Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 23. března 2016

Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště

 

Projekt „Silnější hlas obyvatel Vysočiny při hledání hlubinného úložiště“, který od září 2014 vedla Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, skončil.Jeho cílem bylo posílit roli obyvatel obcí v procesu výběru úložiště se zaměřením na Kraj Vysočina, ve kterém stát vytipoval hned tři lokality jako vhodné pro konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva a dalších vysokoaktivních odpadů – Hrádek poblíž Jihlavy, Horku v okolí Budišova a Kraví horu mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Tišnovem. Možnosti starostů a veřejnosti hájit své zájmy jsou totiž velmi omezené a neodpovídají požadavkům na účinnou účast, jak ji chápou moderní evropské přístupy.

  V průběhu realizace projektu například:
- proběhlo 10 veřejných besed, které přilákaly na 600 zájemců
- bylo vydáno 6 čísel zpravodajů „Bezjaderná Vysočina“ a „Jaderný odpad? Děkujeme, nechceme!“, které dostalo až 4 tisíce čtenářů, ale také například zastupitelé Kraje Vysočina
- informační letáčky dostalo do schránek více než 3 500 domácností
- v pěti obcích je zřízena informační vitrína a na dalších čtyřech místech jsou stálá místa s informačními materiály
- na nových webových stránkách www.nechcemeuloziste.cz, www.bezjadernavysocina.cz či www.zdravydomovvysocina.cz, bylo publikováno několik set aktualit a zaznamenaly více než 20 tisíc návštěv
- došlo k oživení aktivit spolků jako Bezjaderná vysočina, Zdravý domov Vysočina, Nechceme úložiště Kraví hora či 2. Alternativa, které sledují jednání samospráv ve svých obcích nebo s nimi spolupracují
- proběhlo 8 školících seminářů pro aktivní občany mj. se zaměřením na samostatnou práci s médii, politiky, či o plánování kampaní, kterých se zúčastnilo 145 lidí
- na tři sta aktivních lidí je pravidelně informováno o dění v oblasti vyhledávání hlubinného úložiště
- byly zveřejněny právní rady a vzory právních podání, které pomáhají občanům i spolkům získávat informace a zúčastnit se na rozhodování
- k podobě hodnocení nové státní Koncepce nakládání s radioaktivními odpady se vyjádřilo na 100 obyvatel a k návrhu na úprav Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina na 150 lidí.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Je skvělé, jak se lidé ještě více začali zajímat, jakými způsoby mohou ovlivňovat budoucnost svých obcí. Spolupráce napříč státem vybranými lokalitami pak je nadějí, že se podaří prosadit koncepční změny v legislativě i v praktickém konání zodpovědných institucí.“

Jana Vitnerová ze spolku Bezjaderná Vysočina řekla:  „Proces vyhledávání úložiště probíhá již 22 let a ještě nějaký čas potrvá. Není snadné udržet spolkovou práci tak dlouho aktivistickou. Čerstvý vítr projektu nám pomohl nestat se pasivisty, získali jsme inspiraci i nové posily."

Na realizaci projektu Calla získala podporu ve výši 939 810 Kč z prostředků Finančního mechanismu EHP 2009-2014 v rámci programu CZ03 - Fond pro nestátní neziskové organizace, priority Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti. Poskytovatelem grantu je Nadace rozvoje občanské společnosti.

 

Další informace Vám mohou doplnit:

Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, tel.: 602 282 399, edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Jana Vitnerová, Bezjaderná vysočina, tel.: 775 315 818, vitnerova(zavinac)seznam.cz
Martin Schenk, Nechceme úložiště Kraví hora, tel.: 777 646 646, martin.schenk(zavinac)habri.eu
Oldřich Svoboda, Zdravý domov Vysočina, tel.: 602 788 543, zdv.vysocina(zavinac)seznam.cz

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz