Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 8. července 2020

Na českobudějovických trávnících rozkvetly i ohrožené rostliny

Obyvatelé Českých Budějovic mohli letos v městských trávnících obdivovat i květy ohrožených druhů rostlin.

Díky spolupráci magistrátu, odborníků, některých firem, ale i majitelů soukromých zahrad letos trávníky v Českých Budějovicích kvetou hned na několika městských lokalitách, mimo jiné i na sídlištích Máj a Vltava. Plochy extenzivně sečených trávníků na pozemcích města jsou oproti loňsku o něco větší, navíc se přidávají i některé firmy, např. Výstaviště České Budějovice a.s. V parku Stromovka zase už několik let běží projekt tzv. květnatých pásů a ve vědeckém kampusu Biologického centra a Přírodovědecké fakulty se stalo vytváření kvetoucích trávníků pravidlem. Hlavním cílem této společné snahy je zvýšit rozmanitost rostlin, nechat je vykvést a vysemenit a vytvořit vhodné podmínky pro hmyz i další živočichy.

„Pokud trávníky méně sečeme, někdy se nestačíme divit, jaké poklady ukrývaly. Už vloni ve Stromovce díky úpravě sečení vykvetly stovky zvonečníků černých. Letos si mohli kolemjdoucí všimnout nápadných květenství zvonků klubkatých v blízkosti výstaviště,“ říká botanička Eva Koutecká z Přírodovědecké fakulty JU.

Zvonečník černý je středoevropský endemit, který roste na poměrně malém území mezi Belgií a Českou republikou. Červený seznam ohrožených druhů ČR ho řadí do kategorie druhů ohrožených, Červená kniha květeny jižní části Čech ho uvádí v kategorii vzácnějších taxonů vyžadujících další pozornost. Zvonek klubkatý je rostlina rostoucí v Evropě a na Sibiři, která v poslední době v českých zemích ustupuje. Proto je v Červené knize květeny jižní části Čech zařazená mezi ohrožené druhy.

„Už v loňském roce jsme na extenzivně sečených trávnících nebo květnatých pásech zaznamenali také ohrožené či vzácné druhy hmyzu, např. samotářských včel, brouků nebo motýlů. Obrovský význam však mají podobné kvetoucí trávníky i pro druhy, které považujeme za běžné. I ty totiž z naší krajiny v poslední době mizí,“ uvádí entomolog Jiří Řehounek, který se ochraně městské přírody věnuje v Calle.

Květnaté pásy a extenzivně sečené plochy se v určitých obdobích stávají jedinými rozkvetlými ostrůvky, kde najdou motýli a včely potravu. Pokud na nich někdo otrhá květy, nejenže tyto užitečné opylovače o potravu připraví, ale navíc může způsobit, že rostliny se nevysemení. Mnohé naše původní byliny jsou esteticky velmi pohledné, takže se pochopitelně stává, že si lidé natrhají kytičku. Květiny ponechané v přírodě však určitě potěší více kolemjdoucích.

„Ve Stromovce jsou květnaté pásy zakládány tak, aby mezi rostlinami zůstaly mezery, ve kterých se uchycují semínka. Pokud někdo rostlinám otrhá květy, může způsobit úplné vymizení některých druhů v pásech, které pak budou druhově chudší. Samozřejmě je to problém i u ohrožených a málo početných druhů v extenzivně sečených trávnících,“ říká botanička Klára Řehounková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, která stála u zrodu projektu květnatých pásů.

Aktuality a zajímavosti z českobudějovických trávníků jsou od letošního roku zveřejňovány také na Facebookovém profilu „Rozkvetlé trávníky v ČB“.

 

Kontakt:

Jiří Řehounek (Calla) – RehounekJ@seznam.cz, 605 066 898

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz