Sdružení Calla
  Dnes je 30. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 7. prosince 2015

V pískovně Lžín byla objevena vzácná kutilka

Během biologického průzkumu byla v pískovně Lžín na Soběslavsku objevena velice vzácná kutilka lesknavá, která patří mezi blanokřídlý hmyz. Jde o první nález druhu v Čechách. Průzkum prováděný Callou prokázal také výskyt mnoha dalších ohrožených druhů.

Výskyt kutilky lesknavé byl dosud v ČR znám pouze z nejteplejších oblastí na jihu Moravy. Jde o druh teplých otevřených stanovišť, který loví housenky motýlů jako potravu pro své larvy. Tato kutilka je blízkým příbuzným naší nejznámější kutilky písečné, hojné na písčitých stanovištích. Blanokřídlý hmyz včetně kutilek a samotářských včel patří u nás k vůbec nejohroženějším skupinám živočichů, desítky druhů již v ČR vymřely.

„Lžínská pískovna hostí v posledních sezónách desítky druhů z této skupiny hmyzu. Jejich přítomnost je přitom prospěšná nejen z pohledu ochrany přírody, ale i kvůli opylování planě rostoucích i hospodářských rostlin. Samotářské včely totiž patří k nepříliš známým, ale velmi významným opylovačům,“ říká Petr Bogusch z Univerzity Hradec Králové, odborník na blanokřídlý hmyz, který na biologickém průzkumu pískovny spolupracuje.

Intenzivní biologický průzkum v režii Cally probíhá ve lžínské pískovně už druhým rokem a potvrzuje, že opuštěné pískovny se staly v naší krajině významnými útočišti ohrožených druhů. Právě v podzimních a zimních měsících biologové třídí a určují hmyz, který v sezóně nasbírali. Celkem už bylo na této rozlohou maličké lokalitě nalezeno 66 druhů blanokřídlého hmyzu. Kromě toho je pískovna domovem vzácných a chráněných brouků, motýlů a dvoukřídlých, žijí zde také žáby, čolci a ještěrky. V hnízdní stěně najdeme každoročně vedle tisíců nor samotářských včel také zhruba dvoustovku nor břehulí říčních.

Calla provádí v posledních letech ve lžínské pískovně zásahy na podporu biologické rozmanitosti a ohrožených druhů. Tato péče sice není finančně náročná, zato se však musí provádět opakovaně. Zahrnuje např. obnovu hnízdní stěny pro břehule a samotářské včely, občasnou obnovu tůňky pro obojživelníky nebo narušování písčin pro pískomilné rostliny a živočichy,“ vysvětluje Jiří Řehounek z Cally.

Chcete-li na péči pískovny a jejich ohrožené obyvatele finančně přispět, můžete využít číslo účtu 3202800544/0600 a variabilní symbol 222.

 

Kontakty:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz

 

Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. *

 

* Program "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšeni příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz