Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 20. listopadu 2020

Bianco šek pro nové reaktory dnes poslanci nestihli projednat, hrozba "atomového tunelu" přetrvává

 

Poslanecká sněmovna na dnešní mimořádné schůzi nezvládla projednat návrh zákona o podpoře nových jaderných reaktorů [1]. Kromě debaty o požadavcích opozice, aby nejdříve bylo vyloučeno bezpečnostní riziko, které plyne z účasti ruských a čínských firem na projektech typu nového reaktoru v Dukovanech zazněla řada výhrad k ekonomickým dopadům návrhu.

Zákon připravený ministerstvem průmyslu navrhuje rámec  štědré podpory nových jaderných reaktorů. Kromě výhodné státní půjčky na investici jde zejména o  závazek státu platit za elektřinu vyrobenou v nových jaderných elektrárnách provozovatelům těchto zdrojů cenu, která pokryje náklady provozovatele a přiměřený zisk a kterou doplatí spotřebitelé elektřiny. Zákon nestanoví horní limit, kterého cena může dosáhnout,. Provozovatel ji ale dostane na nejméně 30 let s možností prodloužení.

Tlak ministra Havlíčka a poslanců KSČM a SPD na rychlé projednání zákona o podpoře jaderných reaktorů je v kontrastu s laxním přístupem k novele zákona, která může odblokovat rozvoj obnovitelných zdrojů, ale za půl roku neprošla ani prvním čtením [2]. Stagnace odvětví obnovitelných zdrojů v České republice tak stále trvá.

Právě obnovitelné zdroje mohou sehrát klíčovou roli při snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030 a náhradě uhelných elektráren. Potvrzuje to i dnes zveřejněný propočet ukončení provozu uhelných elektráren a tepláren v ČR od konzultační společnosti Ember. Ten do roku 2030 pokládá pro Českou republiku za proveditelný nárůst instalovaného výkonu větrných elektráren na více než jedenáctinásobek a fotovoltaických elektráren na pětinásobek současného stavu. [3]

K podobným závěrům dochází ekonomické modelování společnosti BloombergNEF zveřejněné v tomto týdnu. Podle něj budou uhelné zdroje v České republice do roku 2030 uzavřeny z důvodu ceny emisní povolenky, která poroste v důsledku navýšení emisního cíle Evropské unie. Také podle BloombergNEF mají uhlí nahradit nové obnovitelné zdroje. [4]

 

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: “Dnešní diskuse poslankyň a poslanců ukázala, že snaha ministra Havlíčka prosadit rychlé projednání zákona o podpoře jaderné energetiky se minula účinkem. Jak v debatě zaznělo - hrozí nám “atomový tunel” a návrh zákona by měl být zamítnut. I takový návrh je na stole.”

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, řekl: Priority Poslanecké sněmovny v oblasti energetické legislativy jsou podivně nastavené. Kontroverzní zákon, který podporuje jaderné projekty, jejichž dokončení jen skalní optimisté předpokládají před rokem 2040, byl předmětem mimořádné schůze. Novela zákona, která může výrazně pomoci se snižováním emisí do roku 2030 se už půl roku nemůže dostat na program jednání. Rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů v ostatních evropských zemích nám každým dalším promarněným měsícem utíká.“

 

Kontakty:

Karel Polanecký, energetický expert Hnutí DUHA, 775 778 202, karel.polanecky@hnutiduha.cz
Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz

 

Poznámky:

[1] Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie,https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=966&CT1=0

[2] Viz tiskovou zprávu Hnutí DUHA z 2. 11. 2020: https://www.hnutiduha.cz/aktualne/snemovna-znovu-nezvladla-projednat-dulezity-zakon-pro-podporu-obnovitelnych-zdroju

[3] Coal-free Czechia 2030, Ember, November 2020: https://ember-climate.org/wp-content/uploads/2020/11/Report_Ember_Coal-free_Czechia_2030.pdf

[4] EU Climate Goals Accelerate Eastern European Decarbonization, BloombergNEF, November 2020: https://assets.bbhub.io/professional/sites/24/BloombergNEF-Decarbonization-of-Eastern-Europe%E2%80%99s-Energy-Mix-Key-to-Higher-EU-Climate-Goals-Nov-2020.pdf

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz