Sdružení Calla
  Dnes je 1. února 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva Calla - Sdružení pro ochranu prostředí, Hnutí DUHA, Milionu chvilek pro demokracii a iniciativy Ne tunelu Moskva - Dukovany ze dne 14. dubna 2021

Ne jadernému tunelu Dukovany

Dnešní happening u Sněmovny připomněl opomíjené ekonomické dopady plánované nejdražší a nejzbytečnější stavby u nás

Dnes ráno před zasedáním Poslanecké sněmovny vítaly kolemjdoucí poslance a poslankyně nápisy: „Stovky miliard budou splácet ještě naši vnuci!” a “Ne tunelu Moskva-Dukovany!”. Na programu probíhající  schůze Poslanecké sněmovny je totiž opět závěrečné třetí čtení tzv. Lex Dukovany, sporného návrhu zákona, který má podpořit stavbu nového reaktoru [1].

Ranní happening ekologických a prodemokratických organizací upozorňoval na diskutované      geopolitické, ale i dosud neprávem opomíjené  ekonomické dopady vládního plánu na stavbu nového jaderného reaktoru. Projednávaný návrh zákona připravuje rámec pro bezprecedentní veřejnou finanční podporu jen pro nové velké jaderné reaktory, a to až stoprocentním vládním úvěrem a zajištěním státního výkupu veškeré v nich vyrobené elektřiny za předem danou, výhodnou garantovanou výkupní cenu. Zákon by tak zatížil jak státní rozpočet, tak všechny spotřebitele elektřiny, a to až na šedesát let.

Účastníci akce vztyčili na Malostranském náměstí šestimetrový, černý nafukovací tunel a procházeli jím v maskách Vladimíra Putina s nápisy: „Nové Dukovany = drahá elektřina do konce století“, „Ruská trojka - Putin, Zeman, Havlíček“, „Slunce a vítr máme i bez Putina“, Nové Dukovany = drahá elektřina do konce století“ nebo „Nové Dukovany - nejdražší a nejzbytečnější stavba v ČR“. Vybrané fotografie z happeningu jsou v příloze, další obdržíte později během dne.

Organizátoři happeningu zaslali včera poslankyním a poslancům výzvu “Ne jadernému tunelu Dukovany”, aby špatný zákon odmítli (příloha). Argumentují mj. tím, že přijetím zákona by se uvažovaný nový jaderný zdroj dostal zcela mimo budoucí trh s elektřinou. Zákonodárci by také ztratili kontrolu nad výší poskytnuté veřejné podpory. Poslankyně a poslanci, kteří chtějí pro zákon hlasovat, mohou alespoň omezit jeho negativní dopady přijetím pozměňovacích návrhů. Jedná se o bezpečnostní doložku vylučující dodavatele z geopoliticky problematických zemí a o stanovení limitu pro případnou budoucí výkupní cenu elektřiny z plánovaného reaktoru (zastropování ceny).

Ekologické a prodemokratické organizace ve výzvě mj. uvádějí: „Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně, nehlasujte pro takový zákon, odmítněte jej. Dopady na rozpočet státu a zátěž spotřebitelů elektřiny by v budoucnu byla daleko vyšší, než dnes jeho autoři tvrdí. Vládní očekávání o ceně ve výši pouhých 160 mld. korun za nový dukovanský reaktor je totiž silně podhodnocené a neodpovídá obdobným projektům ve světě.“

Edvard Sequens, energetický konzultant sdružení Calla, řekl: “Celý zákon jen ukazuje, že jaderná energetika se stala nekonkurenceschopnou a neobejde se bez štědré veřejné podpory. Je nepředstavitelné, že za nový reaktor mají podle vlády platit spotřebitelé elektřiny ještě v roce 2100, když máme mnohem levnější a bezpečnější cesty, jak zajistit dostatek elektřiny. Poslanci by Lex Dukovany měli odmítnout."

Anna Kárníková, ředitelka Hnutí DUHA, řekla: “Sázkou na jadernou energii vytváříme z České republiky energetický skanzen. Budoucnost energetiky není ve velkých zdrojích, ale v decentralizovaných sítích s mnoha obnovitelnými zdroji. Právě jejich rozvoj ale vláda dlouhodobě blokuje."

Hana Strašáková, tisková mluvčí Milionu chvilek pro demokracii, řekla: „Blížící se sněmovní volby představují naději na odvrácení nejhoršího. Musíme v říjnu zvolit novou sněmovnu, ve které bude jasně převažovat demokratický hlas a vůle postupovat ve všech strategických zakázkách transparentně, s nejvyšší mírou respektu k Ústavě a demokratické kultuře. Proto žádáme současné opoziční strany, aby jasně deklarovaly, jak po volbách hodlají postupovat. Žádáme také, aby demokratické strany přezkoumaly všechny dosud učiněné nedemokratické kroky a v krajním případě se i vrátily na začátek celého procesu, pokud by hrozilo, že nebudou ochráněny bezpečnostní a ekonomické zájmy veřejnosti.“

Michal Majzner, Iniciativa Ne tunelu Moskva-Dukovany, řekl: “Ministr průmyslu Havlíček se zjevně zapletl do korupčních her mezi ruským režimem, českým prezidentem a premiérem, když prosazuje vstřícné kroky k ruskému Rosatomu. Tyto snahy podle našich tajných služeb a odborníků zvyšují rizika pro Českou republiku a snižují šance na silnou účast důvěryhodných dodavatelů v tendru Dukovany. Jediným cílem je zřejmě udržet hnutí ANO v přízni prezidenta a tím co nejdéle ve vládě i po volbách.”

 

Kontakty:

Anna Kárníková, Hnutí DUHA, 773 768 769, anna.karnikova@hnutiduha.cz
Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Hana Strašáková, Milion chvilek pro demokracii, 739 784 673, strasakova@milionchvilek.cz
Michal Majzner, Iniciativa Ne tunelu Moskva-Dukovany, 725 666 273, michal.majzner.m@gmail.com
Jan Piňos, zmocněnec Zeleného kruhu pro otázky jaderné energie, 720 552 888, jan.pinos@zelenykruh.cz

 

Poznámky:

[1] Vládní návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2000 Sb., o podporovaných zdrojích energie,https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=966&CT1=0

 

Přílohy:

Výzva Ne jadernému tunelu Dukovany

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz