Sdružení Calla
  Dnes je 20. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 21. prosince 2015

Nová informační tabule u pískovny Jitra

U pískovny Jitra nedaleko Borkovických blat je od letošního roku instalována informační tabule, která návštěvníky seznamuje s jejími přírodními hodnotami.

Pískovna Jitra se stala přírodovědně zajímavou lokalitou s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů. Z rostlin můžeme zmínit dva masožravé druhy – rosnatku okrouhlolistou a bublinatku menší. Zatímco rosnatky chytají hmyz s pomocí lepkavých výrůstků na listech, bublinatky rostoucí pod vodou mají speciální lapací měchýřky. Z ohrožených bezobratlých se zde vyskytuje např. vážka tmavoskvrnná, šídlo sítinové, svižník lesní, majka fialová nebo pavouk lovčík vodní. V tůních se rozmnožuje osm druhů chráněných obojživelníků, včetně všech tří druhů čolků žijících na jihu Čech. I proto se pískovna stala součástí evropsky významné lokality (EVL) pro čolka velkého v rámci soustavy Natura 2000.

Lokalita byla po ukončení těžby ponechána samovolnému vývoji, do něhož zasahujeme pouze kvůli ochraně přírody. Péče zahrnuje především obnovu tůní pro rozmnožování obojživelníků, kterým zarostlé a zastíněné vodní plochy nevyhovují. Vždy je zapotřebí obnovovat jen část tůní, aby bylo zachováno rozmanité prostředí i pro jiné druhy živočichů. Obnovu provedla Calla v roce 2009, po vyhlášení EVL převzal péči o pískovnu Krajský úřad Jihočeského kraje.

„V lokalitě pozorujeme přirozený vývoj různých společenstev. Vzhledem k charakteru oblasti a stavu ekosystému zvolily Lesy České republiky, lesní správa Jindřichův Hradec, adekvátní přístup k lesnickému hospodaření. Část lokality byla zařízena jako bezlesí a na zbytku území omezeně a citlivě hospodaříme s ohledem na zachování přirozeného ekosystému,“ říká lesní správce z Jindřichova Hradce Václav Markes.

„Pískovna Jitra je zajímavé území nedaleko přírodní rezervace Borkovická blata, která je zpřístupněna tzv. Blatskou stezkou. Návštěvu této pískovny proto můžeme spojit s výletem na nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve. Pohyb návštěvníků po pískovně je přitom vítaným doplňkem péče, protože sešlap a mírné narušování vegetace řadě místních druhů prospívá,“ říká Jiří Řehounek, který se v Calle věnuje ochraně přírodovědně zajímavých pískoven.

 

Kontakt:

RNDr. Jiří Řehounek (Calla) - tel.: 605 066 898, e-mail: RehounekJ(zavinac)seznam.cz
Eva Jouklová (Lesy ČR) - tel.: 725 257 900, e-mail: jouklova(zavinac)lesycr.cz

 

Projekt "Ochranářský management drobných pískoven v jižních Čechách" byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

Projekt "Postindustriální prostory jako příležitost pro ochranu přírody" byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. *

 

* Program "Fond pro nestátní neziskové organizace", jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizací prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšeni příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských práv a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizací stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz