina Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU, aby vyhodnotila dopad sešlapu na rostlinná společenstva.

Nápad využít geocaching v ochraně přírody vznikl při loňském celostátním kole ekologické olympiády středoškoláků, které proběhlo v jižních Čechách. Studenti tehdy řešili v terénu praktický úkol, jak co nejlépe ochránit přírodu starého kamenolomu. Využít „kešku“ napadlo tehdy vítězný tým z pražského sdružení Arachné, který soutěžil ve složení Lucie Studená, Jasna Simonová a Klára Daňková.

„Tehdy jsem seděl v porotě hodnotící studentské projekty a nápad s „keškami“ zaujal nejen mě. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet ho v praxi. Ukážeme tak lidem zajímavá místa, která by třeba jinak minuli bez povšimnutí, a zároveň svým dupáním budou chránit přírodu. To je dobrá kombinace, ne?“ uzavírá Jiří Řehounek.

1 http://www.geocaching.com/geocache/GC5WQ2C_piskovna-lzin
2 http://www.geocaching.com/geocache/GC5TQW3_borovanske-piskovny-cwg-smenarna

 

Projekt „Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách“ byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

Projekt „Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody“ byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

Program „Fond pro nestátní neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšeni příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz