Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 18. prosince 2015

Nový web pozve milovníky přírody do zajímavých pískoven

Calla spouští nový web „Objevte svou pískovnu“ (www.calla.cz/objevtesvoupiskovnu), jehož cílem je přilákat milovníky přírody do pískoven. Bude zaměřený na vyznavače pěší turistiky, cykloturistiky, geocachingu či fotografování a pozorování přírody.

„Opuštěné pískovny jsou z pohledu přírodovědce nesmírně zajímavými místy. Často se stávají posledními útočišti ohrožených druhů uprostřed polních či lesních monokultur. Časem však začínají zarůstat a většina těchto druhů z nich opět mizí,“ říká Jiří Řehounek, který se ochraně přírodovědně cenných pískoven věnuje v neziskové organizaci Calla.

Ochránci přírody proto na některých místech přistoupili k aktivní péči o tyto lokality, která zahrnuje např. obnovu hnízdních stěn pro břehule a samotářské včely nebo vytváření tůní pro rozmnožování obojživelníků. Snaží se přitom udržet pestrou mozaiku různorodých stanovišť, včetně tůní, rozvolněných trávníků nebo plošek holého písku. A právě při udržování této mozaiky mohou pomoci i turisté nebo geocacheři.

„Sešlapávání vegetace v pískovnách dlouhodobě udržuje vzácná stanoviště a pomáhá ohroženým druhům. Návštěvníci pískoven tak s pomocí nového webu spojí příjemné s užitečným. Nejenže se mohou na čerstvém vzduchu věnovat svému koníčku a potkají řadu zajímavých živočichů a rostlin, ale navíc přispějí i k jejich ochraně,“ vysvětluje Řehounek.

Web obsahuje rubriky zaměřené na různé způsoby objevování přírody – pěší turistiku, cykloturistiku, geocaching či fotografování a pozorování přírody. Zájemci se dozvědí, které lokality mohou navštívit a jaké zajímavé druhy na nich lze pozorovat. Nechybí ani fotografie pískoven či ohrožených druhů, upozornění na informační tabule v pískovnách nebo návrhy výletů po zajímavých místech.

O některá cenná místa se bude samozřejmě Calla i nadále starat. Chcete-li na tuto péči finančně přispět, můžete využít číslo účtu 3202800544/0600. U příspěvků uvádějte variabilní symbol 222, který zaručuje jeho využití při ochraně přírodovědně cenných pískoven.

 

Kontakt:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - tel.: 605 066 898, e-mail: RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. *

 

* Program "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšeni příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz