Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 18. listopadu 2015

Seminář o ochraně pískoven proběhne v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek 19. 11. pořádá Calla ve spolupráci s Biologickým centrem AV ČR a Přírodovědeckou fakultou JU odborný seminář, na němž se bude diskutovat o ochraně přírody v pískovnách. Jde o čtvrtý díl volného cyklu seminářů o pískovnách, který zakončí celou sérii. Bude se věnovat především ochraně neživé přírody v pískovnách a také legislativním aspektům přírodě blízké obnovy. Organizátoři očekávají na semináři asi 70 účastníků z celé republiky, kteří se věnují ochraně a obnově pískoven a dalších těžebních prostorů.

„Těší nás velký zájem, který odborná veřejnost o seminář projevila. Snad i díky akcím tohoto typu se u nás zvolna mění pohled na obnovu území po těžbě. Přibývá projektů, které využívají přírodních procesů, prospívají ohroženým druhům a zároveň šetří finanční prostředky. Právě takové projekty chceme na semináři představit a povzbudit další zájemce o přírodě blízkou obnovu v jejich snažení,“ říká organizátor semináře Jiří Řehounek z Cally.

Na semináři bude také poprvé představeno druhé vydání knížky „Ekologická obnova“. Na tomto výrazně upraveném a doplněném vydání pracoval tým 43 autorů poslední půlrok. Publikace shrnuje dosavadní poznatky, které nasbírali vědci a ochránci přírody při projektech přírodě blízké obnovy těžebních prostorů v ČR. Knížka je k dispozici také v pdf (http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#obnova_uzemi).

Ochrana přírodovědně cenných pískoven patří v činnosti sdružení Calla dlouhodobě k prioritám. V posledních letech realizujeme na více lokalitách v Jihočeském kraji zásahy na podporu ohrožených druhů živočichů, především břehulí, obojživelníků nebo blanokřídlého hmyzu. K této problematice vydala Calla také řadu informačních a osvětových materiálů. Na ekoporadnu, kterou provozujeme, se obracejí zájemci o ochranu a obnovu opuštěných těžebních prostorů z celé republiky.

 

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz

 

Projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

 

Akce je spolufinancována sítí Krasec za finanční podpory Jihočeského kraje a Statutárního města České Budějovice.

 

Program "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšeni příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz